Legg klikkgulv med god akustikk

Vinylkorkgulvets myke korklag og fiberplatene under det, gjør at støyen holdes på et minimum – både i rommet gulvet legges, og i etasjen under.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
500 kroner per m²
klikgulv

Er du omhyggelig med den første række og tilpasninger ved døre, rør og andet, så går resten som en leg.

Intro

Det kan være en god idé å tenke akustikk hvis du skal legge nytt gulv. Særlig hvis gulvet skal legges i en andreetasje, som her, der eventuell trinnstøy ofte kan høres i etasjen under.

Derfor har vi valgt et vinylkorkgulv. Overflaten ligner tre. Men sammenligner du med et klassisk tregulv, gjør kombinasjonen av vinyl og kork gulvet mykere, slik at det bidrar til å dempe støyen.

LES OGSÅ: Vil du lese mer om klikkgulv? Her har vi samlet alle våre artikler om klikkgulv.

For å forsterke støydempingen, har vi i tillegg valgt å legge et underlag av støydempende fiberplater. Som en tilleggseffekt, bidrar de også til å holde på varmen.

I denne veiledningen viser vi hvordan du:

 • gjør klart til at legge gulv
 • legger lyddempende lag
 • legger gulvet i forband
 • sager pene snitt
 • tilpasser karmlistene til den nye gulvhøyden
 • får på plass den siste rekken uten å ødelegge gulvet og lage merker på veggen.

Veiledning

Slik gjør du klart for å legge gulv

Før du setter i gang med å klikke sammen gulvet, er det enkelte ting du skal ha kontroll på. De gjør det enklere å legge gulvet, og gir et bedre resultat.

1. Akklimatiser det nye gulvet. Åpne pakkene med klikkgulvet, og plasser dem i rommet gulvet skal legges. Hvor lenge de skal ligge, fremgår av emballasjen.

2. Sjekk om underlaget er plant nok med en rettholt. Overholder det ikke gulvprodusentens krav, skal underlaget først rettes opp eller jevnes ut.

3. Mål opp, så du forsikrer deg om at den siste rekken bord blir minst 5 cm bred. Hvis det er nødvendig, kan du starte den første rekken med et halvt bord, eller bare skjære av noen centimeter.

4. Finn en rett linje å sikte etter, så gulvet ikke blir skjevt. Hvis veggene ikke er rette, kan du lage en strek på gulvet med en krittsnor.

5. Husk fuktsperre, hvis det er behov for det. Det kan være tilfellet hvis det nye klikkgulvet skal legges oppå et betonggulv.

Legg det støy­ dempende laget

De støydempende platene er laget av trefiber, og de er enkle å skjære til med en hobbykniv.

Før du legger ut den første rekken plater, skal du forsikre deg om at du har en rett linje å rette inn gulvet etter. Er ikke veggen helt rett, kan du eventuelt lage en krittstrek på gulvet.

1

Den første rekken plater legges ut på undergulvet. Platene skal ligge helt inntil veggen.

2

Den siste platen skjæres til med en hobbykniv, slik at den blir liggende helt inntil endeveggen.

Legg den første rekken

Når du skal legge klikkgulv, er det viktig at du har avstand til veggen, slik at gulvet kan bevege seg litt. Avstandskravet varierer noe fra gulv til gulv, men som en tommelfingerregel skal du regne med 1,5 mm per meter gulv du skal legge - likevel minst 6 mm.

Bredden på den første rekken skal dessuten være slik at den siste rekken ikke blir smalere enn 5 cm.

Vær nøye når du legger den første rekken. Det er den som bestemmer hvordan resten av gulvet blir.

1

Fjæren skjæres av på den første rekken, fordi bordet skal vende inn mot veggen. Her er den så myk, at den kan fjernes med en hobbykniv. Alternativt bruker du en sag.

2

Den første rekken klikkes sammen av hele lengder. Denne typen skal legges fra høyre mot venstre. Andre fabrikanters gulv skal legges fra venstre mot høyre.

3

Avstanden til veggen sikres med små klosser. Vi bruker plastklosser, men du kan også bruke små stumper av f.eks. masonitt. Legg klosser i skjøtene og hver 60-70 cm.

4

Mål opp til det siste bordet, og skjær det til med en stikksag. Legg en avstandskloss mellom veggen og tommestokken for å få helt riktig mål.

5

Det siste bordet vippes på plass når det er skåret til. Husk å legge avstandsklosser i både skjøten og mot endeveggen.

De neste rekkene legges i forband

For å sikre et sterkt og stabilt gulv, er det viktig at det legges i forband. Det vil si at skjøtene i hver rekke skal være forskjøvet med minst 30 cm, og gjerne mer.

For å redusere svinn, starter rekke to med det avskårede stykket fra den første rekken. Gir det ikke ønsket forband, startes den andre rekken med et halvt bord. Det avskårede fra første rekke brukes så i rekke tre, det avskårede fra annen rekke i rekke fire, og så videre.

1

De neste rekkene legges så det sikres et forband på minst 30 cm. Hvis det går opp, unngår du svinn ved å starte hver rekke med det avskårede stykket fra rekken før.

2

Slå hver rekke på plass når den er lagt. Bruk en slagkloss som fordeler trykket jevnt, slik at gulvet ikke ødelegges.

Tilpassing av karmlistene

Når karmlistene skal tilpasses den nye gulvhøyden, gjøres det enklest og raskest med en multikutter. Har du ikke tilgang til en slik, kan det gjøres med en sag eller et stemjern.

Når du skjærer ut i listen, skal du huske å ta høyde for tykkelsen på bladet. Ellers kommer du til å få litt luft i bunnen av karmlisten.

1

Kapp karmlisten ved å legge passende avstandsklosser under bladet. Vinyl- og underlagsplatene er til sammen 17,5 mm. Høyden på klossene er 15 mm, slik at det tas høyde for tykkelsen på bladet.

2

Bordet tilpasses så det både følger veggen under karmlisten og samtidig kan nå inn under dørterskelen. Det gjøres ved å klikke på bordet, streke opp og tilpasse bordet med en stikksag.

3

Låsen skjæres av på cirka 20 cm av det allerede lagte gulvet med en hobbykniv. Det neste bordet kan nemlig ikke vippes på plass på grunn av karmlisten.

4

Der låsen er fjernet, påføres trelim. Det gjøres for å holde gulvbordene sikkert sammen.

5

Gulvbordet dyttes inn under karmlisten og vippes på plass resten av veien. Etterpå bankes bordene sammen med en slagkloss.

Avslutt med den siste rekken

Når den siste rekken skal skjæres til, er det viktig at du tar høyde for eventuelle ujevnheter i veggen. Derfor tas det både mål i endene og for hver halve meter. Når du måler opp, er det viktig at du husker at det skal være luft til veggen hele veien. Bruker du avstandsklosser allerede når du måler opp, slipper du å trekke fra avstanden senere.

1

Mål opp til det siste bordet ved først å sette en avstandskloss mot veggen. Målene tas i begge ender og for hver 50 cm, og avsettes på bordet som skal sages til.

2

Strek opp mellom de avsatte målene, slik at du har noe å sage etter hele veien.

3

Bordene vippes på plass. Hvis du har vært nøye med oppmålingen allerede fra starten av, vil den avsluttende rekken være minimum 5 cm bred.

4

Slå på plass den siste rekken. Det bør alltid gjøres med et gulvjern, da du ellers risikerer å ødelegge både gulv og vegg.

Materialer

 • Vinylkorkgulv
 • Trinnlyddempende plater
 • Plastklosser, masonittplate eller noe annet til avstandsklosser

Spesialverktøy

 • Gulvjern
 • Slagkloss

Tidsforbruk

Hvis underlaget er plant, kan gulvet legges på en dag.

Pris

Fra cirka 500 kroner per m²

Vanskelighetsgrad

Er du nøye med den første rekken og tilpassinger ved dører, rør og annet, så går resten som en lek.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tregulv