Rett opp gulvet med sand

Når man skal legge gulv, er det veldig viktig at underlaget er helt jevnt.

I mange betongunderlag vil det ofte være små – eller som her – ganske store hull, og de må jevnes ut. Ellers er risikoen for et skjevt, fjærende og knirkende gulv meget stor. Mange vil bruke selvnivellerende sparkelmasse, men den enkleste metoden er å bruke ovntørret strandsand. Denne veldig finkornede sanden legger seg i selv de minste hull og sprekker. Samtidig er sanden lett å jevne ut med en rettholt eller, som her, et vater.

Supplér med litt ekstra sand hvis det stadig er noen fordypninger. Og jevn det ut igjen. Gulvet er nå helt plant, og da sanden ikke kan løpe noen steder, er du sikker på at det nye tregulvet blir godt understøttet.

    Akkurat nå leser andre ...