Pergola som romdeler i en stor hage

Uansett om du har en stor eller en liten hage, vil en pergola full av klatreplanter skape hygge og få hagen til å se mer frodig ut.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
4.500 kroner

Intro

Når hageplanleggere designer en hage, prøver de ofte å dele opp hagen i flere rom – gjerne adskilt av bed eller beplantning. Dette gir nemlig inntrykk av en mer spennende og frodig hage.

En pergola er fremragende som “romdeler”. Som nevnt skaper den et klart skille mellom forskjellige rom – i tillegg danner pergolaen selv et selvstendig rom. I en liten hage, og på flate områder i en stor hage, gir den beplantede pergolaen hagen mer frodighet.

LES OGSÅ: Bygg et flott lysthus

Tilpass pergolaen til plantene

Når du planlegger en pergola, er det best om du på forhånd vet hvilke planter du vil bruke. Da kan du tilpasse pergolaens høyde, avstanden mellom stolpene og avstanden mellom bordene i “taket”.

Vil du for eksempel plante frukttrær på espalier mellom stolpene, skal du ha mindre avstand enn de fire meterne vi har valgt. Og vil du ha et tett tak av klematis eller blåregn, bør du sette bordene i “taket” tettere.

Klatreplantene er i bakken, og selv om de ikke er vokst opp, danner pergolaen allerede et rom i hagen.

Veiledning

01
Få alle stolpene på plass 10 Trinn

Før du bygger pergolaen, bør du vite hva som skal vokse opp langs den - og om det skal vokse noe mellom stolpene. Det har nemlig betydning for hvor langt det skal være mellom stolpene. Her plasserer vi stolpene med fire meters avstand, slik at pergolaen virker veldig åpen.

Hver stolpe graver vi ned 60 cm. Frostfri dybde er dypere, men det betyr mindre om frosten beveger stolpene litt. Konstruksjonen skal likevel holde godt.

1

Mål ut til hullenes plassering. Her er det en helt rett steinbelegning vi kan måle ut fra. Har du ikke det, måler du ut til de to ytterste stolpene i hver rekke, og retter inn resten etter en snor.

2

Bruk et jordbor eller en spade til å bore eller grave minst 60 cm dype hull.

3

Sjekk om hullet har riktig dybde - her 60 cm. TIPS: Legg en list eller en bordbit over hullet. Da er det enklere å kontrollere om dybden er riktig.

4

Stolpen (A) plasseres midt i hullet. Bank den godt ned et par ganger, slik at løs masse i bunnen blir komprimert.

5

Bank fire støtter skrått ned i bakken. Kontroller at stolpen står loddrett før støttene skrus fast til stolpen. Sjekk at stolpen er så høy at den til slutt kan kappes ned til endelig høyde, her 255 cm.

6

Hell tørrbetong i hullet. Bruk en pinne til å presse betongen helt ned i hullet. TIPS: Hell først 10-20 cm grus i hullet, slik at enden på stolpen ikke støpes fast i betongen. Det øker stolpens holdbarhet.

7

Når hullet er cirka ¾ fullt, heller du vann på betongen. Følg doseringsanvisningen på sekken. Husk at jo mer vann du blander i, desto svakere vil den ferdige, herdede betongen bli.

8

Bruk en list eller en stang til å rote rundt i blandingen, slik at vannet fordeles til all tørrbetongen.

9

Før betongen herder skal du sjekke at stolpen står loddrett. De øverste 10 cm av hullet fylles med jord.

10

Nå står stolpene fast i bakken. Mens du venter på at betongen herder, kan du markere et nedre målepunkt. Det skal du bruke senere, når overliggerne skal plasseres.

02
Overliggerne monteres 6 Trinn

Når betongen er herdet, etter to-tre dager, kan arbeidet med pergolaen fortsette. Overliggerne i sidene skal monteres i riktig høyde.

Her plasserer vi dem slik at underkanten av overliggeren er 240 cm over målepunktet.

Overliggerne skjøtes etter gerber-prinsippet (se egen tekstboks). På den måten får vi en sterk skjøt, vi utnytter materialene optimalt og vi slipper å skjøte to overliggere på en kun 10 cm tykk stolpe.

Det nedre målepunktet brukes når du skal streke opp til overliggernes plassering.

1

Et støttebord legges på tvers mellom to stolper, og spennes fast med tvinger. Bordet skal være i vater. Det brukes bare mens overliggerne monteres.

2

Overliggeren (B) legges opp på støttebordet og skrus fast med 5 x 90 mm skruer i begge ender.

3

I den ene enden kappes overliggeren slik at den går 57 cm forbi stolpen. De 57 cm tilsvarer en sjuendedel av avstanden mellom to stolper.

4

Skjøten mellom to over liggere kan lages med en spikerplate eller skikkelige gerber beslag. Her velger vi den billigste løsningen: en bordbit (D), som skrus fast med 5 x 50 mm skruer.

5

Den neste overliggeren legges opp på et støttebord, som igjen plasseres 240 cm over målepunktet. Overliggeren skrus fast, og resten av overliggerne monteres på samme måte.

6

Når alle overliggerne er på plass, kan stolpene kappes. Sag et par centimeter over overkanten av overliggerne. Da er det plass til å sette en kapsel på stolpen for å beskytte endeveden.

03
Tverrgående bord 5 Trinn

På overliggerne monteres tverrgående bord. Hvis du ønsker et tett “tak” på pergolaen, kan du sette de tverrgående bordene tett, eller montere lekter oppå dem. Da får plantene som vokser opp noe å hvile på.

På denne pergolaen monterer vi bare tverrgående bord - med ett bord for hver 70 cm.

1

De tverrgående bordene (C) kappes på mål. Her har vi valgt å lage en skrå avslutning i hver ende. Det skaper et litt mykere uttrykk.

2

Med sirkelsagen sager vi ut hakk, slik at bordene kan presses ned over over liggeren. Bordene må gjerne sitte stramt. Vi sager derfor hakkene 46 mm brede. Overliggeren er 48 mm tykk.

3

Hakkene stemmes ut med et skarpt stemjern. Dermed er bordene klar til å bli montert. Merk at bordene er satt sammen med skrutvinger mens vi sager og stemmer ut.

4

Merk opp til bordenes plassering. Her velger vi å ha 70 cm mellom hvert bord.

5

Skru fast bordene med en 5 x 50 mm skrue i hver ende. Skruen skrus inn skrått fra den ene siden i den ene enden, og skrått i fra motsatt side i den andre enden.

Materialer

• 98 x 98 mm stolper (A), her trykkimpregnert furu, 390 cm lange
• 48 x 148 mm bjelker (B), her trykkimpregnert furu, 400 og 480 cm lange. I pergolaens første seksjon brukes 480 cm lange bjelker. Alle andre steder brukes 400 cm lange bjelker.
• 25 x 125 mm ujusterte bord (C og D), her trykkimpregnert furu, 210 cm lange
• Søyleavdekning (kapsler)
• Skruer: 5 x 50 mm og 5 x 90 mm
• Evt. grunning og maling
• Tørrbetong, 25 kilo per stolpe
• Planter

Spesialverktøy
• Jordbor

Tidsforbruk

2-3 arbeidsdager - pluss tørketid for betongen

Pris

Cirka 4500 kroner

Vanskelighetsgrad

Jobben er tung, men den er ikke vanskelig. Du skal bare huske å bruke vateret flittig. Jobben går lettere hvis du begynner med å lage en nøyaktig arbeidstegning.

Tegning

Slik bygges pergolaen

Pergolaer kan lages av alt, fra den billigste tresorten, over mer eksotisk tre til stål eller betong. Prinsippet i oppbyggingen er den samme. Hvis du ønsker en tett pergola, kan du minske avstanden mellom stolpene og legge lekter oppå de tverrgående bordene (C). Dermed kan plantene vokse tettere sammen.

  • Mellom stolpene bør det være minst 1,2 meter. Da har du en bred gangsti - også når plantene har grodd til.

  • Pergolaen bør minimum være 2,2 meter høy, slik at det er plass til at plantene kan henge litt ned.

  • De tverrgående bordene (C) er saget på skrå i endene. Da virker de litt “mykere”. De små hakkene, som du må sage og stemme ut, er 46 mm brede.

Slik bygges pergolaen

Tips & Triks

Slik står stolpene solid

Vil du ha stolpene til å stå ekstra godt fast i løs jord, kan du spikre eller skru fast fire tverrgående bord på sidene (1). Du kan også - som vi har gjort - støpe klosser rundt stolpen (2). Betongen bør ha skrå kant øverst, slik at vannet renner unna. Og nederste del av stolpen bør ikke støpes fast. Du kan også la være å grave ned stolpene, men sette dem på nedstøpte stolpesko (3) i stedet. Da skal du huske å sette skråstivere i toppen, fra stolpene til overliggerne.

Sett to bord på tvers øverst og nederst.

Støp betongen med skrå kant øverst.

Støp stolpeskoen fast i betong.

Slik virker gerberprinsippet

Overliggerne har vi valgt å skjøte etter gerberprinsippet, fordi det gir en sterk skjøt. Normalt skjøtes to over liggere oppå en stolpe. Her bruker vi 10 cm brede stolper, så de to overliggerne skulle gått 5 cm hver inn på stolpen og blitt skrudd fast. Da ville skruene ha sittet tett på endeveden, og det er ikke bra. Med gerberprinsippet flyttes skjøtepunktet en sjuendedel vekk fra støttepunktet, slik at det oppstår en “svevende skjøt”. I prosjektet vårt er det fire meter mellom stolpene. En sjuendedel av fire meter er 57 cm, derfor plasseres skjøtene 57 cm fra stolpen.

Til gerberskjøten kan du bruke spikerplater eller skikkelige gerberbeslag. De finnes i flere varianter. Her velger vi den billigste løsningen: en trekloss.

Gerberbeslag kjøpes i sett med en høyre og en venstre side.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Pergola