Legg nytt gulv på en dag

Et lamellparkettgulv kan legges på mange måter, for eksempel på lekter eller som et klikkgulv på gulvsponplater. Her har vi valgt å vise hvordan du kan legge det som et flytende gulv på et betongunderlag støpt på grunn.

Det absolutt første du må gjøre er å undersøke om gulvet er plant. Her er det en fordel å bruke et langt vater eller, som her, en rettholt.Det må ikke være mer enn 2 mm nivåforskjell på 2 meter. Her er det hele 7 mm nivåforskjell, noe som er altfor mye. Det vil medføre et gyngende gulv, som er ubehagelig å gå på.

Nivåforskjellen her skyldes at betonggulvet er sprukket på tvers av rommet, noe som har skapt en forhøyning rundt sprekken. Med rettholten merkes det opp hvor gulvet er høyest. Den enkleste måten å gjøre det på er ved å slå sirkler der hvor gulvet er for høyt. Hele gulvet undersøkes naturligvis på alle bauer og kanter, men det er bare rundt sprekken det er problemer.

Neste skritt er å finne ut om rommets vegger er vinkelrette på hverandre.Til det bruker fagmannen en såkalt foldevinkel. I dette hjørnet er veggene fint i vinkel. Det samme gjentar seg i de øvrige hjørnene. I dette rommet er det ingen skjevheter i veggene.

Før gulvleggingen kan gå i gang, er det nødvendig å slipe ned forhøyningene rundt sprekken i betonggulvet. Til den jobben har vi leid en betongfreser, som med sitt roterende diamantblad freser av betonglaget. Arbeidet støver voldsomt, så det er absolutt påkrevet med støvmaske. Til maskinen har vi tilkoblet en verkstedsstøvsuger, noe som begrenser støvingen noe.

Med jevne mellomrom kontrolleres det om det er freset nok av gulvet. Det er det ikke ennå, så jobben fortsetter. Nå når gulvet er plant, kontrolleres det at det er plass til både parkettunderlag og et parkettbord under døren. Det ser det ut til å være, så det blir altså ikke nødvendig å skjære av døren.

Døren løftes av, så vi kan komme i gang med det første bordet. For å oppnå en flott finish rundt karmlistene, skjærer vi et stykke av listene, så gulvbordet kommer inn under det. Til det formålet benyttes en multi-kutter, men har du ikke det, kan du også bruke en fintannet sag. Bladet snurrer fra side til side, og skjærer på den måten vannrett gjennom listen.

Når det er skåret gjennom listen, flyttes bordet, og det avskårne stykket fjernes. På den andre siden legges gulvbordet igjen opp til listen, slik at det skjæres i riktig høyde.Når gulvbordet skyves på plass, passer det perfekt. Jobben fortsetter med å måle opp rommet. Dets bredde tilsier at det trengs 13½ bord.

For å unngå å slutte med et halvt bord på den ene siden, fordeles de 12 cm på to bord. Det betyr at det skal skjæres 6 cm av både det første og siste bordet. Før vi kan begynne på selve gulvleggingen, må det legges et parkettunderlag. Det skal både være fuktsperre og trinnlyddempende, da gulvet legges på et gulv på grunn. Underlaget består av 3 lag. Nederst et lag med tykk filt. I midten en fuktstoppende plastmembran og øverst en kraftig råpapp, noe som tilsammen retter opp små ujevnheter og gir en god lyddempende effekt. I rom hvor det ikke er risiko for opptrengende fukt, kan du nøye deg med et trinndempende filtunderlag.

Underlaget skjæres til, så det passer med døråpningen. Legg merke til at underlaget skal legges slik at det går oppover veggen. På den måten er du sikker på at det ikke stiger fukt opp i gulvbordene. Det første bordet er helt avgjørende for sluttresultatet, så her må du være veldig nøye med å få det tilpasset korrekt. Det skal skjæres av 6 cm på det første bordet, og for å komme helt tett opptil terskelen, må det skjæres av 2 cm ekstra i terskelens bredde.

Det strekes opp på begge sider, og med et vater markeres oppstrekingen på hele bordet. På arbeidsbordet skjæres bordet til med en håndsirkelsag. Her kan du også bruke en stikksag eller en vanlig håndsag. De to korte snittene lages med en stikksag, og nå er det første bordet klart til å bli lagt.

Bordet legges opp, og det måles og justeres slik at det holder en avstand på 10 mm til veggen. Da er det plass til at gulvet kan bevege seg, noe det alltid vil gjøre. Avstanden varierer fra gulv til gulv, så husk å følge anvisningene fra produsenten.Når bordet ligger riktig, måles det opp til det neste. Her måles det på begge sider av bordet, så man er sikker på at veggen ikke er skjev.

Håndverkeren prøvemonterer, og kontrollerer at de to bordene passer før han smører lim på endeskjøten.Når bordene først er smurt med lim, må de presses sammen, så skjøten er helt tett. Det settes avstandsklosser bak første rad for å holde avstanden til veggen mens de neste radene bankes på plass. Selv om vi vet at rommet er vinkelrett, kontrollerer fagmannen med en rettholt at forkanten på bordene også er rett.

Det er den, så jobben kan fortsette. I andre rad starter vi med et kort bord. På den måten blir skjøtene jevnt fordelt over hele gulvet, noe som gir penest resultat. Skjøtene må aldri ligge rett overfor hverandre. Penest og mest stabilt blir gulvet hvis man holder en avstand på minst 25 cm.

Det smøres lim både på overkanten av fjæren og underkanten av noten. Da er du sikker på at de ikke går fra hverandre. Med en slagkloss slås bordet på plass, så skjøten blir så tett som mulig. Spesielt i de første to-tre radene vil du oppleve at bordene forskyver seg når du slår på dem. Derfor må du ofte kontrollere at avstanden til veggene er riktig, og at forkanten er rett. Når de tre første radene er lagt, begynner det å gå fort. Nå ligger gulvflaten nemlig så stabilt at du ikke behøver å kontrollmåle så ofte.

Her har vi nøyd oss med å legge en lengde gulvunderlag om gangen, så vi er sikre på å ikke forskyve eller skade den under leggingen av de første radene.Gulvunderlaget her er forsynt med overleggskanter med selvklebende tape, noe som både gjør det tett og lett å legge. Det har nå gått drøyt fire timer siden vi startet. Vi har kommet inn i en god rutine, og arbeidet går raskt framover.

På endestykket kan du ikke komme til med en slagkloss, så her kan du for eksempel bruke et brekkjern til å presse bordet på plass med. Husk å tørke av limet som presses opp med en fuktig klut før det størkner. Når det ikke lenger er plass til slagklossen, må du bruke et slagjern. Fagmannen legger klossen under slagjernet. På den måten er han sikker på at jernet ikke riper i gulvet når han slår på det.

Før det siste bordet tilpasses, måler håndverkeren at den opprinnelige beregningen passer. Det gjør den, så nå streker han opp til rørenes plassering i det siste bordet. Bordet legges først på plass uten lim, og først når vi er helt sikre på at utskjæringen passer, smøres det på rikelig med lim. Utskjæringen som skal brukes bak rørene legges opp, og holdes på plass av en kile til limet er tørt. Nå er det gått knapt 9 timer siden vi begynte, og gulvkilene kan fjernes. Gulvet er ferdig.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tregulv