Byggeveiledning
Lett
Vanskelig
De freste fugene skal fylles med mørtel, etter at det er lagt inn rustfrie stålstenger i veggen.

De freste fugene skal fylles med mørtel, etter at det er lagt inn rustfrie stålstenger i veggen.

Før du begynner å reparere en setningsskade, skal du finne ut hvorfor skaden er skjedd, og eventuelt få stoppet årsaken, slik at du ikke du ikke risikerer at murveggen sprekker igjen.

Det kan være mange årsaker til at setningsskader oppstår. Det kan for eksempel være at et tilbygg ikke er fundamentert på samme måte som det eksisterende bygget eller det kan være endrede grunnforhold på grunn av vannpåvirkninger i grunnen.

Kraftige bevegelser i grunnen nær huset ditt, for eksempel som følge av anleggsvirksomhet, kan også være en årsak til at murveggene i huset ditt slår sprekker. Er du i tvil om årsaken, skal du konferere en fagmann.

Setningssprekken i dette huset var der da huset ble kjøpt. Kjøperne fant skaden da huset skulle renoveres, og veggkledningen på innsiden ble revet. Ettersom veggkledningen viste at setningsskaden hadde stoppet for lengst, kunne huseierne sette i gang med reparasjonen. De slapp å utbedre en eventuell pågående årsak til skaden.

Last ned veiledningen

I denne gjør det selv-veiledningen kan du se hvordan du stopper setningssprekker én gang for alle. Selve frese- og fugearbeidet er ikke vanskelig, men det er et par viktige ting du skal være oppmerksom på.

Vi viser hvordan du:

  • klargjør og finner ut hvor omfattende skaden er
  • freser ut fugene
  • setter i stålstenger og pusser veggen.