Knallsterkt gjerde med skrå kledning

Et gjerde med skrå kledning er solid og sterkt. Kledningen gjør også at det kan være lenger avstand mellom stolpene. Du slipper derfor en masse gravearbeid.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
Fire helger
Pris
800 kroner/meter

Den sterke konstruksjonen gjør at gravearbeidet omtrent halveres. Vi har 316 centimeter mellom stolpene!

Intro

En vanlig levegg med loddrett eller vannrett kledning, trenger stolper for hver annen meter, ellers risikerer den å rase sammen under det neste harde vinterværet.

Men velger du i stedet å sette bordene på skrå, forsterkes konstruksjonen, slik at du slipper med omtrent halvparten av gravearbeidet. Med en skrå kledning kan stolpene faktisk settes lenger fra hverandre, her står de med en avstand på hele 316 cm – og det sparer både tid og penger.

Smalere stolper

Den skrå kledningen betyr også at stolpene ikke trenger å være de sedvanlige klumpete 98 x 98 mm trykkimpregnerte utgavene, som ellers er ganske vanlig. Som du kan se på bildet over, bygger vi leveggen med smale og elegante stolper, som gjør at totalinntrykket av veggen blir lekkert og luftig.

Over de neste sidene viser vi hvordan du bygger én enkelt seksjon av leveggen på 316 cm. Deretter kan du selv supplere, og lage så mange du trenger for å skjerme hagen din.

Veiledning

01
Skru vinkeljernene fast på stolpene 1 Trinn

Den skrå kledningen på leveggen avstiver hele konstruksjonen, slik at det ikke bare kan være lenger mellom stolpene, men stolpene i seg selv kan også lages smalere. Faktisk er stolpene laget av de samme plankene på 123 x 48 mm som senere brukes til de vannrette vangene og overliggerne.

For å unngå at stolpene råtner i bunnen, monterer vi to vinkeljern nederst på hver stolpe, slik at treverket ikke blir stående i bakken. Vinkeljernene er 140 cm lange, og de skrus fast på de nederste 40 cm av stolpene.

1

Mål opp 40 cm fra bunnen av stolpen (A). Forbor gjennom stolpen og vinkeljernene (B), og skru på vinkeljernene med 10 mm galvaniserte gjengestenger med muttere og skiver. Her kan du se hvordan vi har boret gjennom vinkeljernene og stolpen 5 cm fra bunnen, og igjen 5 cm fra toppen av vinkeljernene. Sørg for å spenne vinkeljernene godt fast med skrutvinger før du borer i dem – da har du bedre kontroll på boringen.

02
Grav hullene og fiksér stolpene 2 Trinn

Når du har laget det totale antallet stolper du skal bruke til den nye leveggen, skal du grave hull og sette stolpene midlertidig fast med skråstivere. Det første du skal gjøre, er å sette opp en markeringssnor, som du kan jobbe ut fra.

Når hullene er gravd og stolpene skal plasseres, er det viktig at du forsikrer deg om at stolpene er helt loddrette før du støper dem fast, ellers vil leveggen bli skjev. Sørg for å bruke vateret flittig, og mål grundig utvendig, innvendig og på sidene av alle stolpene.

1

Sett opp en snor der leveggen skal stå. Du kan eventuelt bruke et par jordspyd eller påler til formålet. Snoren går gjennom sentrum av hullene. Her graver vi hull med 316 cm avstand. Dybden er 90 cm, og hullene er 40 x 40 cm.

2

Plasser stolpene (A) i hullene, og sett dem midlertidig fast med skråstivere (bruk et par tynne skruer). Sett et bord med en bredde på 10 cm mellom vinkeljernene i bunnen, eventuelt med en liten vinkel, slik at stolpene holdes fast i riktig høyde over bakken.

03
Støp fast stolpene 2 Trinn

Du har bygget stolpene og satt dem midlertidig fast. Nå er neste punkt å støpe dem fast med betong. Du skal bruke rundt 100 liter betong til hvert hull, og hvis du som her bygger en levegg på rundt 22 meter, tilsvarer det sju hull x 100 liter betong, altså 700 liter. Du kan selvfølgelig blande betongen selv, men en kubikkmeter ferdigblandet betong fås fra cirka 2500 kroner inkludert levering, så vurder om det er verdt besværet å blande selv.

1

Uansett om du bestiller ferdigblandet eller blander betong selv, skal du sørge for at det er en saktetørkende blanding. Det gir deg nemlig et par timer ekstra til å fylle hullene før betongen tørker.

2

Fyll opp stolpehullene med betong til bakkenivå og cirka 10 cm under stolpene. La betongen herde i en ukes tid før den er klar for belastning. Et tips er å stampe betongen med en hjemmelaget stampestokk.

04
Bygg rammene til leveggen 5 Trinn

Nå skal du ta stilling til hvor høy leveggen skal være. Veggen vår blir 190 cm høy, og fordi overliggeren er 4,8 mm tykk, betyr det at stolpene våre skal kappes i en høyde på 185,2 cm. Merk deg at stolpene kappes til etter at de øverste vangene (C) er satt på.

Sørg for at overliggeren (F) og vangene (C) på hver enkelt seksjon i veggen alltid er i vater!

1

Monter bjelkeskoene 123 mm under der du har tenkt å kappe stolpene. De nederste bjelkeskoene skrus fast, slik at det blir cirka 20 cm fra bakken og opp til den underste kanten på bunnvangene.

2

Mål ut mellom bjelkeskoene, og kapp til vangene (C) slik at de får helt nøyaktige lengder. Skru fast vangene i bjelkeskoene med 40 mm beslagskruer, og kapp stolpene (A) så de flukter med vangene.

3

Sag, eller slip overliggerne (F) så de får en avrundet form, og lag et dryppspor på undersiden, hvis du velger å lage dem selv, som her. Ellers kan du kjøpe ferdige, impregnerte rekkverksbord til toppen.

4

Monter overliggerne (F) på toppvangene (C) nedenfra, med 6 x 150 mm undersenkede skruer. Forbor med et 6 mm bor. Der det er plass, skal overliggerne (F) stikke 5 cm utover stolpene, som ved den øverste her.

5

Monter de loddrette lektene (D), så kledningen har noe å bli skrudd fast i. Lektene (D) skal passe mellom topp- og bunnvangene (C). Skru dem fast til midten av stolpene med 5,0 x 80 mm skruer.

05
Monter kledningen 6 Trinn

Kledningsbordene monteres 12 mm fra overkanten og sidene på rammen, slik at det ikke samler seg fukt. Begynn derfor med å lage og sette opp en rekke midlertidige avstandsstykker. Kapp deretter de første endene på bordene i en vinkel på 45 grader.

Lag bordene så lange at de nesten går i bakken. Det er først til slutt at de kappes til så de flukter med terrenget.

Det er forskjell på hvor lange de enkelte bordene skal være, så her må du måle deg frem.

1

Skru fast avstandsstykkene på undersiden av overliggeren (F) og stolpenes (A) innsider. Du skal lage en rekke avstandsstykker til en total lengde på cirka sju meter av en 12 mm kryssfinérplate som er 4 cm bred.

2

Sett opp det første bordet (E) i hjørnet på rammen med skrutvinger. Plasser bordet i en vinkel på akkurat 45 grader. Skru fast bordet med fire 4,5 x 50 mm skruer, to i toppen og to i bunnen.

3

For å få et helt nøyaktig resultat, skal du bruke to avstandsklosser (den med 2-tallet på). De lages av en kloss på 7,5 cm, som hviler på en plankestump som er cirka 15 cm lang.

4

Bord nummer to skrus fast i en avstand på 7,5 cm fra det første. De to klossene sikrer at avstanden blir riktig. Klossene holdes fast med limklemmer, og skal flyttes mange ganger! Monter resten av kledningen etter samme metode.

5

Når du er ferdig med å kle den første siden av rammen, skal du lage den andre siden. Der gjelder det å plassere kledningen slik at midten av kledningsbordene (E) plasseres akkurat midt mellom gapene fra kledningen på den andre siden - når du står rett foran leveggen, skal du ikke kunne se gjennom den.

6

Sett opp en lang planke med et par skrutvinger, og sag bunnen av kledningsbordene med en stikk- eller bajonettsag, slik at de flukter pent over bakken. Vær nøye, så du sager helt rett.

Materialer

Stolper til én seksjon

 • 2 stolper (A), 200 cm, 48 x 123 mm
 • 4 galvaniserte vinkeljern (B), 140 cm, 40 x 40 mm
 • 4 x 10 mm galvaniserte gjengestenger med muttere og skiver til festing av vinkeljern

Seksjon på 316 cm

 • 2 vanger (C), 311,2 cm, 48 x 123 mm
 • 2 lekter (D), 146 cm, 48 x 48 mm
 • 64 meter kledning (E), 21 x 95 mm, lerk terrassebord
 • 1 overligger (F), 326 cm, 48 x 123 mm

Skruer (syrefaste og rustfrie):

 • 40 mm beslagskruer til bjelkesko
 • 5,0 x 80 mm skruer til C-stykkene
 • 4,5 x 50 mm skruer til kledningen
 • 6,0 x 150 mm skruer til overliggene

Diverse:

 • 4 bjelkesko per stolpe, 48 x 95 mm, innvendige fliker
 • 12 mm kryssfinér til avstandsstykker
 • Betong til faststøping
 • Maling

Tidsforbruk

Regn cirka fire helger på en levegg på cirka 22 meter, som her.

Pris

Cirka 800 kroner per meter vegg.

Vanskelighetsgrad

Det krever en del presisjon ved montering av den skrå kledningen.

Tegning

3D-modell

Gjerde med skrå kledning

3D-modell

Konstruksjonens oppbygging

Her kan du zoome inn og se hvordan konstruksjonen er laget.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

TIPS: Enkel dybdestopp med teip

TIPS: Fast avstand mellom stolpene

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...