Lett
Vanskelig

Sprekker i murverket kan virke små og uskyldige eller store skremmende. Men uansett størrelse,bør du alltid ta dem alvorlig. Dels fordi de viser at noe er galt, dels fordi det kan trenge vann inn i muren slik at risikoen for frostskader øker.