Enkelt gjerde med H-profiler

Den letteste måten å bygge et gjerde på er ved å bruke H-profiler. Profilene til dette eksempelet er 97 x 97 mm impregnert furutre.

Bordene vi bruker er impregnerte spesialbord på 32 x 150 mm, som passer akkurat i H-stolpenes not. Legg det første bordet på plass, og kontroller at det er i vater. Når det er det, er det smart å sette i en enkelt skrue på hver side av bordet. Deretter er det bare å legge på det neste bordet, og så det neste og det neste ...osv.

Kontroller at hvert enkelt bord ligger i vater, og klem godt fast på bordet under. Når det siste bordet er lagt på plass, vinkles det opp, og høyden på det øverste bordet markeres på stolpen. Det må gjøres på begge sider. Nå tas det øverste bordet av igjen. Gjerdet skal nemlig ha en H-profil i toppen, og derfor måler håndverkeren hvor dyp noten er i den. Den er 3 cm dyp. Det målet settes av fra streken som markerte høyden, og det strekes opp hele veien rundt opp de to stolpene.

Så skal stolpene sages til. Det gjør håndverkeren med en stikksag, men før han går i gang med det, kontrollerer han om bladet er langt nok til å skjære over stolpen. Det er det, og da er det bare å sage stolpene rett over.

Vær meget nøyaktig når du sager. Sørg for at bladet følger streken hele veien rundt. H-profilen skal ligge oppå de to stolpene, så håndverkeren tar et mål fra den ene stolpens ytterside til den andre, og legger til 4 cm, slik at profilen vil gå 2 cm ut over stolpetoppene på hver side. Når H-profilen er skåret til, kan det øverste bordet legges opp igjen, og profilen legges på plass. Noten i H-profilen passer akkurat ned over den smale toppen på bordet, og støtter også på stolpetoppene.

Kontroller at H-profilen på toppen stikker 2 cm ut over stolpetoppene, og fest den med to 4,5 x 60 mm rustfri skruer. Én skrue gjennom profilen og ned i stolpen på den ene siden og en på den andre.

Det tar selvfølgelig litt tid å grave ned stolpene, men når det først er gjort, kan et felt som dette kles på snaut 20 minutter.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Gjerde