Massivt gulv til rabattpris

Hvorfor legge et flytende laminatgulv når du kan få et massivt tregulv til nesten samme pris? Det massive tregulvet er på mange måter en bedre løsning.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
99 kr/m2

Intro

Ute hos byggmarkedene finner du utmerkede furugulv i økonomiklassen. Og de gode tilbudene koster ikke veldig mye mer enn de billigste laminatgulvene. Furugulv fås for eksempel til fast lavpris for 99 kroner kvadratmeteren hos en av kjedene vi har sjekket.

Velger du å legge et massivt furugulv, får du flere fordeler: Gulvet er både mykere og mer behagelig å gå på. Du får et rent naturprodukt med mindre trinnstøy. Overflaten kan slipes opptil flere ganger, hvis det skulle bli nødvendig. Og du får et mer allsidig rom, fordi et massivt tregulv gjerne kan belastes med tunge ting.

Velger du derimot et laminatgulv, legges det flytende. Og da kan du ikke sette tunge ting som kjøkkenskap, frysere, arkivskap eller noe annet tungt på det. Gulvet skal kunne bevege seg fritt. Ellers oppstår det sprekker i gulvet.

På minussiden hos de massive gulvbordene står det at de ikke er på langt nær så slitsterke, og de er litt tykkere enn laminat. Derfor er det ikke alle steder det er byggehøyde nok til massive gulvbord.

Bordene skrus fast

Både laminat og de helt tynne plankegulvene legges på et undergulv - enten et eksisterende gulv eller på sponplater.

Den avgjørende forskjellen er at de massive gulvbordene skrus fast til underlaget, mens laminat legges løst. Gulvbord limes også i alle endeskjøter.

I prosjektet på disse sidene hadde vi et undergulv av sponplater å legge på. Vi fant et billig furugulv, og det var plass til å legge det uten å komme i konflikt med noen dørterskeler.

Gulvbordene hadde flere kvister enn de finere sorteringene, så vi forsikret oss om at det ikke var løse kvister på de vareprøvene som sto i butikken.

Veiledning

01
Klargjøring 3 Trinn

Når du legger gulvbord på et fast undergulv av gamle gulvbord - eller som her på gulvsponplater - kan du legge bordene i den retningen du ønsker. Hvis du kan legge gulvbordene fra vegg til vegg uten skjøter, blir det penest.

Underlaget skal være tørt og stabilt - det må ikke svikte. Og det skal være plant uten buler eller fordypninger.

De fleste tregulv krever at underlaget høyst varierer 2 mm innenfor 2 meter. Og 0,6 mm innenfor 25 cm.

Du kan kontrollere at underlaget er jevnt med en to meter lang rettholt (f.eks. et rett bord) og en tommestokk.

1

Fjern alle ujevnheter på gulvet. Bruk en sparkel til å skrape av klatter, sparkelmasse eller lignende. Sjekk om det er skruer eller spiker som stikker opp. Hvis underlaget er ujevnt, kan det bli nødvendig å sparkle eller slipe gulvet.

2

Kontroller at rommet er vinkelrett. Mål 150 cm ut fra veggen i begge hjørner i den siden hvor du skal legge første bord. Marker linjen med en krittstrek. Det er den kontrollinjen du skal bruke når du legger gulvet.

3

Plasser første gulvbord løst mot veggen. Bruk tynne avstandsklosser av f.eks. masonitt, slik at bordet går 5-7 mm klar fra veggen. Kontroller at avstanden til kontrollinjen er lik overalt. Her har vi lagt et støydempende underlag under gulvet.

02
Legg gulvet 4 Trinn

Det første bordet legges med noten inn mot veggen og skrus fast. Husk å gjøre plass til en bevegelsesfuge. På langsiden bør den være 5-7 mm, mens den gjerne må være tynnere ved endetre.

Bordene kan spikres eller skrus fast. Hvis du bruker spiker skal de dores ned. Men her skrur vi dem fast.

Bruk en gulvskrue som er beregnet til formålet. De er lange og smale, med et lite, smalt og undersenket hode.

1

Plasser gulvskruen i hjørnet av fjæren, og skru den skrått inn. Skruen monteres i en vinkel på cirka 45 grader. Neste skrue plasseres ikke lenger unna enn 60 cm fra den første.

2

Monter de neste bordene. Husk å kontrollere om avstanden til kontrollinjen er den samme i begge ender.

TIPS: Hvis du skal kappe til bordene i lengden, får du best resultat hvis du limer endeskjøtene.

3

De siste hele bordene kan ikke slås på plass med en bankekloss. Bruk i stedet et gulvjern. Skal bordene settes sammen med fjær og not i ende ne, er gulvjernet også et godt hjelpeverktøy.

4

Det siste bordet kan ikke skrus fast på samme måte som de andre. Det må skrus fra oversiden. Når bordet er på plass forborer du - tett inne ved veggen - og skrur det forsiktig fast.

Materialer

• Gulvbord (her 15 x 112 mm fyr)
• Gulvskruer
• Lakk eller olje
• Avstandsklosser (av plast eller masonitt)

Spesialverktøy

• Kapp-/gjærsag
• Gulvjern
• Evt. krittsnor (blyant kan også brukes)

Tidsforbruk

Monteringen kan fint klares på én dag. Men bordene skal akklimatiseres, og gulvet skal overflatebehandles.

Pris

Massive plankegulv fås for helt ned til 99 kroner per kvadratmeter. I tillegg skal du beregne inn lim, skruer og overflatebehandling.

Vanskelighetsgrad

Med riktig verktøy og gode skruer er det ikke vanskelig å legge et plankegulv.

Tips & Triks

5 gode tips - når du legger gulv

Hvordan får man det siste bordet på plass? Hvor lenge skal bordene akklimatiseres? Og hvordan legges de forskjøvet? Dette er noen av de spørsmålene du får svar på her.

Bordene skal akklimatiseres. Vent med å bryte emballasjen til bordene ligger i det rommet hvor de skal legges. Der skal de helst ligge i minst tre døgn ved normal romtemperatur. Dermed er du sikker på at undergulv og gulvbord får samme temperatur og fuktighet når du legger gulvet.

Bruk en bankekloss. Bordenes fjær og not går som regel så stramt at de skal bankes sammen. For ikke å ødelegge bordenes notside, skal du bruke en banke kloss. Husk å sjekke avstanden mellom hvert bord og kontrol linjen din - og rett opp bordet hvis det er nødvendig.

Legg bordene med førskjøvede skjøter. Hvis du ikke kan legge bordene fra vegg til vegg, skal de legges med forskjøvede skjøter. Det siste bordet i første rekke skal ikke være mindre enn 60 cm, og det skal minst være 60 cm mellom skjøtene. Ofte kan du legge bordene slik at du starter med den biten du kappet av den siste i forrige rekke. På den måten minimerer du svinnet. Tegningen viser et eksempel på en leggeplan.

Lim i endene. Hvis det er fjær og not i endene, skal de limes sammen (men bruk kun lim i endeskjøtene - aldri på lang sider). Legg limet på underkanten av noten, og bank endeflatene godt sammen.

Det siste bordet. Når det siste bordet mot veggen skal på plass, legges et gulvbord nøyaktig oppå det nest siste bordet. Deretter legges et nytt bord mot veggen (husk å lage plass til en bevegelsesfuge). Nå kan du streke opp og skjære til det siste bordet.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...