Pergola med rekkverk

En pergola på terrassen skaper hygge og fornemmelsen av å få et ekstra rom. Legger du diagonale lister oppå taket, kan du få en skyggefull overdekking hvis du lar klatreplanter vokse opp på taket.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
5000 kroner

Intro

I byggeveiledningen til høyre på siden kan du se hvordan du bygger den elegante pergolaen. Vi viser deg blant annet hvordan du måler ordentlig opp og skjærer til stolper og sperrer. Deretter viser vi hvordan du lager en flott finish med et rekkverk. Alt i alt, koster ikke pergolaen mer enn rundt 5000 kroner.

LES OGSÅ: Pergola til hagen

Veiledning

01
Oppmåling og tilskjæring 5 Trinn

Før du for alvor setter i gang med å bygge, skal du ha målt opp ordentlig. På bunnsvillen som skal settes fast til veggen, skal du vite hvor sperrene skal plasseres. Du kan måle opp til dem enkelt og nøyaktig, hvis du kapper en lekt i den avstanden som du ønsker mellom sperrene, legger den på svillen og streker opp etter den.

Når du skal måle opp til stolpenes plassering, legger du bare svillen langs kanten av terrassen og streker opp etter de målene du har laget til sperrene, som tilsvarer stolpenes plassering.

1

Mål opp på svillen (A) hvor sperrene (B) skal plasseres. Her brukes en lekt som er kappet til i den lengden som skal være mellom sperrene, her 85,5 cm. Da går det raskt å avsette målene helt nøyaktig.

2

Plasser svillen (A) på terrassens ytterkant, der stolpene (E) skal være, og overfør målene fra svillen. Da har du den nøyaktige plasseringen når du skal skru fast vinkelbeslag til stolpene.

3

Sett fast svillen (A) på veggen. Forbor først med et 10 mm murbor til de lange spikerpluggene som svillen skal settes fast med. I et trehus skrus svillen fast i de bærende stenderne bak kledningen.

4

Slå i plastdelen av pluggene, og skru og slå fast svillen med spiker-/skruedelen av pluggene. Spikerpluggene plasseres med en avstand på cirka 60 cm langs svillen.

5

Mål opp til takvinkelen. Legg en stolpe (E) og en sperre (B) på terrassen. Mål 191,8 cm fra bunnen av stolpen, plasser sperren ved 190 cm, og strek opp. Legg sperren ved 250 cm i den andre siden, strek opp og sag.

02
Stolper og sperrer 12 Trinn

Ved hver stolpe skal det plasseres en bjelke som sperre. Stolpene er skåret til med skrå snitt øverst etter hellingen på sperren. Sperrene er også er kappet til med skrå snitt i endene.

De to delene skal settes sammen med en bladskjøt, så du skal sage spor i enden på alle sperrene og i toppen av stolpene - halvveis ned i treet. Overflødig treverk skal stemmes vekk, så du kan lage en tett skjøt. Det tar litt tid og krever at du er nøyaktig, men resultatet blir flott.

1

Sag spor i stolper (E) og sperrer (B), og stem ut så du kan lage bladskjøtene. Juster kapp-/gjærsagen så den sager halvveis ned i treet i endene, og lag en rekke snitt. Fjern treet med et skarpt stemjern.

2

Alle stolper (E) og sperrer (B) er stemt ut og ligger klare til å bli skrudd sammen med bolter. Det er vanskelig å se at snittene er laget litt skrått, slik at sperrene får en helling ned mot stolpene.

3

Stolper (E) og sperrer (B) skrus sammen med to 10 x 60 mm bolter. Hold først stolpe og sperre sammen i skjøten, og bor hull med et 11 mm bor. Slå i boltene, sett på en stoppskive og spenn dem sammen.

4

Skru fast sperrene (B) til svillen (A) med 70 x 70 x 70 mm vinkelbeslag og 4 x 35 mm skruer. Når vinkelbeslagene er satt fast, kan stolper og sperrer reises og skrus fast. Hold sperrene med tvinger mens du skrur.

5

Sjekk at den første stolpen (E) står rett. Når den er i lodd, skrur du den fast til vinkelbeslaget på terrassen med 4 x 35 mm skruer.

6

Stolpene (E) skrus fast til vinkelbeslagene med 4 x 35 mm skruer. Alle vinkelbeslag er først montert til terrassen. Det er derfor enkelt å skru fast stolpen etter at du har sjekket at den står helt rett.

7

Støtt stolpene (E) midlertidig med planker, etter hvert som de kommer på plass, og du har forsikret deg om at de står helt rett. Da står de stødig mens du skrur dem fast til vinkelbeslagene.

8

Kapp til dekk- og forkantbord (F). Legg dem først på terrassen foran stolpene, og merk opp hvor stolpene står. Da er det enkelt å kappe bordene slik at eventuelle skjøter blir midt på en stolpe.

9

Forkantbordet (F) skrus fast til stolpene med 5 x 60 mm skruer. Bruk gjerne hjelpeklosser som bordene kan hvile på mens du skrur.

10

Monter et dekkbord (F) oppå sperrene (B) ytterst, når du har kappet det til i lengden. Det skrus fast med 5 x 60 mm skruer.

11

Sett et dekkbord (F) i den andre enden også, igjen oppå sperrene (B). Det settes så langt tilbake som mulig, her inn mot takrennen. Skru det fast med 5 x 60 mm skruer.

12

Monter stolpen (D) midt mellom stolpe C og E. Når stolpen står i midten, streker du opp hvor den skal kappes ved sperren B, og kapper den til. Den skrus fast med 5 x 100 mm skruer skrått inn i sperren.

03
Rekkverk og finish 9 Trinn

Det krever litt ekstra oppmåling og tilskjæring, hvis du skal lage et rekkverk med lister som skal sitte diagonalt i en ramme. Det er en god idé å sette sammen delene på en plate med små klosser i hjørnene, slik at du har en mal å bygge ut fra. Når den første er laget, legges de neste delene bare oppå; da går byggingen litt raskere, og du er trygg på at modulene blir like.

Oppå sperrene legges smale lister skrått. De skal støtte klatreplanter, som etter hvert vokser opp.

1

Sett sammen rammen av (N) og (P). Det er lettest hvis du legger delene på en plate, der du har tegnet opp rammen. Skru eventuelt fast en kloss til platen i hvert hjørne. Delene skrus sammen med 5 x 80 mm skruer.

2

Plasser listen (H) diagonalt i rammen, og tegn opp hjørnene. Det er her listen skal sages til, slik at den passer diagonalt mellom to hjørner i rammen.

3

Skru fast den diagonale listen (H) i rammen, når du har saget den til. Bruk 5 x 80 mm skruer.

4

Kapp til de øvrige listene (K, L, J og M). De skal plasseres på hver side av den diagonale listen. Lag også to små avstandsklos-ser, som sikrer jevn avstand mellom H og J. Listene skrus fast med 5 x 80 mm skruer.

5

Lag de øvrige rammene oppå den første. Da går det raskere, og du er trygg på at modulene blir like. Når alle modulene er laget, grunnes de og males to strøk med en heldekkende trebeskyttelse.

6

Spenn rammene på plass mellom stolpene med tvinger, en etter en. Skru fast rammene øverst med 5 x 80 mm skruer. Nederst skrus de fast med skråstilte skruer gjennom siden av bunnlisten (N).

7

Rammene settes fast med en skrå skrue, 5 x 80 mm, som går gjennom rammens øverste del (N) og inn i stolpen (E). Forbor til de skråstilte skruene med et 5 mm bor.

8

Her monteres håndlister (Q) i mørkt tre på rekkverket. Det gir en flott finish. Listene er skåret ut av terrassebord og skrudd fast med 5 x 60 mm skruer nedenfra.

9

Monter listene (G) på taket. Kapp dem til i lengden, og spikre dem på sperrene (B) diagonalt med galvanisert spiker. Etterpå males listene. Du kan eventuelt male dem før de settes fast.

Materialer

48 x 98 mm trykkimpegnert:

 • 1 veggsvill (A) à 453 cm
 • 6 sperrer (B) à 308,5 cm
 • 1 stolpe (C) à 197 cm
 • 1 stolpe (D) à 178,5 cm
 • 6 stolper (E) à 191,8 cm

28 x 120 mm terrassebord:

 • Dekkbord og forkantbord (F) à 453 cm

19 x 36 mm lister:

 • Lister til taket (G), ca. 40 m

48 x 48 mm til rammer:

 • 7 lister (H) à 93,5 cm7 lister (J) à 60,5 cm
 • 7 lister (K) à 44,5 cm
 • 14 lister (L) à 23,3 cm
 • 7 lister (M) à 23 cm
 • 14 lister (N) à 85,5 cm
 • 14 lister (P) à 66,4 cm

20 x 70 mm nyatoh-bord:

 • 7 håndlister (Q) à 85,5 cm

Dessuten:

 • 4 x 35, 5 x 60, 5 x 80 og 5 x 100 mm skruer
 • 2 x 40 mm galvaniserte spiker
 • 10 x 120 mm spikerplugger
 • 22 vinkelbeslag, 70 x 70 x 70 mm
 • 12 bolter, 10 x 60 mm, inkludert stoppskiver og muttere
 • Heldekkende trebeskyttelse

Tidsforbruk

Ca. 4-5 dager

Pris

5000 kroner skal rekke lenge.

Vanskelighetsgrad

Et ganske enkelt prosjekt, men vær nøye med bladskjøtene og oppmålingen, slik at stolpene står nøyaktig og helt rett.

Tegning

Flotte skjøter uten beslag

Hvis du lager hakk i svill, sperrer og lekter, får du flotte skjøter og unngår synlige beslag.

Sperrene hviler på en svill på veggen.

Du kan unngå å bruke beslag ved å lage hakk i svillen, som sperrene kan ligge i. Sperrene får etterpå en enkelt skrue ovenfra og videre ned i svillen.

Flotte skjøter uten beslag

Hvis du bygger en lektekonstruksjon, kan de tverrgående lektene hvile i hakk som er saget ut i sperrene. Når du har lagt dem i hakkene, kan du feste dem med en enkelt skrue ovenfra, så den ikke er synlig fra undersiden.

3D-modell

Pergola

3D-modell

Kryssende lister

På 3D-modellen kan du enkelt se hvordan de kryssende listene snor seg oppå sperrene.

Åpne 3D-modellen

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Pergola