Sikker metode til snorrette stolper

Vi viser deg hvordan du får stolpene til et nytt gjerde, en utebod eller en pergola til å stå snorrett.

Med noe så enkelt som en snor, kan du forsikre deg om at stolpene til det nye gjerdet ditt, en ny bod eller en pergola kommer til å stå helt snorrett – i ordets rette forstand!

Og ved hjelp av et par bord kan du sette stolpe etter stolpe med akkurat samme avstand.

Få kontroll på linjen til stolpene

Når vi sier snorrett, så mener vi det. For det er nettopp en snor du skal bruke til å forsikre deg om at stolpene kommer til å stå på en perfekt rett rekke.

Snoren skal spennes ut mellom to påler, som du setter i hver sin ende av stolperekken. Bygger du for eksempel et gjerde, skal snoren altså markere den retningen gjerdet skal ha.

Under hele arbeidet vil snoren være din guide og referanse i forhold til stolpenes plassering.

1

Trekk en stram snor mellom to påler, som står 20-30 cm ved siden av det området hvor stolpene skal stå. Pålene skal følge den samme linjen som du vil ha gjerdet til å følge.

2

Mål avstanden fra snoren til den første stolpen. Denne avstanden skal du bruke til å plassere alle de øvrige stolpene etter i forhold til snoren - altså i samme avstand.

3

Mål opp hvor de øvrige stolpene skal stå, og slå en påle i bakken det stedet hver stolpe skal plasseres. Rett inn pålene slik at avstanden mellom snoren og kanten til stolpen er den samme som ved første stolpe.

4

Mål fra snoren og inn til sentrum av første stolpe. Det er lik sentrum av hullene.

5

Plasser jordboret i sentrum av hullet, det betyr i den avstanden fra snoren som du nettopp har målt deg frem til.

6

Sjekk avstanden når du har boret litt. Jordboret kan forskyve seg litt i starten av borearbeidet, særlig hvis det treffer stein.

7

Her borer vi ned til 90 cm dybde. Det gjør at stolpene står frostfritt og stabilt.

Rett inn stolpene

Nå skal du bruke et par hjelperedskap, som du lager selv: to lange bord som er lenger enn den avstanden du ønsker mellom stolpene.

I hver ende av bordet tegner du en strek. Avstanden mellom de to strekene er den samme som ønsket avstand mellom stolpene. Ut for hver strek skrur du fast en trekloss.

Nå kan du støte treklossene opp mot hver sin stolpe, en i hver ende av bordet, og begynne å rette inn stolpene. Hvis du har mange stolper, så lag mange avstandsbord.

1

Sett stolpene i hullene. Du skal ikke sette dem fast ennå. Først skal de rettes inn.

2

Sett avstandsbordene mellom stolpene, både øverst og nederst. Spenn det øverste bordet midlertidig fast med klem- eller skrutvinger.

3

Rett inn stolpene så de passer mellom klossene på avstandsbordene. Spenn fast det nederste bordet med tvinger. Rett opp det øverste avstandsbordet, og spenn også fast det med tvinger.

4

Juster stolpene på plass, slik at de har riktig avstand til snoren og står i lodd i begge retninger. Løsne tvingen litt mens du justerer, og spenn den deretter godt til.

5

Slå en påle i bakken et stykke ut for hver stolpe. Pålene skal holde fast et støttebord til stolpene.

6

Skru fast et bord til pålen i den ene enden med en enkelt skrue ...

7

… og spenn den fast til stolpen i den andre enden. Sjekk igjen at stolpen er i lodd.

Støp fast stolpene

Nå står stolpene som de skal, og det er tid for å støpe dem fast. Til det er det enkleste å bruke tørrbetong, som bare kan helles rett fra posen og ned i hullet rundt stolpene.

Du trenger ikke å helle i vann, for betongen vil selv suge til seg fukt fra bakken slik at betongen herder.

1

Sjekk en siste gang at avstanden til snoren er riktig. Da er du sikker på at stolpen står akkurat som den skal.

2

Hell tørrbetong ned i hullet ved siden av stolpene. Det skal være betong rundt hele stolpen.

3

Fyll jord i hullet oppå tørrbetongen. Nå vil betongen suge til seg fukt fra bakken rundt, og det vil få den til å herde.

4

Stamp jord og betong med en lekt, slik at alt pakker seg godt rundt stolpen. La hjelpe­ bordet sitte til betongen føles fast.

5

Nå står stolpene på en snorrett rekke. De er også støpt solid fast.

To tips får stolpene til å holde lenge

Tre som settes rett i bakken, er utsatt for fukt.

Derfor er stolpenes levetid begrenset, også selv om de er impregnerte.

Men med disse enkle tipsene kan du sikre stolpene vesentlig flere år uten at de råtner.

1

Gi stolpen tretjære eller la den stå i et spann med treolje og suge det til seg før den graves ned.

2

Hell drenerende grus i hullet før betongen, så stolpen ikke blir stående i vann.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Gjerde