Klikk deg til vinylgulv

Når vegger fjernes, og rom slås sammen, etterlater det ofte et virvar av gulvbord i forskjellige farger og liggeretninger. Vil du kaoset til livs, finnes det ingen vei utenom. Du må legge et nytt og gjennomgående gulv.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
500 kr/m2
Vinylgulv

Det er ekstremt enkelt å legge et vinylkorkgulv. Vi viser hvordan du klarer de 4 vanskeligste utfordringene.

Intro

I stedet for små rom og mørke ganger velger mange gjør det selv-ere å rive ned en eller flere vegger. Det skaper store, lekre og lyse rom uten så mange mørke kroker. Men når veggene fjernes, etterlater gulvet ofte et kaos av forskjellige liggeretninger, gulvmaterialer, bordbredder og lappinger med helt nye gulvbord. Selv om du sliper ned gulvet og gir det den samme olje-, lakk- eller såpebehandlingen overalt, blir resultatet sjelden optimalt. Vil du gulvkaoset ditt til livs, må du legge nytt gulv.

Redaksjonen anbefaler: Stort tema: Alt om gulvlegging

Vinylgulv med treutseende

Her var utgangspunktet et lappeteppe av hele sju forskjellige gulv, som ble satt sammen til ett enkelt gulv. Vi valgte å legge et korkvinylgulv, som ligner et klassisk tregulv. Det er enkelt både å legge og vedlikeholde. Dessuten virker korklaget på gulvets underside støydempende. Mellom det nye gulvet og underlaget legger vi et støydempende underlag, som også absorberer små ujevnheter i underlaget.

Klikkgulvet er et flytende gulv, som legges med avstand til alle vegger. Det samme gjelder mot kjøkkenøya, som ikke skal plasseres oppå gulvet og låse det fast.

FØR
Det gamle gulvet besto av sju sammenlagte gulv med forskjellige liggeretninger og lappinger.

ETTER
Korkvinylgulvet ligner et vanlig tregulv, og gir et sammenhengende ensartet gulv, som ligger i samme retning på hele gulvflaten.

Veiledning

01
Sjekk underlaget 2 Trinn

Når du legger klikkgulv, skal du først forsikre deg om at underlaget er plant. Akkurat hvor plant det skal være, er litt forskjellig fra gulvtype til gulvtype. Du må derfor sjekke kravet for gulvet du skal legge. Sørg også for at gulvet er rent. Ujevnheter fra limrester skal fjernes, og gulvet skal støvsuges grundig.

Legger du det nye gulvet oppå et gammelt tregulv, kan det også være en god idé å sjekke om det er steder hvor gulvet svikter eller knirker, slik at det må fikses først.

1

Sjekk om underlaget er plant nok, med en to meter lang rettholt. Er det ikke tilfellet, skal gulvet først rettes opp, før du legger det nye klikkgulvet.

2

Fjern limrester, maling og lignende, før du legger det nye gulvet. Det er viktig at du er nøye. Sørg for å feie og støvsuge grundig etterpå.

02
Mål opp til det første bordet 5 Trinn

Når du måler opp til det første bordet, er det viktig at du også er oppmerksom på de siste bordene. Ellers risikerer du å måtte avslutte gulvet ditt med små stykker, som er umulige å lage.

Husk samtidig at gulvet kanskje ikke bare skal støte inn mot endeveggene. Det kan være en kjøkkenøy, en skorstein eller noe annet du skal legge gulvet ditt inn mot.

Må du lage det første bordet ditt smalere og ikke begynne med et helt bord, gjør du det. God oppmåling er avgjørende for et godt sluttresultat.

1

Avsett målet for det første bordet med en krittsnor. Husk at du skal ha luft inn mot veggen, slik at gulvet kan bevege seg. Målet tilsvarer derfor bredden på det første bordet pluss 1 cm luft.

2

Gjør en prøveopplegging med det første bordet. Bordet skal flukte med krittstreken hele veien. Sjekk at luften mot veggen er 1 cm. Er ikke det tilfellet, tilpasser du bordet med en stikksag.

3

Underlaget rulles ut når prøvebordet er fjernet. Først har vi laget enda en krittstrek på gulvet, én meter lengre ut enn den første. Grunnen til det er at underlaget dekker den innerste streken.

4

Det første bordet legges med oppklossing mellom bordet og veggen, slik at avstanden på 1 cm holdes. Det legges klosser i alle skjøter, i tillegg til to steder til på hvert bord.

5

Første rekke klosses opp, slik at det er nøyaktig 100 cm til krittstreken. Det er viktig at du tar deg god tid og er nøye. Det har stor betydning for resten av gulvet at den første rekken ligger perfekt.

03
Legg de neste rekkene i forband 2 Trinn

Når de neste rekkene legges, er det viktig at det gjøres i forband. Det vil si at skjøtene i de forskjellige rekkene er forskjøvet med minst 50 cm. Overlappingen er viktig for styrken og stabiliteten i gulvet.

For å redusere svinn, begynnes andre rekke med den avkappede biten fra første rekke. Gir det ikke ønsket overlapp, begynnes andre rekke med en halv lengde. Avkappet fra første brukes i så fall i tredje rekke. Avkappet fra andre brukes i fjerde, også videre.

1

Hele neste rekke sages til og settes sammen, før den klikkes sammen med den første rekken. Husk å sikre et overlapp mellom skjøtene på minst 50 cm.

2

Gi rekkene et slag med slagklossen, for å slå bordene helt tett sammen. Slagklossen fordeler trykket over et større område, så bordet ikke skades.

04
Legg siste bord 3 Trinn

Det siste bordet skal skjæres til, slik at det passer mot veggen. Husk at det skal være 1 cm luft mellom gulv og vegg.

Fordi det ikke er sikkert at veggen er helt parallell med gulvet, er det viktig at du tar målet i begge ender av bordet, samt 1-2 steder på midten.

1

Den siste rekken måles opp. Legger du opp bordet der det skal brukes, kan målene overføres direkte. Deretter skjæres det til i lengden og på langsiden mot veggen, hvis det er nødvendig.

2

Endeskjøtene i den siste rekken skal limes, fordi bordene er skåret til og blitt smalere. Når hele rekken er skåret til, settes den sammen før den vippes på plass.

3

Bank den siste rekken på plass med et gulvjern. Et brekkjern kan lage merker og ødelegge veggen.

05
Legg deg rundt hjørner 2 Trinn

Selv om det umiddelbart kan se slik ut, kan du ikke regne med at alle vegger er parallelle. Når du skal legge deg rundt hjørner, skal de neste bordene legges i forlengelsen av gulvet selv og ikke i forhold til veggen. Det gjøres ved å slå en krittstrek i skjøten mellom bordene på hver side av hjørnet.

1

Lag en strek med en krittsnor midt i sammenføyningen der gulvet skal forlenges. Da har du den å rette deg inn etter.

2

Klikk bordene på det allerede lagte gulvet, og sjekk at krittstreken er satt riktig før du fortsetter.

06
Legg deg rundt rørene 5 Trinn

METODE 1: PARALLELT MED RØR

Når du skal legge gulvet rundt radiatorrør, kan du med fordel sørge for å ha en bordskjøt der rørene skal gjennom gulvet. Da kan rørene få plass i kanten av ett eller to bord, og hullene kan dekkes av en mansjett.

Hvordan du skal gripe an oppgaven, avhenger av hvilken vei gulvet vender i forhold til rørene. Sørg for å ha 1 cm luft til rørene.

1

Mål opp til rørene. Skjær ut i bordene med en stikksag. Husk at det skal være luft rundt rørene. Sag fra undersiden, slik at du ikke river opp kanten.

2

De tilpassede bordene limes i skjøten og vippes på plass. Overgangen mot rørene dekkes med en mansjett, som også dekker hullet mellom de to rørene.

METODE 2: VINKELRETT PÅ RØR

1

Mål opp til rørene, og overfør målene til bordet. Sørg for å ha 1 cm luft rundt rørene, akkurat som mot veggen.

2

Lag innsnittene med en stikksag – fra undersiden, slik at du ikke river opp kanten – og legg bordet på plass.

3

Lim fast det lille stykket bak rørene med hvitt trelim. Da blir det sittende, og vil ikke løsne senere.

07
Legg gulvet rundt ei kjøkkenøy 3 Trinn

Et flytende klikkgulv skal ligge fritt og kunne bevege seg. Derfor skal kjøkken elementer og annet ikke monteres oppå et klikkgulv, fordi det vil låse fast gulvet.

1

Underlaget rulles ut og klippes til, slik at det passer rundt sokkelen.

Klikkgulvet skal legges rundt sokkelen, så gulvet kan bevege seg.

2

Bordene legges rundt sokkelen og bankes på plass med en slagkloss. Husk 1 cm luft til sokkelen på begge sider.

3

Skjær til et bord som forbinder/ setter sammen gulvet når du kommer til enden av øya.

08
Skjær til karmlistene 3 Trinn

Mens det er nødvendig å fjerne fotlistene når du legger gulv, lar du ofte karmlistene sitte på for å spare jobben med å sette på nye karmlister. Derfor skjæres bunnen av dem med en multikutter eller listesag, slik at det nye gulvet kan gli inn på undersiden.

1

Skjær vekk det nederste av karmlistene, slik at det er plass til både underlaget og gulvbordet under.

2

“Låsen” i fjæren på bordet fjernes på cirka 30 cm med en hobbykniv, fordi karmlistene hindrer at gulvet kan vippes.

3

Bordene limes sammen. VIKTIG: Lim bare der låsen er fjernet. Da kan gulvet fortsatt bevege seg.

Materialer

  • Korkvinyl som klikkgulv (her fra Parador)
  • Støydempende underlag

Spesialverktøy

  • Slagkloss Gulvjern Krittsnor

Tidsforbruk

Det tar cirka én dag å legge gulv i en stue.

Pris

Cirka 500 kroner per m2

Vanskelighetsgrad

Hvis du er nøye med oppmålingen, og underlaget er plant, er selve klikkgulvet enkelt å legge.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Gulv