Lag et sett gode gulvkiler

Under gulvlegging kan det være gulvbord som har slått seg så mye at not og fjær ikke kan slås tett sammen. Men det kan la seg gjøre med et sett hjemmelagde kiler.

Her skjærer vi fjæren av et 15 cm langt stykke gulvbord. Stykket deles deretter i to med et skrått snitt på ca. 10 grader. Kilene lages enklest på en kapp-gjæringssag, men du kan saktens også lage settet med en vanlig håndsag. Sammen med et stykke gulvbord hvor fjæren er skåret av, har du nå perfekte gulvkiler.

Legg den kilen hvor noten sitter opp til bordet som skal klemmes på plass. Legg den andre kilen opp, så de to kilene overlapper hverandre med 5 cm. Klossen skrus fast i lekten eller bjelken så den virker som et mothold til kilene. Ved å slå på den ene kilen, kan du nå få bordet klemt riktig på plass, så skjøten mellom bordene blir helt tett.

Kloss og kiler sørger for at bordet holdes i spenn til du har festet det med en skrue. Deretter kan du fjerne kiler og kloss. Er bordet veldig skjevt, kan det være nødvendig å gjenta prosessen over alle bjelkene.

    Akkurat nå leser andre ...