Tårn med espalier og redskapsoppheng

Dette tårnet fungerer som både espalier til klatreplanter og oppbevaring av hageredskaper. Konstruksjonen er så enkel, at det kun tar en dag å bygge. Se hvordan.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
2.000 kroner

Hagetårnet er plassert midt mellom kjøkkenhagens høybed.

Intro

Dette hagetårnet er plassert midt mellom høybedene i kjøkkenhagen, slik at du har hageredskapene i nærheten av der de brukes – samtidig kan du la planter vokse opp langs det.

Det tar kun en dag å bygge hagetårnet, og det koster cirka 2000 kroner hvis du skal kjøpe alle materialene. Men konstruksjonen kan enkelt bygges av rester du kanskje har liggende.

I denne byggeveiledningen får du:

 • Trinn for trinn-veiledning
 • Arbeidstegning
 • Komplett materialliste
 • Video

Veiledning

01
Sag ut delene og lag støttekryss 7 Trinn

Skjelettet til hagetårnet består av fire stolper som holdes sammen ved hjelp av to støttekryss. Både stolper og støttekryss er her laget av 48 x 98 mm som er splittet på langs slik at de er nesten kvadratiske (47 x 48 mm - sagbladet er 4 mm bredt).

Støttekryssene lages med hakk i hakk-sammenføyninger, der det sages og stemmes ut til hakk halvveis ned i to emner som vil bli i samme nivå når de er satt sammen. Støttekryssene skal festes til stolpene i hakk som sages ut på hjørnet av stolpene.

1

Mål opp til hakk i de to støttekryssene (B) når de splittede plankene er kappet til i lengden, 57 cm. Hakkene plasseres i midten og strekes opp etter en vinkel. Da er du sikker på at støttekryssene blir rettvinklede.

2

Utskjæringen til hakk i hakk-skjøten lages. Lag først mange sagsnitt tett på hverandre med kapp-/gjærsagen der hakkene skal være, halvveis ned i treet. Hakkene stemmes rene med et skarpt stemjern.

3

Støttekryssene (B) settes sammen. Legg først lim i hakkene, og sett sammen kryssene. De bankes forsiktig på plass og holdes i spenn med en tvinge til limet er tørt. Er de litt løse, må de også skrus sammen.

4

Bygg en “form” med to trekantlister som festes slik at stolpene til hagetårnet kan plasseres med den spisse kanten av stolpen opp. Her skal det lages trekantede hakk i stolpene som kryssene skal festes til.

5

Plasser en stolpe (A) i formen av trekantlister, og lag en masse parallelle snitt med kapp-/gjærsagen. De to hakkene til støttekryssene plasseres 50 cm fra toppen og 70 cm fra bunnen på hver av stolpene.

6

Hakkene i stolpene (A) stemmes rene, og det bores et 4 mm hull midt i bunnen av hakket til festing av støttekryssene. Det er enklest med et borstativ mens stolpene ligger i formen av trekantlister.

7

Monter de to støttekryssene (B) mellom stolpene (A). Lag først en prøvesammenføyning med 6 x 100 mm skruer. Er du fornøyd, skrus støttekryssene endelig fast med 6 x 150 mm A4-skruer.

02
Sett armeringsnett fast på tårnet 4 Trinn

Tre av hagetårnets fire sider skal kles med armeringsnett. Det klippes til med en boltsaks, slik at det er spisser i begge sider av det tilpassede armeringsnettet. Det skal nemlig festes til stolpene i hull som passer til spissene i nettet.

Her lages hullene med et borstativ som sikrer at hullene er vinkelrette i stolpene. Det gjør det enklere når du skal montere armeringsnett i alle hullene. Har du ikke et borstativ, men borer på “frihånd”, skal du være nøye med å bore rett ned i stolpene.

1

Mål opp til armeringsnettet som skal kle tre av hagetårnets sider. Plasser nettet på siden, og sentrer det mellom stolpene (A). Nettet skal ligge cirka 2,5 cm inn på stolpene. Det klippes til med en boltsaks.

2

Merk opp til hull i stolpene (A) ut for alle de spisse endene på armeringsnettet, slik at det kan festes i stolpene. Tårnet tas fra hverandre; da er det lettest å bore hullene - med et 6,5 mm bor i borstativet.

3

Bank nettet på plass. Nederste stolpe (A) monteres på de to kryssene (B), armeringsnettet trykkes på plass nederst og øverste stolpe bankes fast. Når nettet sitter som det skal, skrus stolpen fast til kryssene.

4

Den siste lange skruen settes i når det er montert armeringsnett på tre av tårnets sider. Skruene er rustfrie A4, 6 x 150 mm.

03
Legg på takshingel og sett opp tårnet 7 Trinn

Taket lages som en separat konstruksjon som skrus på til slutt. Det er mye enklere å legge på shingel ved arbeidsbordet enn i 3 meters høyde på en stige.

Taket består av kryssfinérplater som kles med takshingel, og sperrene lages av splittet 48 x 98 mm - samme dimensjon som stolpene. Vinkelen på taket er 30 grader, og den tegnes opp på bordet, slik at det er enkelt å lage sperrene med riktig helling.

Når taket er på plass, skal stolpene til tårnet graves ned i bakken.

1

Bygg takkonstruksjonen, her tegnet opp på bordet med en takvinkel på 30 grader. Sperren (D), som er kappet med et skrått snitt i den ene enden, plasseres på sperrefoten (C), og det vinkles av til snittet øverst.

2

Sperrene (C og D) festes til stolpene på tårnet når de er satt sammen med lim og A4-skruer, 4,8 x 75 mm, i forborede hull. Samme type skruer brukes til å feste sperrene til tårnets innvendige sider med.

3

Skru fast to platestykker (F) til sperrene. Platene består av vannfast kryssfinér og er 45 x 60 cm. De er kappet med et 30 graders snitt i mønet og skrus fast med 4,8 x 75 mm skruer.

4

Lag gavlen (E) og skru den fast gjennom taket med 4,8 x 75 mm skruer. Gavlen er også skåret ut av en kryssfinérplate slik at den passer med takvinkelen på 30 grader.

5

Legg shingel på taket. Begynn nederst og jobb deg oppover. Shingel består av “tunger” som overlapper hverandre. De spikres fast øverst og det brukes taklim der platene ikke er forlimt.

6

Møneplaten skjæres til og limes fast. Taklimet får godt feste når du bruker en varmluftpistol.

7

Lag hull i bakken til hagetårnet. Vi har bygget en ramme med samme omkrets som tårnet, slik at hullene til stolpene kan bores nøyaktig med jordboret.

Materialer

48 x 98 mm
(3 stk. à 3 m, som splittes til 6 stk.,48 x 47 mm)

 • 4 stolper (A) à 270 cm
 • 4 stykker (B) til støttekryss à 57 cm
 • 2 stykker til sperrefot (C) à 46 cm
 • 4 skrå stykker til sperrer (D)

Dessuten:

 • Armeringsnett, 6 mm
 • 2 bord til gavlkledning (E)Kryssfinér til taket (F)
 • Trelim
 • 1 pakke takshingel
 • Taklim
 • A4-skruer, 4,8 x 75 og 6 x 150 mm
 • Trebeskyttelse

Spesialverktøy

 • Borstativ
 • Boltsaks
 • Varmluftspistol
 • Jordbor

Tidsforbruk

1 dag pluss tørketid til malingen.

Pris

Cirka 2000 kroner hvis alle materialer skal kjøpes. Mindre hvis du bruker rester. Det eneste vi endte opp med å måtte kjøpe var taklim.

Vanskelighetsgrad

Vær nøye med kryssene og hullene i stolpene. Da blir delene enklere å sette sammen.

Tegning

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Skjær enkelt gjennom takbelegg

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Espalier