Slik legger du gulvbord

På denne oppstillingen vil fagmannen vise hvordan man legger et massivt plankegulv på lekter. Til eksempelet her legger vi et 22 mm furugulv på et støpt gulv.

Akkurat som med andre gulv er det underlaget som er det viktigste for et godt resultat. Det gjelder både hvilken fuktsperre og hvilke lekter man bruker. Og så krever det presisjon og nøyaktig utmåling. På gulv på grunn må det først legges en fuktsperre av plastfolie. Folien skal være polyetylen med en tykkelse på minst 0,20 mm. Bruk bare en folie som har dokumentasjon for diffusjonstetthet og holdbarhet.

La folien gå 10 cm oppover veggen, slik at eventuell oppstigende fukt passerer bak listen og ikke opp gjennom gulvet. Så må det måles nøyaktig ut til plasseringen av gulvlektene. Gulvet er knapt 2,5 meter bredt. Med en lekteavstand på maksimalt 60 cm blir det fem lekter med en innbyrdes avstand på ca. 50 cm, noe som bare gir et mer stabilt gulv. Plasseringen av lektene markeres på veggen. Her bruker vi godkjente furulekter, som skal ha en bredde på minst 45 mm. De skal samtidig være skarpkantede og høvlet på den siden som vender opp mot gulvbordene.

Den første lekten legges på plass, og høyden på det ferdige gulvet avsettes. Høyden er her på 12 cm over betonggulvet, noe som passer med døråpningen. Den nederste røde streken angir hvor høyt lekten skal opp, slik at lekte pluss gulv ender på ønskelig gulvhøyde. Lekten klosses nå opp i sin fulle lengde, så den er nøyaktig i vater. Deretter avsettes en vilkårlig høyde, for eksempel 20 cm over lekten.

Ved hjelp av en nivelleringsslange er det nå ganske lett å overføre målet til motsatt side av rommet. Når det nå måles 20 cm ned, har du høyden på hvor lekten skal ligge, og samtidig er du sikker på at den er i vater. Metoden er enkel og nøyaktig. Lekten på motsatt side klosses opp på samme måte som før. Det er avgjørende for et godt sluttresultat at du er ganske nøye med denne delen av jobben.

Umiddelbart etter at lektene er klosset opp, bør du låse kilene til lekten med en skrue skrått gjennom lekte og kiler. På den måten er du sikker på at oppklossingene forblir riktige, selv om du får skjøvet til lekten. Legger du et vater på tvers av de to ytterste lektene som er klosset opp, kan du veldig enkelt justere de andre lektene. Så er det bare å klemme kilene sammen, til lekten er i vater.

Vil du unngå et kaldt gulv, bør det isoleres mellom lektene. Her benytter vi 50 mm mineralull, som skjæres til så det passer. Det første gulvbordet legges så det holder en avstand til veggen på 12 mm. Avstanden varierer fra gulv til gulv, så sjekk med produsenten. Bordet festes med en skrue så tett på bakkanten at den senere vil bli skjult av fotlisten.

Forrest festes bordet på midten med en skrue i kanten av fjæren. Ved å legge på et vater eller en rettholt, forsikrer håndverkeren seg om at bordet ligger helt rett. Deretter festes bordet i endene. Det kan være nødvendig å tvinge et bord på plass, og ved det første bordet kan du for eksempel bruke et brekkjern.

Er du nøye med å få lagt lektene og det første bordet nøyaktig, går selve gulvleggingen ganske raskt. De påfølgende bordene legges og slås på plass med en slagkloss, så skjøten mellom bordene blir helt tett. Alle bord festes med en skrue i fjæren for hver lekte. Og på den måten fortsetter du til hele gulvet er lagt. Jobber du effektivt, kan du regne med å legge omkring 10 kvadratmeter gulv om dagen.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Tregulv