Flott gjerde med sterk port

Dette gjerdet er ikke bare flott. Det stenger også mellom for- og bakhagen, og skjermer samtidig for et par stygge søppeldunker med en “fløy”, som også fungerer som ekstra støtte til porten.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
3.000 kroner

Intro

Familien her har et gammelt og falleferdig gjerde, med en port som ikke kan lukkes igjen. Søppeldunkene har plassen sin ved gjerdet, noe som gir en stygg utsikt fra husets terrasse. Derfor skal det bygges et nytt gjerde med en stabil port.

Gjerdet utstyres med en “fløy”, som skal stå vinkelrett på gjerdet. Den skjermer av for søppelbøttene, og gir samtidig ekstra støtte til den stolpen som porten henger på. Så selv om porten er tung, vil den ikke komme til å velte gjerdet, fordi fløyen i gjerdet stiver det opp.

LES OGSÅ: Alt om gjerder

Gjerdet er bygget av trykkimpregnerte materialer som er malt før byggingen går i gang. Det er enklere å stryke på trebeskyttelse når treet ligger på bukker. Denne kledningen består av stående bord med fjær og not. Det er valgt for å stå i stil med uthuset bak gjerdet. Men du kan velge akkurat den typen kledning som passer best hos deg.

Veiledning

01
Stolpene 4 Trinn

Til dette gjerdet skal det graves ut til tre stolper. To til gjerdet og en til “fløyen”. Den siste graver vi først ut til senere. Avstanden mellom stolpene er 2,1 meter. Det er maksimalt spenn for et gjerde med stolper og spikerslag (avstivende vannrette tverrstivere) med de materialdimensjonene vi bruker her.

Stolpene graves ned i frostfri dybde (her 90 cm), og skal stikke 170 cm opp over bakken. Her gir det samme høyde på gjerdet som den betongtrappen det bygges ved siden av. Gjerdet skal stå vinkelrett på trappen. Dette sikrer du lettest ved å bygge en stor vinkel av et par lekter etter 3-4-5-prinsippet.

1

Mål opp til stolpenes plassering. Gjerdet skal stå vinkelrett på betongtrappen. Derfor bruker vi en stor vinkel som vi legger mot trappen, og merker av til stolpene etter den.

2

Grav ut til stolpene (A). De skal plasseres slik at baksiden av gjerde og port kommer til å havne i plan med enden av trappen. Vi graver stolpene ned til frostfri grunn, her er det 90 cm dypt.

Hullet skal være så stort at du kan komme til for å stampe jorden rundt stolpen.

3

Sett stolpen (A) i lodd i hullet. Plasser den inntil vinkelen, da er den litt enklere å styre. Når stolpen er riktig plassert, fyller du jord i hullet. Jorden skal stampes for hver 10 cm du fyller i.

4

Sett et bord på tvers, cirka 10 cm under bakken. Skru fast bordet (40-50 cm langt) med 4-6 kraftige skruer. Bordet fungerer som en ekstra sikring, slik at stolpen ikke velter i kraftig vind.

02
Spikerslagene 5 Trinn

Nå skal det settes opp tre spikerslag mellom stolpene, som kledningsbordene skal skrus fast til. Spikerslagene fordeles med jevn avstand. Det øverste plasseres 15 cm fra der hvor overkanten av kledningen skal slutte.

Før du setter fast spikerslagene, kan du sjekke om stolpene står i lodd. En stolpe kan fort bue litt på midten. En slik skjevhet kan du rette opp på ved å kappe det midterste spikerslaget et par mm lenger, slik at stolpen blir presset i lodd.

Når spikerslagene er satt fast, stives stolpene av med et bord som monteres skrått på baksiden. Det holder konstruksjonen helt rett til kledningsbordene er satt opp - de stiver også opp.

1

Mål opp til de tre spikerslagene B. Det øverste plasseres slik at det er 15 cm fra overkanten av spikerslaget til overkanten av kledningen. Sett en skrue i stolpen som spikerslaget kan ligge på i en ende, og avsett målet på den andre siden.

2

Skru fast vinkelbeslag på stolpene (A) til å feste spikerslagene i. Vi bruker 5 x 40 mm beslagskruer, men du kan også bruke andre egnede skruer.

3

Monter vinkelbeslaget på det nederste spikerslaget - ikke på stolpen. Ellers kommer du ikke til for å skru. Legg spikerslaget på bakken, monter beslaget, snu spikerslaget og skru det til slutt fast på stolpen.

4

Fest spikerslagene. Før du setter dem fast, er det en god idé å sjekke at stolpene står i lodd. Hvis en stolpe buer litt på midten, har du nemlig mulighet for å kappe til spikerslaget så det blir litt for langt, og deretter presse stolpen i lodd.

5

Stolpene kappes til øverst når spikerslagene er montert, men før kledningen settes på. Det er mye enklere å kappe stolpen når den er avstivet. Den kappes av vinkelrett. Her skal stolpene være 170 cm over bakken.

03
Kledningen 5 Trinn

Denne kledningen er trykkimpregnerte bord med fjær og not, men du kan bruke det du har tilgang til, og det du synes blir penest hos deg. Våre bord er kjøpt i lengder på 360 cm. De kappes på midten, slik at vi får to kledningsbord ut av ett.

Når bordene kappes, er det en fordel å skråskjære dem nederst. Da får du en dryppkant som leder vann vekk fra treet.

Her settes kledningsbordene slik at gjerdet får en ubrutt flate av “hele” bord når porten er lukket. Det betyr at det bordet som sitter i overgangen mellom gjerdet og porten skal deles på midten, slik at den ene halvdelen sitter på gjerdet og den andre på porten.

1

Kapp til kledningsbordene (H). Her får de et skrått snitt på 15-20 grader nederst, slik at det blir en dryppkant. Du kan velge å kappe til bordene på ferdige mål. Vi velger istedet å montere dem først, og deretter kappe dem til øverst.

Hvis du velger bord med fjær og not, så husk å snu fjæren fremover når du kapper dem.

2

Bordene fordeles slik at start- og sluttbordet på porten blir like. Bordet inn mot gjerdet sages til på langs. Det avskårne stykket brukes som første bord på gjerdet, slik at overgangen mellom porten og gjerdet nesten ikke synes.

3

Monter bordene. Disse skal settes sammen med fjær og not. Legg en lekt på bakken som bordene kan settes på, slik at avstanden til bakken blir jevn. Bank hvert bord på plass med en kloss. Sjekk underveis at bordene er i lodd.

4

Skru fast bordene (H) til spikerslagene (B). Merk opp på alle bordene, slik at skruene blir sittende på en lang, rett rekke.

Her skrus 4 cm fra bordets ene side med 4,5 x 60 mm rustfrie skruer. Hvert bord monteres med én skrue per spikerslag.

5

Kapp bordene øverst. Her bruker vi en sag med føringsskinne, som settes fast mot bordene. Kledningsbordene blir kappet i samme høyde som stolpene.

04
Porten 6 Trinn

Når du skal sette sammen porten, skal du gjøre det på et plant underlag, slik at du er sikker på at delene ligger rett. Her bruker vi en kryssfinérplate under.

Først settes rammen sammen, dernest settes skråstiveren på, og til slutt det tverrgående spikerslaget. Rammens tverrgående stykker og spikerslaget er plassert i samme høyde som på gjerdet. Det gjør at skruene blir sittende på en lang, rett rekke på både gjerde og port.

Husk at det skal være 1 cm luft mellom porten og trappen (eller f.eks. en stolpe), slik at porten har plass til å svinge rundt. Det skal også være litt luft mot den stolpen som porten henger på.

1

Sett sammen portrammen (C og D), plasser skråstiveren (E) på rammen og merk opp de skrå vinklene. Sjekk diagonalen på rammen først, så du forsikrer deg om at den er vinkelrett. Skråstiveren skrus fast med 5 x 100 mm skruer i hver ende.

2

Skru på de midterste spikerslagene (F og G) og beslagene. Det hele spikerslaget er til kledningen, det korte til håndtaket. Hengslene monteres på rammen med 5 x 100 mm skruer.

3

Monter porten på stolpen. Den klosses opp, slik at overkanten av rammen er i samme høyde som stolpens overkant. Mellom ramme og stolpe holdes en 3 mm kloss. Den sikrer en liten avstand. Hengslene festes med 5 x 100 mm skruer.

4

Sett første bord på porten. Dette er det halve bordet som skal sitte inn mot det andre halve bordet på gjerdet. Deretter monteres de øvrige bordene.

5

Sjekk avstanden mellom porten og trappen, slik at det siste bordet kan sages til. Det skal være 10 mm luft mot trappen. Det gir plass til at porten kan svinge. Rammen holdes fast med en trekile mot trappen mens bordene settes opp.

6

Siste bord sages til. Bruk en hånd-eller sirkelsag. Her avslutter vi med et halvt bord, som vi også begynte med. Kanten “brekkes” med en høvel på det siste bordet. Da er vi sikre på at porten kan svinge klar av trappen.

05
Avskjermingen 3 Trinn

1

Bygg evt. en "fløy" på gjerdet, som stiver opp konstruksjonen, slik at den tunge porten ikke kommer til å henge. Her har fløyen dessuten den funksjonen at den skjuler de stygge avfallsdunkene.

2

Grav ut til stolpen (A) på baksiden av gjerdet, vinkelrett på det. Det er 86 cm mellom gjerdestolpens bakkant og vingestolpens forkant. Det passer med åtte kledningsbord i dette tilfellet, og er samtidig nok til å dekke avfallsdunkene.

Sjekk at stolpen er i lodd, sett opp spikerslag og kapp stolpen i toppen.

3

Monter spikerslag (F) og bord (H). De er kappet til i lengden før de monteres. Begynn med notsiden mot stolpen på gjerdet, da slipper du å renskjære der. Vateret legges oppå stolpene for å måle etter.

06
Beslag og dekkbord 4 Trinn

Nå mangler bare de siste detaljene. På porten skal det monteres et stalldørgrep. Det får du kjøpt i forskjellige størrelser, så det er greit å finne et som passer.

En gripehake på porten er også smart. Da kan porten holdes fast på fløyen, slik at den blir stående åpen hele tiden når du har bruk for det.

På toppen av både gjerdet og porten settes et dekkbord som beskytter de loddrette bordene mot vann og snø.

1

Monter et stalldørsgrep på porten. Det bores et 18 mm gjennomgående hull i porten, som grepet monteres gjennom. Sluttblikket monteres slik at håndtaket blir sittende vannrett når porten er lukket.

2

På fløyen festes en gripehake, slik at porten kan settes fast i åpen stilling. Da slipper du å holde porten mens du flytter tunge ting gjennom den.

3

Skru fast dekkbordet (J) oppå stolpene. Kapp det til, og monter det med 5 x 100 mm skruer, også på porten. Som støtte setter vi opp et par vinkler under dekkbordet, midt på gjerdet.

4

Dermed er gjerdet ferdig, og det vil stå solid i mange år. Det mangler bare litt maling enkelte steder.

Materialer

Materialer til gjerdet

• 3 stk. 98 x 98 mm trykkimpregnerte stolper (A) à 260 cm
• 3 stk. 48 x 98 mm trykkimpregnerte spikerslag (B) à 211 cm og 3 stk. à 80 cm
• 22 x 110 mm kledningsbord (H) à 166 cm
• 2 stk. 22 x 123 mm dekkbord (J) à 231 og 90 cm
• 12 vinkler
• Skruer, 4,5 x 60 og 5 x 40 mm

Materialer til porten

48 x 98 mm trykkimpregnert lekt:
• 2 sidestykker (C) à 147,5 cm
• 2 mellomstykker (D) à 92 cm
• 1 skråstiver (E), 152 cm
• 1 spikerslag (F), 92 cm
• 1 tverrstykke til håndtak (G), 30 cm

• 1 stk. 22 x 123 mm dekkbord, 102 cm
• 22 x 110 mm kledningsbord (H) à 166 cm
• 2 bladhengsler, inkl. skruer
• 1 stalldørgrep, inkl. skruer
• Skruer, 5 x 100 mm

Tidsforbruk

2-3 dager, pluss tid til å male.

Pris

Cirka 3000 kroner for port og rundt tre meter gjerde.

Vanskelighetsgrad

Det er ikke vanskelig å bygge gjerdet. Porten krever litt mer. Her skal du være spesielt nøyaktig med oppmålingen og kappingen.

Tegning

Slik settes gjerdet sammen

Gjerdet består av tre stolper (A), der den ene stolpen er til “fløyen”. Mellom stolpene settes spikerslag (B) som kledningsbordene (H) kan festes til. Det øverste spikerslaget plasseres 15 cm fra stolpens overkant. Oppå stolpene monterer vi dekkbord (J), som beskytter oversiden av gjerdet mot regn og snø.

Slik settes gjerdet sammen

Slik setter du sammen porten

Porten består av en ramme, der sidestykkene (C) stikker litt over det øverste mellomstykket (D), fordi de skal bære dekkbordet (J). Mellomstykkene og portens spikerslag (F) er plassert i samme høyde som spikerslagene på gjerdet, slik at skruene til kledningen blir sittende i en lang gjennomgående rekke. Den har også en skråstiver (E), som sikrer at porten ikke kommer til å “henge”. På porten skal det være et ekstra tverrstykke (G) til håndtaket. Det plasseres cirka én meter over bakken.

Slik setter du sammen porten

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...