Lag et vannløp i hagen

Et lite vannløp bidrar til å live opp hagen og er forholdsvis enkelt å lage. Anleggsgartneren demonstrerer her teknikken.

Du kan kjøpe forskjellige vannpumpesett, avhengig av hvor stort vannløp du ønsker. Vårt består av en beholder, en pumpe, en slange og endelig et vanntett underlag/folie. Anleggsgartneren starter med å grave ned beholderen, så den er på nivå med jorda.

Deretter måler han høyden på fallet. Her er det ikke mer enn en halv meter, men pumpen kan klare opp til 1,3 m.Så må pumpen settes sammen. Slangen og pumpens ledning kjøres gjennom det lille hullet på siden av beholderen, og slangen monteres på pumpen.

Pumpen legges nå ned i bunnen av beholderen, og det gjennomhullede lokket skrus fast.Deretter skal anleggsgartneren i gang med å forme vannløpet. Med en skuffe modellerer han det i grove trekk.

Lager du noen små terrasser nedover vannløpet, er det med på å gi litt liv, i motsetning til et helt snorrett vannløp.Når det overordnede løpet er formet, tilpasser anleggsgartneren det siste med hendene. Nå skal den vanntette folien plasseres.

Folien er ikke særlig bred, så det er viktig at du er nøye med å plassere den slik at det i midten er en fordypning hvor vannet kan løpe.Folien holdes her på plass med kulestein, men du kan også bruke granitt eller andre steiner.

I første omgang legger anleggsgartneren noen forholdsvis store steiner litt spredt rundt på folien, så han er sikker på at den ikke forskyver seg. Anleggsgartneren monterer så slangen til den kunstige utspringssteinen, og plasserer steinen på toppen av vannløpet.

Rundt langs den kunstige steinen plasseres noen andre steiner, som er med på å holde den på plass, og samtidig skjule slangen.Nå skal vannløpet bare bygges ferdig. Anleggsgartneren legger de store steinene innimellom og sørger samtidig for at det er litt variasjon i måten de ligger på.

Det er en smakssak hvor mange steiner man ønsker i vannløpet. Her vil vi både skjule beholderen og foliens kanter med stein.Vannløpet er bygd ferdig, og anleggsgartneren graver ned slangen ved siden av det.

Nå er den skjult, men samtidig lett å komme til hvis det skulle bli nødvendig. Til slutt skuffer anleggsgartneren grus opp på siden av steinen, så det hele ligger solid fast.Beholderen fylles med vann, og det settes strøm på pumpen.

Vil du gjøre litt ekstra ut av ditt vannløp, kan du plante noen vannplanter. I tillegg til at de er dekorative, hjelper plantene også til med å holde vannløpet fritt for alger, da de opptar noen av de næringsstoffene som med tiden lagres opp i vannet.

Plantene skal bare klemmes inne mellom noen steiner, så de ikke flyter med vannet. Vannløpet er nå ferdig, og du kan nyte den rislende lyden fra vannet.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Hage