Slik får du det siste bordet på plass

Det siste bordet inntil veggen kan være litt vanskelig å legge, men ikke hvis du gjør som håndverkeren viser her.

Start med å legge et bord oppå det nest siste bordet, slik at det flukter nøyaktig med skjøten. Legg så enda et bord oppå, og støt det helt inntil veggen. Dette bordet legges med fjæren inn mot veggen. Det kontrolleres at det er en passelig avstand på 8-10 mm inn til veggen, så gulvet har plass til å utvide seg. Strek opp på det nederste bordet etter kanten på det øverste. Ved å streke opp på denne måten, tas det også høyde for små skjevheter i veggen.

På det siste bordet er det nå en strek som viser hvor det skal skjæres, for at det skal passe i bredden. Et godt lite tips er å skjære det av i en skrå vinkel, så bordet er bredest oppe og smalest nede. Sålen på stikksagen stilles inn slik at den skjærer i en vinkel som tilsvarer oppstrekingen. Så kan gulvbordet skjæres til. Takket være det skrå snittet er det ikke vanskelig å få det siste bordet lirket på plass, så noten kommer inn i fjæren. Med et slagjern presses det helt på plass, så skjøten blir tett.

Det siste bordet blir du nødt til å feste ovenfra, så her gjelder det å skru så tett på kanten at fotlisten senere vil dekke skruene. Avstanden mellom gulv og vegg på de 8-10 mm blir dekket av fotlisten, og det siste bordet ligger nå perfekt.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tregulv