Et gjerde kan ha flere funksjoner. Derfor skal du velge et gjerde som passer til akkurat dine behov.

Et gjerde kan ha flere funksjoner. Derfor skal du velge et gjerde som passer til akkurat dine behov.

Hvor høyt skal gjerdet eller leveggen være? Skal det være mulig å se gjennom? Hvor mye skal det koste? Orker du å male det hvert tredje år? Eller vil du helst ikke røre det mer, når det først er satt opp?

Når du skal sette opp et nytt gjerde, er det en del spørsmål du skal stille deg, slik at du kan finne ut hvilke behov du har, for det er ikke bare et spørsmål om hvilket gjerde du synes er pent, selv om det selvfølgelig også spiller en rolle.

Flere funksjoner

Gjerder kan også ha en funksjon, i tillegg til å være en avgrensing av tomten din. For eksempel demper et støygjerde støyen fra biler, hvis huset ditt ligger ved en trafikkert vei.

Ønskene dine for et gjerde kan også være at det skal være enkelt å bygge, fordi det skal gå fort, eller at det skal være lett å vedlikeholde, eller kanskje vanskelig å komme seg over.

I artikkelen har vi valgt ut 12 forskjellige type gjerder. Vi forteller om deres fordeler og ulemper, slik at du lettere kan finne ut hvilken type gjerde som passer best til deg og dine behov.