Bygg en pyramide til plantene

Med en flott plantepyramide får du plass til krydderurter og planter på veldig liten plass. Vi viser hvordan du bygger den, trinn for trinn.

Intro

En plantepyramide er en plassbesparende og dekorativ måte til å ha mange planter på.

Plantepyramidenes etasjer sikrer at alle plantene får tilstrekkelig med lys, og den er genial hvis du vil ha din egen lille utgave av en kjøkkenhage.

Du trenger kun å være oppmerksom på at du ikke behandler plantepyramiden med trebeskyttelse om du vil bruke plantepyramiden til krydderurter eller kjøkkenplanter.

Om du er nøye med å oppbevare plantepyramiden tørr og uten jord i vintersesongen, så kan en ubehandlet plantepyramide holde i 5-7 år.

Plantepyramiden vi bygger i denne Gjør Det Selv-veiledningen krever en kapp og gjærsag til alle de skjeve vinklene som skal sages. Har du først orden på å stille inn vinklene, så går det raskt med å skjære ut til plantepyramiden.

Veiledning

01
Still inn sagen 2 Trinn

Fordi plantekassene er kvadratiske, er hjørnene 90°. Hvis kantene hadd stått loddrett opp, skulle hvert hjørne derfor ha blitt kappet i 45° graders vinkler. Men når de heller, blir regnestykket litt mer komplisert. For å få riktig snitt, må sagbladet nemlig både tiltes og vinkles. Vi skal spare deg for alle utregningene. De har vi laget for deg: Vinklingen på sagbladet skal være 31,6°, mens det skal tiltes 33,9°.

Flere kapp-/gjærsager har de nevnte vinkelinnstillingene markert på skalaene. Er ikke det tilfellet på sagen din, må du prøve deg litt frem.

1

Vinkelen på sagen justeres til 31,6°. Denne innstillingen finnes til begge sider. Er den ikke allerede markert på skalaen, markeres den tydelig på et stykke maskeringsteip.

2

Tiltingen på bladet settes til 33,9°. De første snittene skal lages med denne innstillingen. Sørg for at innstillingen er låst godt fast.

02
Kontroller vinkelen 2 Trinn

Ikke alle sager har vinklene ferdiginnstilt, slik at justeringen klikker på plass. Alle skalaer er heller ikke like enkle å avlese.

Derfor er det viktig at du kontrollerer vinklene før du begynner å kappe alle stumpene til plantepyramiden. Test gjerne ved å sage i en restebit. Når alle skjøter blir helt tette og rammen er vinkelrett, er sagen justert slik den skal være.

1

Lag to testsnitt, for eksempel i en restebit. Skjøten når bitene settes sammen skal være helt tett og vinkelrett. Er den ikke det, må vinklene på sagen finjusteres.

2

Overfør skjærevinkelen på 31,6° til en smygvinkel. Den skal du nemlig bruke når du skal streke opp på bordene.

03
Lag sidene 3 Trinn

Sagen er justert til sidene (A1-A5). Derfor skal du sage ut alle sidene før du går videre til resten.

Du kapper hele bord, og det første snittet i hvert bord lages med vinkelen innstilt på 31,6° til venstre. Til alle andre snitt skal sagen være innstilt på 31,6° til høyre.

Når hvert snitt er laget, snus bordet (A), slik at den siden som tidligere vendte ned nå vender opp. Da “gjenbrukes” snittet, og svinnet minimeres.

Det kan være vanskelig å holde styr på målene med så mange skjeve vinkler. Derfor tas alle mål alltid på innsiden og i bunnen på sidene.

1

Det første snittet lages med vinkelen innstilt på 31,6° til venstre. Bordet (A) skal stikke ut på venstre side. Sag tett mot enden, slik at svinnet minimeres.

2

Vinkelen justeres til 31,6° til høyre, og bordet (A) snus, slik at det vender til høyre. Innsiden skal vende opp, og den nederste kanten ligge mot anlegget.

3

Bordet (A) vendes en halv omgang ved hvert av de neste snittene. Den siden som tidligere vendte ned, skal nå vende opp. Når et bord er skåret helt opp, begynner du på det neste, med trinn 1 igjen.

04
Sett sammen sidene 2 Trinn

Når alle sidene (A1-A5) er saget ut, er det tid for å sette dem sammen til bunn (A1) og resten av kassene (A2-A5).

Hjørnesammenføyningene kan være litt vanskelige å lage på frihånd. Derfor kan du med fordel lage et hjelpeverktøy som holder vinkelen mens du skrur sammen hjørnene.

I hver sammenføyning brukes trelim til utebruk og tre skruer (4 x 70 mm). Bruk et bor på 2 mm til å forbore med.

1

Hjelpeverktøyet lages av to bordbiter som er saget til som sidene. De skrus fast på en resteplate, der en kant av to lister holder bordene til kassene på plass.

2

Sidene (A1-A5) skrus sammen med tre skruer (4 x 70 mm) i forborede hull i hvert hjørne. I forkant er flatene påført trelim.

05
Sag ut resten 3 Trinn

1

Avsett bunnens (A1) helling på en smyg - vinkel. Vinkelen skal være på rundt 42°, og den skal brukes når du om litt skal sage ut de fire hjørnene (E).

2

Sag ut hjørnene (E). Vinkelen på sagen skal være 45°, og tiltingen på bladet stilles inn etter smygvinkelen (cirka 42°).

3

Pyramidens vanger (D) sages ut av fire bord etter tegningen. Du kan med fordel tegne opp konstruksjonen på en plate eller pappskive først, for å kontrollere vinklene.

06
Monter pyramiden 3 Trinn

1

Hjørnene (E) monteres med fire skruer (4 x 70 mm) i forborede hull. Undersiden skal flukte med den innvendige kanten.

2

Vangene skrus sammen med 4 x 70 mm skruer, og listen (C) plassert mellom vangene (D). Sammenføyningen forsterkes med vinkler, som festes med skruer (4 x 25 mm). Bruk kun to vinkler, så treet ikke sprekker.

3

Vangene monteres på bunnen med vinkler og skruer (4 x 25 mm). Deretter sages føttene (B) ut og monteres med skruer (4 x 70 mm) ned gjennom hjørnene (E).

07
Sett på fiberduken 3 Trinn

1

Fiberduk og hønsenetting klippes til. Det skal holde jorden på plass. Til det har vi laget en mal som er 70 cm høy og 40 cm bred. Duk og nett klippes ut med 10 cm ekstra i sidene og 20 cm ekstra i bunnen.

2

Hønsenettingen stiftes fast mellom vangene. Utenpå stiftes duken. I bunnen vippes nettet og duken ut i kassen, der de også settes fast.

3

Plantekassene utstyres med en strimmel fiberduk på omkring 20 cm i bunnen. Kassene løftes på plass, og fiberduken stiftes fast til vangene.

Materialer

 • 22 x 148 mm kledningsbord til sider (A) og hjørner (E), 11 m
 • 48 x 98 mm til føtter (B), 1 m
 • 22 x 22 mm list til samlelist (C), 22 cm
 • 22 x 98 mm ru kledning til vanger (D), 4 m
 • 6 vinkelbeslag
 • 4 x 25 mm skruer
 • 4 x 70 mm skruer
 • Fiberduk
 • Hønsenetting
 • Trelim

Tidsforbruk

Regn med en helg.

Pris

Cirka 500 kroner.

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøye med å stille inn sagen riktig. I tillegg skal du fin ne rytmen med å vende bordene etter hvert snitt.

Tegning

Det er en god idé å tegne opp vangene (D) på en treplate i størrelsesforholdet 1:1 før du sager dem ut. Da kan du sjekke om alle mål stemmer og passer sammen.

Her vises den siden av sidene som vender inn mot pyramiden. Du skal lage fire av hver størrelse, og målet tas alltid i bunnen på innersiden.

3D-modell

3D-modell

Plantepyramide med skjeve vinkler

Det er viktig å ha kontroll på vinklene før du begynner å sage.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Vangene skjæres til

Vangene skal bære hyllene. Det er viktig at hakkene sages nøyaktig.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Skråsnitt i hyller

Legg merke til hvordan topp og bunn på hyllene er skåret skrått.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Strek opp nøyaktig med tommestokken

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Plantekasse