Jane har klippet stiklinger av sin kjempeverbena (Verbena bonariensis) sist på sesongen, i håp om å kunne overvintre den. Det er ikke det mest hensiktsmessige tidspunkt å stiklingeformere planten, fordi den ikke lenger er i vekst. Derfor garderer hun seg ved å dyppe stiklingene i det rotstimulerende pulveret.

Pulveret stimulerer de såkalte udifferensierte cellene ved bladhjørnene. Det er herfra rotdannelsen kan skje. Derfor må stiklingene helst være klippet like under et bladhjørne.

Når du dypper stiklingen 4-5 mm ned i pulveret, vil plantehormonet stimulere stiklingen til å slå røtter raskere, og selve rotdannelsen blir dessuten ofte kraftigere. Du kan kjøpe pulveret på fleste velassorterte gartnerier.