Slik fikser du knirkende gulv

Knirker gulvet, er det noe som gnisser mot noe annet. Årsakene kan være mange, og du må prøve deg fram for å løse problemet. Her får du en plan for tre gulvtyper.

Knirkende gulv er virkelig irriterende, særlig hvis knirkingen blir så voldsom at det er umulig å overhøre det.

Når gulvet knirker, er det fordi to ting gnisser mot hverandre.

Det kan være gulvbord som sitter for tett rundt et rør, slik at tregulvet knirker når røret utvider seg på grunn av varme, eller når du tråkker på gulvet i nærheten av røret.

Gulvet kan også knirke fordi en spiker har løsnet, eller fordi selve konstruksjonen under gulvet ikke understøtter det godt nok.

Uansett årsak, skal det knirkende gulv tie stille. Heldigvis er det i de fleste tilfeller en enkel jobb.

Men først må du finne ut hvordan gulvet er bygget opp: Er det lagt på bjelker, på tilfarere eller er det et flytende gulv?

Når du vet det, kan du gå systematisk til verks.

Begynn med den løsningen som virker mest sannsynlig i ditt tilfelle. Er du i tvil, så begynn med den minst inngripende innsatsen. Løser ikke det problemet med det knirkende gulvet, må du prøve neste løsning, til knirkingen stopper.

Tre typer gulv som kan knirke

Når gulvet knirker, skyldes det at to materialer gnisser mot hverandre. Det skjer når gulvet ikke ligger fullkomment fast; da gir det seg når du tråkker på det, og da kan gulvbordene gnisse mot et rør, en vegg eller noe nede i selve undergulvet. Hvordan du blir kvitt knirkingen, avhenger av gulvtypen: gulv på tilfarere, på bjelker eller gulv lagt flytende.

Gulv på tilfarere

Tilfarerne ligger typisk på et betonggulv, rettet opp med klosser under. Hvis gulvet knirker, er det ofte fordi en av oppklossingene ikke støtter tilfareren ordentlig.

Gulv på bjelker

Et klassisk tregulv i mindre hus med flere etasjer. Bjelkene hviler på veggene. Knirkingen oppstår for eksempel fordi spikerne i bordene har løsnet.

Flytende gulv

Typisk består et klikkgulv av tynne staver. Gulvet er ikke spikret eller skrudd fast, men kan gnisse mot vegger eller rørgjennomføringer.

1. Gulv på tilfarere

Selv om en tilfarer har mistet oppklossingen, kan du fikse knirken uten å legge om gulvet.
Knirker et gulv på tilfarere, kan du i heldige tilfeller finne årsaken på overflaten, og utbedre den ovenfra. Enklest er det hvis gulvet gnisser mot et rør, men normalt kan du også enkelt få festet det bedre på tilfarerne.

Mer komplisert blir det hvis problemet stammer fra tilfarerne. En tilfarer kan ha vridd seg – men oftest
er problemet at den som har lagt gulvet har slurvet med å feste oppklossingene, slik at en eller flere klosser har sklidd ut. Da svikter tilfareren når du går over den manglende oppklossingen.

Skjær gulvet fri fra varmerør

Knirkende gulve skæres fri af varmerørene 1

Gnisser gulvbordene mot rør eller andre gjennomføringer, kan du stemme eller skjære dem løs med multikutteren. Sørg for cirka 5 mm luft rundt røret. Strek opp dekkrosetten først.

Slå synlige spiker bedre fast

Synlige søm i knirkende gulve slås en smule ned 1

Synlige spiker slås litt ned, slik at de biter i tilfarerne igjen. Finn en dor i riktig størrelse til jobben, slik at hullene blir minst mulige. Ofte er det nok å dore ned spikerne i gangarealene.

Sømhuller i knirkende gulve lukkes med lak 2

Spikerhullene kan tettes med lakk. Spiker som er doret ned, etterlater seg hull, som du kan tette med en lakkstift. Den varmes for eksempel med en loddebolt, slik at lakken drypper ned og tetter hullet.

Slå skjulte spiker bedre ned i tilfarerne

Ofte har bordene skjult spikring. Det betyr at spikerne slås skrått ned i fjæren og dores, slik at det blir plass til neste bord, som skjuler spikerne. Du kan derfor ikke slå på dem hvis de løsner. Men er treet hardt, kan du få dem ned ved å slå tungt på gulvet over dem.

Skjule søm i knirkende gulve findes med magnet 1

Finn skjulte spiker. Kan en magnet spore noen, vet du hvor resten er.

Strøer i knirkende gulve findes under fodlisten 2

Du kan finne tilfarere under fotlisten, hvis magneten ikke finner dem.

Slå på knirkende gulve over de løsnede søm 3

Slå på gulvet over de løsnede spikerne. Beskytt flaten med en kloss av hardt tre.

Sett fast gulvet med skruer i tilfarerne

Hvis det ikke lykkes å få gulvet stabilt og taust ved å slå i spikerne bedre, prøver du med skruer. Ulempen med skruer er at hodene er veldig synlige.

Skal gulvet bli pent, må du sette trepropper over skruene.

De kan kjøpes ferdige. Men ved å investere i et proppborsett, kan du lage så mange du vil, i den tresorten du ønsker. Brukes biter av en rundstokk, vil endeveden synes.

1

Forbor midt over tilfareren med et undersenkersett. Undersenkeren bores ned 5-7 mm. Det tynne boret skal godt ned i tilfareren. Skru bordet godt fast.

Propper til knirkende gulve bores ud 2

Bor propper i den tresorten du ønsker. Boret kan styres for hånd, men styres lettere i et stativ.

Propper slås ned i hullerne i knirkende gulve 3

Proppene slås ned i hullene, etter å at de er dyppet i litt trelim. De lange proppene rekker normalt til to eller tre hull.

Propper til gulv der knirker kortes af og slibes 4

Proppene kuttes av og slipes, slik at de går i ett med gulvet. Du kan stemme dem av med et skarpt stemjern eller kutte dem med multikutteren.

Erstatt en oppklossing med en jekkeskrue

Hvis gulvet fortsatt svikter når du har sjekket ved rørene og forsikret deg om at alle bord og tilfarere ligger tett mot hverandre, må årsaken finnes lenger nede.

Det kan hende det mangler støtte under en eller flere tilfarere fordi de har slått seg, eller mer opplagt: en oppklossing har sklidd ut.

Dette kan løses ved å understøtte tilfareren fra oversiden med en skrue som skrus gjennom gulvet, slik at den støtter tilfareren mot underlaget.

Når gulvet knirker, bores et hul til en gulvjack 1

Hull til skruen bores. Først borer du 1 cm med et 20 mm bor til en tre-propp. Deretter borer du videre med et bor med samme dimensjon som skruen.

Find en gulvjack i den rigtige længde til det knirkende gulv 2

Finn en skrue i riktig lengde ved å måle ned til underlaget med en pinne. Skruen skal ha godt tak i tilfareren, men slippe gulvbordet.

3

Skruen skrus ned gjennom bordet og tilfareren. Skru til den rører undergulvet. Juster til du kan gå oppå uten svikt.

Træprop slås ned i hullet i knirkende gulv med snedkerlim 4

En 20 mm trepropp slås ned i hullet med trelim. Proppen kan kjøpes, hvis du ikke har et 20 mm proppbor og lager den selv.

Prop i knirkende gulv skæres til med multicutter 5

Multikutteren kutter proppen når limet er tørt – eller den kappes med et stemjern. Deretter slipes området til proppene går i ett med gulvet.

2. Gulv på bjelker

Gulv på bjelker får de samme skavankene som gulv på tilfarere.

Når de knirker, er teknikken med å finne årsaken og avhjelpe problemet langt på vei den samme:

  • Først prøver du de enkle mulighetene, som at gulvet gnisser mot et rør.
  • Hjelper ikke det, prøver du å få gulvbordene til å ligge tett mot bjelkene.
  • Løser ikke det problemet, må du lenger ned – og her er det ved bjelker kun én mulighet; nemlig å fjerne et eller flere bord og rette på tingene.

Bjelkene kan ha slått seg, en innfesting ved veggen kan ha løsnet, eller veggene kan ha satt seg.

Ofte må du nesten begynne forfra, men de løsningene kommer vi ikke inn på her.

Skjær gulvet fri fra varmerør

Knirkende gulve skæres fri for varmerør 1

Er det kontakt mellom gulv og rør, eller andre gjennomføringer, kan du stemme eller skjære gulvet løst med multikutteren.

Strek opp rosetten først. Noen ganger kan du fjerne støyen enda enklere fra etasjen under ved å sette inn en kile mellom røret og taket.

Slå fast synlige spiker bedre

Synlige søm slås bedre ned i de knirkende gulve 1

Synlige spiker slås bedre ned i bjelkene med en dor i det berørte området.

Når gulvet knirker, lukkes sømhuller med lak 2

Tett evt. hullene over spikerne med en lakk som smeltes ned i hullet og slipes glatt.
Lakkstifter fås i flere kulører.

Usynlig spikring

Skjulte spiker kan du ikke slå direkte på. Men finner du dem, kan du med litt hell få dem til å bite ved å slå på gulvbordet akkurat der de sitter.

Når dit gulv knirker, finder du strøerne ude under fodlisterne 1

Finn bjelkene under fotlisten. På en god dag finner evt. en magnet skjulte spiker.

Slå på brættet over sømmene i de knirkende gulve 2

Slå på bordet rett over spikerne. Legg en slagkloss mellom for å beskytte gulvet.

Skru fast bordene

Du kan bare slå de skjulte spikerne ned i den dybden de allerede har løsnet fra. Løsning 3 rekker derfor sjelden lenge.

Neste mulighet er å skru fast bordene til bjelkene. Det er effektivt, men skruehodene er mer synlig enn dykkert. Derfor dekker du skruene med propper du kjøper eller lager selv.

Bor for til propperne til knirkende gulve 1

Forbor til proppene, 10 mm ned med et bor i proppens diameter. Forbor også til skruene.

Brædderne i gulv der knirker skrues fast med skruer 2

Skru fast bordene så tett på de løsnede spikerne du kan komme – uten at du treffer dem.

Skruer i knirkende gulve dækkes af propper 3

Skruene dekkes av propper. De limes fast, kappes i plan med gulvet og slipes ned.

3. Flytende gulv

Gulvet kan ha beveget seg, slik at det gnisser mot noe. I så fall fjernes problemet ofte enkelt.
Knirk i flytende gulv skyldes ofte at gulvet gnisser mot en rørgjennomføring, at gulvet ligger for tett mot veggen, eller at det er ujevnheter i undergulvet, slik at det flytende gulvet fjærer når du tråkker på det. I så fall stammer knirkingen fra gnisninger mellom gulvbordene.

Mens det er ganske enkelt å få gulvet fri fra rør og vegger, er det mer komplisert hvis underlaget ikke er i orden.

En brett på det støydempende mellomlegget eller ujevnheter i det bærende gulvet kan nesten bare løses ved å fjerne gulvbordene. Vi viser likevel en teknikk med skum, som du kan prøve hvis du er forsiktig.

Skjær gulvet fri fra varmerør

1

Gnisser gulvet mot et rør, fjerner du en bit rundt røret med et stemjern eller en multikutter.
Lag 5 mm luft rundt. Strek opp rosetten så du ser hvor den dekker.

Skaff luft ute ved veggene

Når gulvet knirker, skubbes gulvet fri af væggene 1

Prøv å presse gulvet ut fra alle vegger, hvis det ligger helt inntil dem. Et flytende gulv ligger løst, slik at det kan bevege seg. Først fjerner du fotlisten.

Når det knirkende gulv ikke kan skubbes fri, skæres den yderste del af planken faf 2

Det ytterste av bordet skjæres av, hvis du ikke kan presse gulvet fra veggen. Noen dykksager kan brukes til dette. Alternativt kan du bruke multikutteren.

Fyll skum i en fordypning

Er en fordypning under gulvet så dyp at du trykker gulvet ned i den, vil det fort skape støy. Det er også stor risiko for at fjær og not sprekker.

Bortsett fra å legge om gulvet, er den beste løsningen å fylle fordypningen med byggskum.

Dette anbefales normalt kun til fagfolk som vet hvordan de unngår å løfte gulvet for mye. Prøver du selv, så pass på, og vær forberedt på at det kan gå galt.

1

Bor et hull over fordypningen, litt større enn dysen på boksen. Finn ut hvor gulvet presses lengst ned. Dekk til med folie og teip mot hullet.

Læg en solid plade med hul over lunken i gulv der knirker 2

Legg over en solid plate med et hull i, og hold den mot gulvet med f.eks. steinheller eller en stolpe opp mot taket – uten å trykke ned gulvet.

Tryk lidt skum i hullet i knirkende trægulve 3

Blås litt skum gjennom hullet. Heller for lite enn for mye. Fjærer det når skummet er hardt, gjentar du til gulvet er stabilt. Sett i en propp til slutt.

    Akkurat nå leser andre ...