Alle lyder som på en eller annen måte irriterer oss, kan karakteriseres som støy. Det kan være i form av bakgrunnsstøy, som for eksempel trafikk på veien eller TV-en til naboen, men det kan også være støy fra inne i boligen – også fra det rommet vi befinner oss i.

Uansett om det er på jobben eller hjemme, så er vi omgitt av ting som gir fra seg lyd, og vi befinner oss mer og mer i rom med få møbler og enkle glatte flater, som lyden blir kastet tilbake fra.

Støy du ikke hører

Noe støy venner vi oss til. Det gjelder særlig monotone lyder som konstant trafikkstøy, oljefyrens brumming eller susingen fra et ventilasjonsanlegg. Det er den typen støy vi først legger merke til når den plutselig forsvinner. Men uansett om du legger merke til støyen eller ikke, så er den til stede, og den påvirker deg og ditt velvære.

Gjør noe med støyproblemene

Det kan være vanskelig å komme støyen helt til livs, men på de følgende sidene gir vi deg en rekke eksempler på hvordan du med spesielle konstruksjoner, materialvalg og endret innredning kan skru ned støyen både inne og ute, slik at den havner på et aksebtabelt nivå.

Last ned hele artikkelen og se hvordan du kommer støyproblemene til livs.

10 STØYPROBLEMER

1. TRAFIKKSTØY: Bor du tett på en trafikkert vei, vil du høre biler konstant. Det samme med toget ved en jernbane.
2. YTTERTAK: Støyen kan komme gjennom takgjennomføringer.
3. YTTERDØR: Det største støyproblemet ved en ytterdør er som regel ikke selve døren, men utetthetene rundt. Hvis døren ikke lukkes tett, kan den slå, og støy finner veien gjennom alle sprekker. Har døren glass i siden, kan det også komme inn lyder der.
4. YTTERVEGGER: er som regel både kraftige og isolert mot varme og kulde, noe som også bremser lyd. LIKEVEL kan du oppleve støy hvis det er såkalte lydbroer i veggene.
5. INNERVEGGER: Veggene kan reflektere lyd rundt i rommet.
6. VINDUER: Støyen kan komme gjennom utettheter og tynt glass.
7. INNERDØRER: Dørene slipper gjennom støy.
8. HIMLING: Gjennomgående bjelker i etasjeskiller er ofte grunnen til at du kan høre når naboen over går på gulvet. Det kan også være utett rundt rør og ledninger som går opp gjennom etasjene.
9. VENTILASJONSKANALER: Her er det hull som støyen kan komme inn gjennom.
10. GULV: Gulvet kan reflektere lyd rundt i rommet og ned i etasjen under.