Håndverkerens 8 viktigste prinsipper til et nytt gjerde

Et gjerde skal bli stående i sol, regn, vind og snø i mange år fremover. Derfor skal du kjenne håndverkerens 8 viktigste konstruksjonsprinsipper.

Når du har funnet ut hvilken type gjerde du vil lage, er det på tide å få kontroll på teorien. Det er ikke vanskelig å bygge et godt gjerde, og når stolpene først er satt i bakken, er det bare å gi gass. Men forankring av stolpene, avstanden mellom tverrstivere og bord og de skrå snittene i materialene er viktige detaljer å kjenne til.

Beskytt stolpene med småstein

Jordkontakt er ikke bra for tre, og selv trykkimpregnerte stolper råtner når de står i bakken. Men du kan forsinke nedbrytingen av stolpen ved å fylle bunnen av hullet med småstein. Steinene løfter nemlig stolpen litt opp fra jordunderlaget, slik at den ikke står i konstant fuktig jord.

Få stolpene i lodd

Med et vater og et par skråstivere sikrer du enkelt at stolpen er i lodd. Og det er viktig at stolpen er i lodd før du støper den fast. Husk å sjekke lodd i begge retninger på stolpen. Er du i tvil, sjekker du alle fire sider.

Stabile stolper

Stamp jorden og betongen hardt rundt stolpen, eventuelt med en stolpestump. Da er du sikker på at stolpene blir stående. Det anbefales ikke å sette stolpene på stolpesko, fordi det vil være mye sideveis vindbelastning på et gjerde. Holdepunktet for en stolpesko er tynt og sårbart overfor nettopp vind.

Hold riktig avstand

Stolper settes i utgangspunktet med en avstand på maksimalt 200 cm. Tverrstiverne i et loddrett montert gjerde skal plasseres med maksimalt 90 cm avstand. Sørg også for å holde en avstand på cirka 10 cm fra bakken og opp til kledningen. Da unngår du jordkontakt og reduserer oppsprut fra regnvann.

Bruk syrefaste skruer

Bruk alltid rustfrie, syrefaste A4-skruer. Det lønner seg i lengden. Alternativt kan gjerdet også spikres sammen med en solid spikerpistol, men det er lettere å skifte et bord som er skrudd fast. Pass på ikke å skru skruene så langt inn at det skapes et hull hvor vann kan samle seg.

Beskytt treet mot vann

Beskytt treet mot vann. Særlig stolpetoppene skal enten sages skrått eller pyramideformet, eller beskyttes av en såkalt stolpehatt. Bruker du loddrett kledning, kan bordene med fordel også skråskjæres i bunnen, slik at vannet drypper av i stedet for å bli sugd opp i bordene.

Beskytt endeved med et toppbord

Monter et toppbord over loddrett kledning. Det beskytter endeveden på kledningen mot regn. Hvis du monterer toppbordet med litt helling, renner vannet enkelt av. Den store fordelen med toppbordet er at du kun må skifte et enkelt bord når det er utslitt.

Mal før du bygger

Gjør deg selv en tjeneste og mal før du bygger. Det er mye enklere å komme til når du kan legge materialene foran deg og gi gass med pensel og rull.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Gjerde