Legg et massivt tregulv

I dette kapitlet vil fagmannen legge et 20,5 mm massivt tregulv. Gulvet legges med et bøylesystem, men kan også spikres eller skrus fast til lekter eller et eksisterende tregulv.

Underveis lærer du bl.a. å tilpasse bordene i lengden, komme fornuftig rundt i hjørnene og lage en flott overgang til døren.Rommet vi skal legge gulvet i er blitt til med gulvsponplater, hvor det tidligere har vært gulvteppe.

Værelset er rimelig ordinært, men det er et innebygd skap vi skal legge gulvet utenom.Rommet er fullstendig ryddet og teppene fjernet, og så vi er klar til å gå i gang. Gulvlistene må fjernes for å få en pen avslutning mellom veggen og det nye gulvet.

Du lager minimal skade på tapeten hvis du først skjærer langs kanten mellom list og vegg med en skarp hobbykniv.Når du har skåret hele veien rundt, kan listene lett fjernes med et brekkjern. Skal listene gjenbrukes til det nye gulvet, må du naturligvis være litt forsiktig når du fjerner dem.

Men i dette rommet skal det opp nye lister i samme tresort som gulvet, så her trenger gulvleggeren bare å passe på veggen.Nå er alle gulvlister fjernet, og vi må undersøke om gulvet er rett.

Her kan du enten benytte et langt vater på minst 1,5 meter, en rettholt eller, som her, et helt rett stykke sponplate. Er der luft under rettholten, betyr det at gulvet ikke er helt plant. Men de fleste underlag vil sjelden være 100 % plane.

På denne type gulv som vi skal legge kan det være opptil 2 mm luft under en rettholt som er 1,5 m lang. Gulvsponplatene her er nesten helt plane, og holder seg fint innenfor den 2 millimeters toleransegrensen.

Undergulvet må være helt rent. Derfor må det støvsuges grundig, så alt støv og smuss fjernes. or å unngå trinnstøy, legges det et parkettunderlag, noe som gir en effektiv trinndempende effekt på et flytende gulv som dette.

Denne type underlag må bare brukes hvis det ikke kreves et gulvunderlag med fuktsperre.Lengdene må ikke overlappe, men skal bare ligge inntil hverandre. I endene stopper man ca. 5 mm fra veggen

.Du kan med fordel holde lengdene sammen med et stykke tape, så forskyver ikke underlaget seg mens du legger gulvet. Den siste lengden passer sjelden, så her måler gulvleggeren ut hvor bred den skal være, hvorpå han skjærer til lengden med en hobbykniv.

Det anbefales at underlaget legges i motsatt retning av gulvbordene. På den måten unngår du nemlig å trekke lengdene fra hverandre når gulvet legges.
Døren hektes av, så vi ikke kommer i konflikt med den senere.

Langs den veggen hvor gulvbordenes støtende er, bør det legges et fugebånd på 12 mm. I tillegg til å sikre riktig avstand mellom vegg og gulv, holder det samtidig gulvet sammen, hvis det i årenes løp skulle svinne inn i de tørre årstider. Avstanden mellom gulv og vegg skal være på minimum 12 mm.

I rom på mer enn 6 meter skal avstanden være 2 mm per løpende meter.For å holde avstanden benytter vi disse trekilene, som er 12 mm når de er satt sammen.Gulvbordene skal holdes sammen med disse stålbøylene, som følger med gulvet.

Den første bøylen må maksimalt settes 80 mm fra bordets ende som støter opp til veggen. Deretter skal det være ca. 40 cm mellom hver bøyle i den første og siste raden med gulvbord, mens det i alle andre rader skal være 50 cm.

Gulvleggeren skyver det første bordet opp til avstandsklossene, så det ligger 12 mm fra veggen. Det første bordet skal alltid ha not inn mot veggen.Bordet er ikke langt nok, så det må brukes enda et bord, som skal være 70 cm. Man kan med fordel utføre skjærejobben utendørs, da det støver en del.

Det settes et merke ved 70 cm. For å få et helt rett snitt strekes merket opp med en bordvinkel.Da sagbladet er tykkere enn streken, må man alltid skjære bordet på den siden av streken som man ikke skal bruke.

Streken må altså bare akkurat fjernes.Det er alltid en god idé å kjøre bladet ned til bordet før maskinen startes. På den måten kan man finjustere bordets plassering. Bordet ligger perfekt, og gulvleggeren deler det i to. Så skal det avkuttede bordet festes til det første bordet.

Gulvleggeren starter med å hamre fast to bøyler på undersiden av bordet. Deretter må endeskjøten, det fagmannen kaller endepløyingen, påsmøres litt lim, før not og fjær settes sammen. De to endene må tette helt, derfor bruker gulvleggeren et parkettjern.

Den ene enden legges ned over bordet, mens det slås på den andre enden til luften mellom bordene er borte.Det overskytende limet må straks tørkes av med en fuktig klut.

Bordet som gulvleggeren nettopp skar av brukes nå som første bord i neste rad. På den måten får man veldig lite kapp. Bøylen i denne raden skal være forskutt i forhold til de første bøylene. Derfor settes de gjerne et par cm ved siden av. Bøylen festes ved å slå den ned i sporet som er frest i gulvbordet.

Noten legges opp til fjæren, og med en bankekloss slås det på det forreste bordets fjær. Bankeklossen gjør at kraften fra slaget fordeles, og at fjæren dermed ikke skades.Klossen flyttes gjerne et par ganger, så fugen mellom bordene blir så liten som mulig.

For å få bøylen ned i sporet på det forreste bordet, kan det være nødvendig å slå direkte ned på bordet med bankeklossen.Så gjentas prosessen med å måle opp og kutte av på de neste radene. Igjen måles avstanden fra endefjær til veggen.

Bordet på de 141 cm blir skåret, som det ble vist tidligere, og det bankes i bøyler. tter fire rader med bord slutter det innebygde skapet, og bordene skal nå legges helt ut til veggen.

Bordet kan ikke legges opp til de foregående på grunn av skapet, så det er nødvendig å skjære et hjørne av bordet. Det legges opp, og gulvleggeren slår en strek som viser hvor det skal skjæres så det passer i lengden. å skal bordet legges slik at not og fjær passer.

På den måten kan det markeres hvor mye det skal skjæres av på langs. De to merkene strekes opp ved hjelp av tommestokken, og det stykket som skal skjæres vekk skraveres.Til å skjære ut stumpen benytter gulvleggeren en stikksag.

Hvis du vil ha et snitt uten flisede kanter, kan du sage nedenfra. Men det krever litt mer rutine. Under alle omstendigheter blir snittet skjult av feielister senere.Tilbake på rommet er det satt fast tre bøyler i bordet, og det smøres lim i endeskjøten. Bordet slås på plass med bankeklossen.

    Akkurat nå leser andre ...