Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Familien her har et gammelt og falleferdig gjerde, med en port som ikke kan lukkes igjen. Søppeldunkene har plassen sin ved gjerdet, noe som gir en stygg utsikt fra husets terrasse. Derfor skal det bygges et nytt gjerde med en stabil port. Gjerdet utstyres med en “fløy”, som skal stå vinkelrett på gjerdet. Den skjermer av for søppelbøttene, og gir samtidig ekstra støtte til den stolpen som porten henger på. Så selv om porten er tung, vil den ikke komme til å velte gjerdet, fordi fløyen i gjerdet stiver det opp.

LES OGSÅ: Alt om gjerder