Gjerde i 100 år

Når du likevel skal bygge et gjerde, kan du like gjerne bygge et som kan holde nesten evig. Jobben er den samme, og hvis du bruker prinsippene om konstruktiv trebeskyttelse, kan du bygge et gjerde som holder virkelig lenge.

Intro

Et gjerde skal gjerne holde noen år. Og hvorfor ikke bygge et som kan holde i 100? Når man kan bygge stavkirker som holder i 1000 år, kan man vel også banke sammen et gjerde slik at det holder lenger enn de 10-15 årene som er vanlig? Svaret er at det kan du, hvis du bygger gjerdet riktig og bruker konstruktiv trebeskyttelse.

LES OGSÅ: Alt om gjerder

Det betyr at du skal bygge slik at vannet holdes unna, ledes vekk eller har mulighet til å fordampe vekk. Tre kan godt tåle å bli vått, men det tåler ikke å være vått for lenge, og det skal ha mulighet til å tørke. Tre er mest utsatt i endene, derfor skal du være spesielt nøye med å beskytte endeveden.

I sammenføyningene skal det ikke kunne samle seg vann, og det skal være luft mellom de enkelte delene i gjerdet. Derfor bruker vi vinkelbeslag. Vinkelbeslag er kanskje ikke det peneste du vet, men de har noen klare fordeler fremfor de litt penere skjøtene, der du har hatt stemjernet i arbeid og laget hakk i treet.

Det gjerdet vi bygger er av trykkimpregnert tre. Alle flater har en helling på minimum 30 grader, slik at vannet kan renne av. Med vinkelbeslagene skaper vi avstand i alle skjøter, slik at vi unngår fuktfeller og sikrer oss at gjerdet tørker når det har vært vått.

Bordene i hhv. bunn og topp er de mest utsatte. De holder kanskje “bare” i 20-30 år, men de er enkle å skifte når den tiden kommer. Bygger du etter artikkelens prinsipper, vil det nye gjerdet kunne holde i 1000 år ... Kanskje bare 100, men det er da heller ikke dårlig.

Veiledning

01
Stolper 8 Trinn

Hvis forholdene er slik at du kan grave ned stolper i bakken, kan du med fordel følge denne oppskriften:

Unngå at stolpene er i kontakt med bakken fra overflaten og 20-30 cm ned. Det er nemlig i overgangen mellom jord og luft at treet er mest utsatt, og der problemet med råte og sopp er størst.

Kan du ikke grave i bakken, må du bruke spesielle stolpesko som støpes fast, og deretter avstive stolpene.

1

Begynn med stolpehullene. Du kan fint bruke en spade, men vi vil an befale et stolpebor. Sørg for at hullet blir stort nok til at det er plass til betong rundt stolpen. Du skal minst 90 cm ned, for å unngå at tele i bakken dytter opp stolpen.

2

Bunnen av hullet skal kunne drenere vekk vannet, slik at stolpene ikke står og trekker vann. Lett jord med mye sand drenerer fint av seg selv. Men i leirjord kan du med fordel fylle 10 cm stein i bunnen.

3

Den enden av stolpen som vender ned i bakken skal du ikke kappe, da bevarer du trykkimpregneringen intakt. Gjør du det likevel, bør endeveden stå i trebeskyttelse et døgns tid, før du setter stolpen ned i bakken.

4

Avstiv stolpene med støttebord, som du spenner på med skrutvinger. I den andre enden spenner du fast bordene til lekter som du slår ned i bakken som plugger, slik vi viser på bildet.

5

Fyll jord rundt stolpen. For hver 10 cm stamper du godt med en lekt eller noe annet rundt stolpen. Fyll opp, og stamp til det mangler cirka 30 cm.

6

Rør vann i en blanding av sand og sement, evt. en ferdigblandet støpemiks (regn med en 20 kilos sekk per stolpe). Legg betong i hullet, til 5 cm under bakkenivå, og stamp det til med en lekt.

7

Sett et plastrør rundt stolpen. Bruk et 20 cm malingsspann, som du har skåret bunnen av. Hold røret sammen med et par biter sterk teip. Sørg for at stolpen står akkurat i midten.

8

Fyll opp røret med betong, og sørg for å trykke den godt sammen. Overkanten skal skråne minimum 15 grader, slik at vannet renner vekk fra stolpen.

02
Skrå flater 8 Trinn

Led vekk vannet med skrå flater, beskytt endeved som vender opp mot regn, og gi treverket plass til å tørke, med avstand til bakken og i sammenføyningene.

Dette er grunnreglene når du bygger gjerde. Og du helgarderer deg ved å sette et bord vannrett under den loddrette kledningen. Dette bordet fungerer som første frontlinje, hvis langt vått gress, fuktig løv eller snø skulle finne på å starte et råteangrep mot den nederste delen av kledningen. Da angripes dette bordet først. Ettersom det sitter vannrett nederst, er det enkelt å bytte, uten å gjøre store inngrep i resten av gjerdet.

1

Bruk en kapp-/gjærsag til de mange skrå snittene. Alle de loddrette kledningsbordene skal kappes i topp og bunn i en vinkel på 30 grader.

2

Kapp til alle de vannrette lektene og bordene. Endene skal sages vinkelrett, men langsidene skal sages i samme 30 graders vinkel som de loddrette bordene. Da renner vannet av på oversiden, og drypper ned fra underkanten.

3

Mål opp 20 cm fra toppen av betongen, og merk opp hvor det skal sitte beslag til en vannrett lekt. Overfør høyden til de andre stolpene med et langt vater eller et slangevater/laservater.

4

Skru et vinkelbeslag på hver stolpe. Det er nok med to skruer satt på diagonalt som vist på bildet. Du trenger ikke å fylle alle hullene med skruer, det vil uansett bli solid nok.

5

Ta målet mellom innsiden av de to vinklene. Skjær til de vannrette lektene, slik at de er 15-20 mm kortere enn avstanden. Snu lekten, slik at toppen skråner ned mot vinkelbeslaget.

6

Spenn fast en sagemal på toppen av stolpene. Dette er bare to lister som settes fast midlertidig med skrutvinger i en 30 graders vinkel.

7

Kapp etter sagemalen med en vanlig håndsag. Du kan også sage på frihånd, men på denne måten blir snittet helt jevnt.

8

Monter vinklene til det nederste bordet. Vinkelen flukter med forsiden til den vannrette lekten, slik at dette og de andre kledningsbordene er i samme nivå.

03
Montering 6 Trinn

Vi starter med å sette på det nederste vannrette bordet, som kan skiftes ut når det en gang råtner. Deretter setter vi lokk på hele herligheten med et skrått bord. Til slutt skrur vi fast den loddrette kledningen mellom de to vannrette bordene i topp og bunn. Hele tiden sørger vi for at det er avstand mellom delene, slik at evt. vann kan renne av/fordampe.

1

Monter det nederste bordet med skruer gjennom vinkelbeslagene. Bruk en avstandskloss på 15 mm. Da får du riktig avstand mellom den loddrette kledningen og det vannrette bordet nederst.

2

For å unngå en fuktfelle mellom toppen av stolpen og det toppbordet som skal beskytte kledning og stolper, hever vi toppbordet med vinkler som stikker ca 1 cm over toppen av stolpene.

3

Skru fast toppbordet nedenfra. Før du skrur det fast, bør du sage et 5 mm dypt spor i undersiden, 5 mm fra kanten. Det er en dryppkant som gjør at eventuelt vann ikke renner ned på undersiden, men drypper av i stedet.

4

Understøtt toppbordet midt på, hvis det er over 100 cm mellom stolpene. Bruk et vinkelbeslag som du har rettet ut litt (til 120 grader). Da følger det toppbordet. Skru det fast på et kledningsbord.

5

Skru fast kledningsbordene. Hold 15 mm avstand til toppbordet med avstandsklossen fra tidligere, og sett på bordene med en avstand på minst 10 mm. Undersenk skruehodene.

6

Dobbeltsikring mot fuktskader. Dels er det satt inn et vannbrett bord i bunn, som kan få lov å råtne uten at det skader de loddrette bordene. Dels er det luft opp til de loddrette bordene, så evt. vann kan slippe vekk - eller fordampe.

Tips & Triks

Tretjære - samme produkt i 1000 år

Tretjære har siden vikingtiden vært brukt til beskyttelse av treverk på blant annet bygninger og skip. Det gjør tretjære til den eldste og mest gjennomprøvde overflatebehandlingen av tre.

Tradisjonell tretjære fremstilles ved at mye furuved med høyt innhold av tyri brennes veldig sakte ved høy temperatur, dekket med jord i en såkalt mile. Det gjør at at tyrien i treet smelter og kan samles opp.

Tretjære hindrer nedbryting av treet, fordi det blokkerer for de skadelige UV-strålene fra solen. Samtidig gir tretjæren en vannavvisende, diffusjonsåpen overflate til treet.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Gjerde