Stort nedgravd bålsted

Et bål har en nærmest magnetisk tiltrekningskraft. Bygger du et bålsted i hagen, får du derfor et nytt, hyggelig samlingssted. Dette bålstedet er senket i bakken. Det krever litt gravearbeid, men det holder godt på varmen når kveldene er kjølige.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
4.500 kroner
Bålsted

Med seter i flere nivåer er det enkelt å finne en passe avstand til bålet, alt etter hvor det ryker og hvor varmt du vil ha det.

Intro

Bålstedet er bygget av bare noen få forskjellige materialer: to tykkelser trykkimpregnerte terrassebord og kryssfinérplater. Det forenkler prosjektet og gjør det enkelt å kjøpe inn materialer til det.

Stolpene til bålstedet skjærer vi ut av terrassebord som kappes på langs. Det er en billig løsning, og jobben går raskt hvis du har en bordsirkelsag eller sirkelsag med føringsskinne.

Du må fjerne en god del jord for å bygge et så stort bålsted som her – 12 kubikkmeter – men den delen av prosjektet betaler vi oss vekk fra ved å leie inn gravehjelp.

Veiledning

01
Grav ut 2 Trinn

Bålstedet skal bygges i et hull i bakken, så det må først graves. Det ferdige bålstedet skal være cirka 4,5 x 5,5 meter. Det betyr at vi må fjerne cirka 12 m³ jord - det er mye, så vi leier inn gravehjelp. En graver kan grave nøyaktig etter snorene vi setter mellom de fire hjørnene. Gravemaskinen graver også ut til et “trinn” hele veien rundt i hullet, og til et drensrør i bunnen.

Drensrøret pakkes inn i fiberduk, så det ikke blir fylt med sand når vannet ledes vekk.
I bunnen av hullet blir det gravd en renne til et drensrør, så regnvannet kan renne vekk.

1

Mål opp, og marker hvor hullet skal graves. Snoren festes i hjemmelagde galger, en i hvert hjørne. Sjekk med diagonalmål at oppmålingen er vinkelrett.

2

Grav ut til hullet. Det skal være 85 cm dypt, og det formes et “trinn” hele veien rundt, slik at hullet er best mulig tilpasset det planlagte bålstedet.

02
Mål opp 3 Trinn

Nå skal det måles opp til bålstedets hjørnestolper, slik at de kommer til at stå helt nøyaktig. Dette er viktig for at bygget skal bli vinkelrett. Når alle fire hjørnestolper er på plass, spenner vi ut en murersnor mellom dem, slik at sidene på bålstedet er markert. Det gjør det enkelt å sette opp de øvrige stolpene. De skal bare rettes inn etter snorene for å stå helt rett.

I hvert hjørne av hullet sitter det en galge. Den består av en stolpe med to vannrette deler, som markerer sidene på bålstedet.
Det settes opp en snor mellom hjørnestolpene. De øvrige stolpene rettes deretter opp etter den.
Det er en god idé å lage en trapp, så det er enkelt å komme opp og ned av hullet uten å ødelegge kantene.

1

Mål opp til hjørnestolper, så du kan trekke snor rundt langs alle de fire sidene. Her festes en murersnor til den ene hjørnestolpen.

2

Sjekk diagonalmålet fra hjørnestolpe til hjørnestolpe på tvers av hullet og i begge retninger. Bruk en murersnor som holdes stramt mellom de to stolpene. Det er viktig at de to diagonalmålene er like - det sikrer at bygget blir helt vinkelrett.

3

Sjekk at hjørnestolpene er i lodd. Når de er det, banker du dem ordentlig fast og spenner ut en murersnor mellom dem.

03
03 bygg skjelettet 11 Trinn

Bålstedet består av et treskjelett bygget av stolper i trykkimpregnert tre og plater av vannfast kryssfinér. Det skal settes mange stolper i flere nivåer. Platene festes til stolpene, slik at de kan holde på jorden i de to “trinnene”, som det er ned til det nedsenkede bålstedet. Når alle stolper og plater er på plass, fylles det opp med grus, som blir underlag for setene.

Når sidene (C og D) er på plass, skal det fylles grus på baksiden - cirka 2-3 kubikkmeter.
Det settes opp plater (C og D) langs stolpene. Platene danner “stuss-trinnene” på trappen ned til bålstedet og holder grusen på plass.

1

Plasser de øvrige stolpene (A) mellom hjørnestolpene. Begynn med den ene langsiden, der du fordeler stolpene med 50 cm avstand. Det er litt mer avstand mellom hjørnestolpene og stolpe nummer to. Det er fordi platene forlenges litt ytterst.

2

Her lager vi et begynnende hull der stolpene skal stå, før de bankes fast i bakken. Vi bruker et 16 mm murbor.

3

Sett opp plater (C) langs stolpene (A), når alle stolper er på plass. Begynn med den ene langsiden. Stolpene kappes av i toppen senere.

4

Sett fast plater (C) til stolpene (A) hele veien rundt. Platene skal plasseres i samme høyde. Det er enkelt å måle opp til høyden på platene med et laservater, der lyset synes hele veien rundt (360 grader). Laservateret plasseres i midten, og når platekanten treffer laserstrålen, skrus platen fast med 4 x 40 mm skruer.

5

Kapp stolpene (A) i toppen når alle plater (C) i første rekke er satt fast. Vi bruker en stikksag. Finjuster eventuelt med kniv og slipepapir etterpå.

6

Så plasserer vi stolpene (A) i neste rekke. Bruk en snor til å rette inn stolpene etter, og plasser dem med 50 cm avstand.

7

Monter avstandsstykker (F) mellom de to rekkene stolper. De festes med 4,5 x 60 mm skruer til en ca 10 cm kloss (E), som er montert på platen (C).

8

Sett opp den neste rekken plater (D). Bruk laservateret igjen, slik at platene blir plassert i riktig høyde. Sørg for at stolpene er loddrette.

9

Fyll opp med grus mellom de to rekkene plater (C og D), når alle er på plass. Grusen skal være underlag for setene, så det skal fylles helt opp.

10

Bank ned stolper (B), og monter avstandsstykker (F) til klosser (E). Sjekk at avstands-stykkene er vannrette. Stolpene kappes, så de er skjult i bakken.

11

Bunnen skal fylles opp, stampes og rettes opp. Det er en god idé å lage en avrettingshjelp som passer til bålstedet. Det er fort gjort. Når hjelpeverktøyet trekkes langs platekanten, er det enkelt å lage en jevn bunn, med samme avstand til kanten overalt.

04
Monter setene 9 Trinn

Det skal brukes seter i to forskjellige bredder. De brede (J) bygges av fem bord i bredden, de smale (G, H, K og L) av tre. Bordene settes sammen ved hjelp av tverrstykker (M og N), som skrus fast på undersiden. Hvis setene skal males, er det en klar fordel å gjøre det før du setter dem sammen. Her har vi gitt dem grunningsolje og trebeskyttelse. Tverrstiverne males svarte.

Setene settes sammen med tverr stivere på baksiden. Tverr-stiverne er litt kortere enn setet er bredt, med 3,5 cm luft foran.
Vær nøye når du bygger det første setet. Det skal du nemlig bruke som mal til alle de andre setene.

1

Setene settes sammen. De består av fem terrassebord (J), som settes sammen med fire tverrstivere (N). De settes fast på undersiden med 4 x 40 mm skruer. Begynn med den ytterste i den ene siden. Luften fordeles jevnt mellom bordene før du skrur fast tverrstiver-ne. Husk å forbore, så du ikke risikerer at tverrstiverne sprekker.

2

Monter tverrstiveren (N) i den andre enden. Tommestokken brukes for å sikre samme av stand mellom bordene, før tverrstiveren skrus fast.

3

Skru fast de to midterste tverr stiverne (N). Treet kan slå seg litt, men da kan du vri det på plass før du skrur det fast.

4

Skru fast små klosser på kanten når du er ferdig med det første setet. Da kan du bruke det som mal for de andre setene. Med klosser på kantene, kan du bare legge opp de neste bordene uten å måle opp. Her har vi brukt et par biter av en kryssfinérplate, som skrus midlertidig fast på kantene.

5

De neste setene bygges oppå det første. Det er enkelt å rette inn bordene etter klossene i kanten. De smale setene bygges etter samme prinsipp.

6

De ferdige setene legges på plass på treskjelettet. De legges bare oppå grusen. Da er det enkelt å justere setene, så de blir liggende rett og stabilt.

7

Så er det i ferd med å bli kontroll på alle setene nede i bålstedet. Det siste brede setet skal legges på plass. Det er cirka 0,5 cm luft mellom setene, så du har litt rom til å få lirket dem på plass. På den øverste kanten skal det være smale seter, slik at det er mulig å sitte der også. Langs kanten nederst legges det også “seter” som underlag for føttene, slik at de som sitter der slipper å tråkke ned i grusen.

8

Legg på plass de smale setene på den øverste kanten. De justeres på plass i grusen under.

9

Et hyggelig hjørne ved det nedsenkede bålstedet med både le og varme.

Materialer

Terrassebord, 28 x 120 mm, trykkimp. (splittes til 28 x 58 mm):

 • 52 stolper (A) à 90 cm
 • 28 stolper (B) à 50 cm

Terrassebord, 28 x 120 mm, trykkimp. (splittes til 28 x 38 mm):

 • 48 klosser (E) à 10 cm

Kryssfinérplater, vannfast, 15 x 900 x 2500 mm (deles opp):

 • 5 plater (C) à 45 x 250 cm

Kryssfinérplater, vannfast, 12 x 1200 x 2500 mm (deles i tre):

 • 7 plater (D) à 40 x 250 cm

21 x 95 mm terrassebord (splittes til 21 x 45 mm):

 • 48 avstandsstykker (F) à50cm

21 x 95 mm terrassebord, (til seter):

 • 12 toppbord (G), 232 cm
 • 12 toppbord (H), 212 cm
 • 40 toppbord (J), 180 cm
 • 12 toppbord (K), 145 cm
 • 12 toppbord (L), 125 cm
 • 60 tverrstykker (M), 26,5 cm
 • 32 tverrstykker (N), 46,5 cm

Dessuten:

 • Skruer: 4 x 40 mm, 4,5 x 60 mm
 • Maling: treimpregnering, grunning, trebeskyttelse (brun og svart)
 • Grus, 0-4 mm, her 5 kubikkmeter
 • Drensrør

Spesialverktøy

 • Gravemaskin (innleid hjelp)
 • Bordsirkelsag/dykksag m. skinne
 • Krysslaser

Tidsforbruk

Cirka en ukes tid.

Pris

Cirka 4500 kroner, pluss gravearbeid og bålfatet.

Vanskelighetsgrad

Vær nøye med oppmålingsarbeidet fra starten av. Da blir bygg verket ditt helt vinkelrett.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Nedsenket bålplass

Seter i flere nivå rundt bålet.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Grav ut og lag skjelettet

Treskjelett laget av stolper i trykkimpregnert tre og plater av vannfast kryssfinér.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Setene settes sammen

Setene settes sammen med tverrstivere på baksiden og er plassert rundt hele bålstedet.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Bålsted