Båtbrygge i tre nivåer

Denne bryggen fyller flere funksjoner. Nærmest vannet sørger det nederste nivået for enkel tilgang til båten, i midten er det plass til både hygge og matlaging, mens det tredje nivået sikrer en pen og naturlig overgang til resten av eiendommen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
10.000 kroner
Båtbrygge

På midten er det god plass til både grilling, hygge og soling.

Intro

Er du så heldig at du har en eiendom ved et vann eller en elv, og tillatelse til å lage en brygge, skal du selvfølgelig utnytte den fantastiske muligheten det gir. Her river vi en gammel brygge som for lengst har passert storhetstiden. Den hadde råttent dekke, råtne stolper ned i vannet og var helt enkelt farlig å ferdes på.

Vi begynner byggingen av den nye bryggen med å sikre de store steinene langs vannkanten. De skal nemlig brukes som fundament. Steinene ligger solid nok der de er, men vi bruker ekspanderende steinlim for å hindre dem i å bevege seg.

Deretter lager vi forankringer inn i steinene etter alle kunstens regler. Vi borer både vannrett og loddrett med en kraftig borhammer, og fester stolper og bjelker til gjengestenger og stolpesko som forankres inn i steinene.

Til slutt bytter vi ut borhammer og forankringsmasse med sag og skrumaskin, og bygger en brygge i tre nivåer av impregnerte materialer. Resultatet blir en hyggeplass ved vannet, med tilgang til både båt og hage.

Veiledning

01
Forberedelser og forankringer 4 Trinn

Etter at den gamle bryggen er revet, starter byggingen av den nye med å sikre underlaget.

Her betyr det at de store, massive steinene langs vannet sikres til hverandre med et ekspanderende steinlim. Da vil steinene ligge rolig og ikke vippe.

Deretter finner vi frem borhammeren og borer hull til forankringer. Vi borer både vannrett og loddrett, for å lage plass til gjengestenger og stolpesko.

Etter at stolpeskoene og gjengestengene er forankret i hullene med forankringsmasse, begynner vi med bjelkelaget og skjelettet til bryggen.

1

Løse steiner sikres til hverandre med et ekspanderende steinlim. Da hindrer vi at de store steinene vi bygger oppå beveger seg eller vipper.

2

Stolpesko forankres loddrett i steinene med en tokomponent forankringsmasse alle steder vi skal ha forankring oppå steinene.

3

Gjengestenger forankres vannrett inn i steinene der vi skal feste noe på siden av steinene. Da kan vi senere skru fast stolper og bjelker med skiver og muttere. Her bruker vi også en tokomponent forankringsmasse.

4

Skjelettet til midterste nivå lages når forankringene er på plass. Ettersom vannet på utsiden av bryggen er ferskvann, er alle materialene vi bruker vanlig trykkimpregnert i klasse A.

02
Flittig bruk av beslag 5 Trinn

Det er mange materialer som skal festes og settes sammen til i skjelettet til denne bryggen. Stolper skal forankres til steiner, dragere festes til stolpene og gulvbjelker skal sikres oppå dragerne igjen. I tillegg skaper mange skrå vinkler og et ujevnt underlag utfordringer.

For å sikre at konstruksjonen bindes godt sammen, velger vi å bruke forskjellige typer beslag både flittig og noen ganger litt utradisjonelt.

1

Bøyde spikerplater brukes der vi setter sammen bjelker i en skrå vinkel som er større enn 90 grader.

2

Alle steder gulvbjelkene ligger oppå de bærende dragerne, festes de til dragerne med vinkelbeslag. Vi bruker vinkelbeslag med ribber. De er mye stivere enn vinkelbeslag uten.

3

Der de skrå vinklene er mindre enn 90 grader bruker vi spikerplater på en litt utradisjonell måte. De legges nemlig bare oppå sammenføyningen og skrus fast ned i bjelkene. De skjules uansett senere av bryggedekket, så det spiller ingen rolle om det ser litt underlig ut.

4

Stolpesko forankret ned i steinene brukes for å bære gulvbjelker og dragere flere steder.

5

Når alle bjelkene til det midtre nivået er på plass, er vi klare for å bygge videre på bryggen.

03
Forankring i stein 7 Trinn

Skal du bygge på stein eller fjell, krever det ofte en forankring. Her viser vi hvordan du borer hull i en stein med en kraftig borhammer, og deretter forankrer en stolpesko med en tokomponent forankringsmasse.

1

Merk opp hvor dypt du skal bore med en teip på boret. Her et betongbor. Skal du bore mange hull, får du spesialbor til stein.

2

Det skal være plass til forankringsmasse, så boret skal være større enn det du skal forankre. Dette boret er 24 mm til en 18 mm fot.

3

Bor mest mulig loddrett hele tiden. Avslutt når teipen markerer at du har kommet langt nok ned.

4

Blås hullet rent for støv. Har du en ikke luftkompressor i nærheten, er trykkluft på boks et glimrende alternativ.

5

Hullet er 6 mm større enn foten på stolpeskoen. Det er derfor enkelt å plassere og justere skoen i hullet. Bruk eventuelt et vater.

6

Forankringsmasse sprøytes ned i hullet, til et par centimeter under kanten.

7

Tokomponent masse tørker i løpet av noen få minutter, så du må være rask med å plassere det du skal forankre riktig.

04
Bryggedekket og trappingen 8 Trinn

Når skjelettet til det midterste nivået er ferdig, bygges det øverste og nederste nivået ut fra det.

Høydeforskjellen mellom nivåene er to terrassebord, altså 120 mm x 2, pluss litt luft mellom bordene.

Det øverste nivået lages som en platting, der gulvbjelkene bare legges rett på bakken, etter at bjelkene er vatret opp og det er gravd ut plass til dem.

Det nederste nivået støttes på kraftige skråstivere som festes i stolpene i fronten. Da slipper vi å ha stolper stående i vannet.

I fronten mot vannet kles bryggen med bord med godt med luft mellom, slik at vann fra bølger som slår mot bryggen kan passere.

1

Dekket på bryggen lages av impregnert 28 x 120 mm terrassebord. De skrus fast til bjelkene under med overlengde, og kappes til slutt.

2

Det øverste nivået til bryggen lages to terrassebord høyere enn det midterste. Vi begynner med å lage kanten som vender ned mot vannet..

3

Gulvjelkene til det øverste nivået legges rett på bakken. Vi vatrer opp bjelkene og graver ut der de ligger for høyt i forhold til resten.

4

Ut mot vannet lager vi et nivå som skal bli to terrassebord lavere enn det midterste hovednivået. Fordi vi ikke ønsker å ha stolper stående i vannet, støtter vi opp det nederste nivået med kraftige skråbjelker. De festes til stolpene som er forankret i siden på steinene mot vannet.

5

Også det nederste nivået kles med 28 x 120 mm terrassebord.

6

I fronten mot vannet dekker vi inn bryggen med terrassebord. De plasseres luftig, med en avstand på cirka 15 mm. Det gir vann fra bølger mulighet til å passere mellom bordene, slik at presset på bryggen ikke blir for stort når bølgene slår mot den.

7

Kantbordene dekker endeveden på terrassebordene i det øverste nivået. Da beskytter kantene den meste sårbare delen av bordene.

8

Når bryggen er ferdig, er det bare å nyte sommeren ved vannet.

Materialer

 • 98 x 98 mm impregnert til stolper som er festet til steinene.
 • 48 x 148 mm impregnert til bjelkelag i gulvene og dragere.
 • 48 x 198 mm impregnert til skråstøtter i fronten og dragere.
 • 48 x 98 mm impregnert til diverse støttebjelker.
 • 28 x 120 mmm terrassebord til bryggedekke, dekkplanker og bryggeskjørt.
 • Gjengestenger og stolpesko til forankring i steinene.
 • Diverse syrefaste skruer og beslag til bjelker og gulv
 • Muttere/skiver til gjengestenger
 • Forankringsmasse

Spesialverktøy

 • Borhammer med bor
 • Trykkluft på boks

Tidsforbruk

En tilsvarende brygge kan lages i løpet av en effektiv arbeidsuke.

Pris

Denne bryggen har kostet cirka 10.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Bryggen krever en god plan for både forankring og trekonstruksjon. Når planen er på plass, er selve byggingen grei.

Tegning

Multimedia

Video

Slik bruker du en stor borhammer

Borhammeren er en sterk makker til en rekke tunge renoveringsoppgaver. Utstyrt med riktig tilbehør kan du for eksempel bruke den til å lage spor i murveggen og fjerne fliser fra baderomsgulvet. Lær maskinen bedre å kjenne i denne videoen.

Video

Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

Video

Endesnitt på terrassebord

Med dykksag og skinne blir kanten helt rett

Video

Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Badebrygge