Rask forandring med linoleum

Med linoleum på smarte klikkfliser, er det ingen sak å skifte ut gulvet på kjøkkenet.Flisene legges flytende, direkte oppå det gamle gulvet. Med en rask og litentilpassing av flisene, kan du også legge dem diagonalt, uten problemer.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
500 kr/m2

Intro

De aller fleste klikkgulv skal klikkes sammen, én rekke om gangen. En ny rekke klikkes på den forrige – og slik fortsetter du. Men skal du legge gulvet diagonalt, fungerer ikke dette. Da er det umulig å sette gulvet sammen med klikkskjøter. Derfor benytter vi i stedet en metode som er problemfri og enkel: Vi skjærer selve “klikket” av flisene på den ene siden, slik at det blir til en fjær og notskjøt.

Da blir det enklere å sette sammen flisene, som likevel skal limes. Limet har den fordelen at det forsegler skjøtene, slik at det ikke trenger ned vann hvis du søler på gulvet. Men første fliserekke skal du ikke endre på. Den skal bare legges etter veiledningen. Fjæren skjæres enkelt av med en skarp hobbykniv.

Veiledning

01
Forberedelser 7 Trinn

Vi legger linoleumsflisene som et flytende gulv. Det betyr at gulvet ikke er festet til noe, men bare ligger flytende oppå det gamle gulvet.

Forutsetningen for at det kan legges, er at det opprinnelige gulvet er plant. Det skal ikke være større ujevnheter enn et par millimeter, målt over to meter. Er ujevnhetene større, må du først rette opp gulvet med gulvsparkelmasse.

De mindre ujevnhetene klarer du med kraftig gulvpapp, som gulvet kan ligge på. Det reduserer også eventuell trinnstøy: lyden av en flis som slår mot gulvet.

Hold 5 mm avstand til vegger og sokkel, f.eks med avstandsbrikker.

1

Fjern feielister og eventuelle fotlister. Her er sprekken mellom det gamle vinylgulvet og sokkelen og fotlistene dekket med feielister av plast. De lirkes forsiktig av.

2

Skjær til listene rundt dørene. Legg sagen på to lag gulvpapp og en flis, og lag et snitt. Dermed kan gulvet legges pent inn under listene.

3

Skjær med en multikutter hvis det er vanskelig. Det er ikke alle steder du kan komme til med en håndsag. En multi kutter kommer derimot til på de fjeste steder. Og den gjør jobben mye raskere.

4

Fjern de avskårne delene. Noen ganger kan hele stykket lirkes ut, andre ganger må det deles med et stemjern.

5

Sjekk om gulvet er plant. Legg en to meter lang rettholt, eller et rett høvlet bord på gulvet for å sjekke om det er rett. Det skal bare være et par millimeter luft under. Ellers må gulvet rettes opp.

6

Rull ut kraftig gulvpapp på gulvet, og skjær den av cirka 1 cm fra fotlister og sokkel. Skjøtene skal støtes mot hverandre, de skal ikke overlappe.

7

Teip alle skjøter, slik at du ikke sparker opp kantene. Med tynn pakketeip på en dispenser går det fort.

02
Prøveopplegging 4 Trinn

Legg opp flisene i to kryssende rekker, slik du tror de skal ligge. Når du har puslet deg fram til den måten de ligger penest, med penest avslutninger ved sokkel og vegg, tegner du en strek. Streken skal være parallell med en vegg eller sokkelen. Det blir den lettest hvis du måler like langt ut fra veggen eller sokkelen på to steder, og drar streken mellom punktene. Tegn et kryss der to fliser møtes. Da har du et krysspunkt.

Deretter tegner du en strek som møter krysspunktet ditt med en 45 graders vinkel. Flisene skal jo ikke ligge rett, men diagonalt. Legg opp flisene langs streken.

1

Legg ut rekker av linoleumsfliser i begge retninger på gulvet. Rett inn mønsteret, slik at det ikke kommer små stumper av fliser langs sokkelen eller fotlisten. Merk opp med en rett strek.

Samme avstand fra sokkel og ut til en midtlinje.

2

Strek opp et krysspunkt når mønsteret er helt fastlagt. Det krysset du tegner, markerer midtlinjen. De enkelte flisene kan ligge skjevt i forhold til vegg og sokkel. Men det retter du litt senere.

Fjern flisene. Husk å skrive flisenes farger i krysspunktet.

3

Unngå stumper. En sikker måte å unngå stumper på, er å la de to siste flisene overlappe et par cm i prøveopp-leggingen. Da skjærer du litt av spissen på den siste flisen, fremfor å legge en stump.

4

Tegn opp strekene i krysspunktet, og legg en 45 graders vinkel mot streken (X). Lag en strek (Y) gjennom krysspunktet - den streken kan du legge opp fliser langs.

03
Legging av gulvet 8 Trinn

1

Klikk sammen én rekke fliser, og legg rekken mot streken (Y). Bevar klikkskjøtene på alle fire sider av disse flisene. Hold øye med krysset.

2

Fortsett med fliser uten klikkfjæren. Når første rekke er lagt, fortsetter du med flisene på den ene siden av den første rekken. Du kan gjøre rekkene ferdige helt inn i hjørnet.

3

Når du legger en flis, begynner du med å legge lim på de to skjøtene. Legg en pølse lim på toppkantene, slik at skjøtene blir forseglet av limet.

4

Hold flisen på skrå mens klikkskjøten kommer på plass. Vrikk litt på flisen, slik at limet presses opp. Legg flisen ned mot gulvet når den er helt på plass.

5

Bank flisen på plass. Sett en slagkloss av en bit av en restef is på kanten, og bank flisen på plass de siste 5 mm mens du trykker ned.

6

Tørk av overskytende lim med en bomullsklut dyppet i lunkent vann. Vri kluten hardt opp.

7

Når du skal merke opp en utskjæring, kan det være hjelp i å montere neste flis midlertidig. Da har du nemlig tre kanter å måle mot.

8

Skjær til flisene med en stikksag. Du kan bruke full fart og pendel. Linoleumskanten fliser seg ikke opp.

04
De siste flisene 5 Trinn

1

Legg de siste flisrekkene. Pass på at du ikke tråkker på kanten av de lagte flisene. Det tåler de ikke.

2

Hold avstand til veggene. Det flytende gulvet skal ha en avstand på minst 5 mm til vegger og sokkel. Det sikrer du med brikker, som også gir mothold til gulvet er lagt og limet er tørt.

3

Lirk på plass de siste flisene. De siste flisene i enden kommer du ikke til for å banke på plass. Der er det ef ektivt å lirke dem forsiktig på plass med et kubein, eller du kan bruke et spesielt slagjern.

4

Skjær til feielister. Skråskjær wdem med en finérsag i en gjærekasse eller på en kapp-/gjærsag. Du kan spikre på feielistene med hammer og dykkert, men det går raskere med en spikerpistol.

5

Det nye gulvet har gitt hele rommet et løft.

Materialer

• Forbo Marmoleum click, 30 x 30 cm (farger: Eternity og Silver Shadow)
• Gulvpapp
• Teip
• Plastbrikker (eller lignende)
• Parkettlim
• Feielister, 9 x 15 mm, hvitmalte
• 1,4 x 25 mm dykkert

Spesialverktøy
• Evt. multikutter: Genial til å kappe dørlistene nederst
• Gjærekasse/finérsag/ kappsag: Til tilpassing av feielistene
• Evt. spikerpistol: Til feielistene

Tidsforbruk

Ferdig på ei helg

Pris

Cirka 500 kroner per kvadratmeter

Tegning

Slik kan du lime sammen flisene

For å kunne legge flisene diagonalt uten problem, fjerner vi denne delen av klikkskjøtens fjær med en hobbykniv. Da er det enkelt å sette sammen flisene og lime dem, slik at gulvet kan tåle vannsøl.

Tips & Triks

De små hindringene

Inn under dørlister

Når fisene skal vippes inn under dørlistene, kan de ikke klikkes sammen på normalt vis. Her må de, uansett om du legger dem diagonalt eller ikke, gjøres om til fjær og not-skjøt.

Rundt rør

Skal fisene legges rundt et rør, borer du med en hullsag i samme størrelsen som røret. Sag deretter et snitt inn til hullet, og lim sammen rundt røret.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Linoleumsgulv