Slik beskjærer du busker og trær

Når du beskjærer trærne dine på riktig måte, får du vakre og harmoniske trær som er motstandsdyktige mot sykdommer og gir rikelig med frukt. Det er faktisk ikke så vanskelig, så lenge du følger noen enkle regler.

Beskjæring kan brukes til å forme trær og busker, skape lys og luft, forynge busker og forhindre at sykdommer sprer seg. Du bør ikke beskjære trærne dine for moro skyld – det må ha et formål – fordi det er en risiko for at treets "sår" kan angripes av råte og sopp. Derfor er det også viktig å tenke over når og hvordan du beskjærer, noe du kan lese mer om i de gode rådene. Rådene sikrer at busker og trær takler beskjæringen optimalt.

Bruk riktig verktøy

Beskjæringssaksen brukes til mindre greiner. Den skal først og fremst være skarp, slik at du får et pent, ”rent” snitt, uten å bruke særlig mye krefter. Velg en saks som passer deg godt ergonomisk og ligger godt i hånden.

Grensaksen er til de litt større greinene, typisk med en diameter på 2-4 cm. Skjæret skal være skarpt, så du får ”rene” snitt. I tillegg er det smart å velge en med utveksling. Det gjør det enklere å klippe over en grein, og betyr at du kan klippe litt større greiner uten at du trenger å bruke mye ekstra krefter.

Grensagen er til enda større greiner, typisk med en diameter på 5-10 cm, eventuelt mer, hvis du ikke har en motorsag. Velg en med skarpe, litt større tenner, slik at du får effekt i sagingen. Tenk også på ergonomien, så den er hendig å bruke.

Kjedesagen er til store greiner, eller hvis du skal felle et tre. Kjedet skal være skarpt for at sagen skal være effektiv. Det er en fordel å velge en uten ledning, så du slipper å ta hensyn til den.

Teleskopstang fås til både kjedesag og grensag. Den er opplagt hvis du har store trær som skal beskjæres i toppen.

9 tips om beskjæring

1. Fjern døde og syke greiner

Hvis det finnes greiner med sykdommer, for eksempel soppangrep, på trærne eller buskene dine, bør du fjerne dem for å hindre at de sprer seg. Det samme gjelder døde greiner. Kutt 5-10 cm fra det syke eller døde treet for å sikre at du kutter tilbake til sunt tre som kan gro skikkelig.

2. Beskjær i tørrvær og unngå sopp og råte

Uansett om du velger å beskjære om sommeren eller vinteren, bør du alltid beskjære i tørt vær. Gjerne med utsikter til noen dager med tørt vær etter beskjæringen. Dette minimerer risikoen for råte og soppangrep i de åpne "sårene". En godt slipt beskjæringssaks eller grensaks forebygger også soppangrep, da det gir et renere snitt som lettere vokser sammen.

3. Skrå snitt får vannet til å renne vekk

Når du beskjærer trær og busker, er det viktig at du alltid legger snittet på skrå slik at vannet kan renne av. På denne måten vil "såret" på treet gro raskere. Når vannet ikke får mulighet til å samle seg oppå kuttflaten, minimerer du risikoen for at treet råtner.

4. Bevar greinkragen så treet heles bedre

Greinkragen er det punktet på grenen som er nærmest stammen og der greinen er smalest. Hvis du kutter greinen her (som på bildet), vil treet gro så raskt som mulig. Dette minimerer risikoen for at det utvikler seg råte og sykdom i "såret" på treet.

5. Unngå vanris med sommerbeskjæring

Jo mer du beskjærer trærne dine, desto kraftigere blir gjenveksten, og du ender opp med mange såkalte vanris, som vanligvis må fjernes igjen. Hvis du velger å beskjære på sensommeren, kan du unngå vanris fordi gjenveksten ikke er like kraftig på denne tiden, i motsetning til hvis du beskjærer om vinteren.

6. Foryng buskene

Beskjæring kan brukes til å forynge busker, for eksempel fruktbusker eller prydbusker, der greinene har blitt gamle og tette. Ved å fjerne de eldste greinene får de nye, unge skuddene plass til å utvikle seg. På bærbusker vil dette vanligvis bety at du får flere bær om et par år. Blomstrende prydbusker får flere blomster.

7. Fjern greiner som vokser feil

Du bør fjerne greiner som vokser i en uhensiktsmessig retning. Det kan være greiner som vokser rett opp i midten av trekronen, eller greiner som krysser hverandre og står så tett at de gnisser mot hverandre og skader barken.

8. Gi fruktene lys og luft

Hvis kronen på frukttreet ditt er veldig tett, er det en god idé å beskjære treet slik at mer lys og luft når frem til fruktene. Da blir fruktene større og mer smakfulle. Du kan best bedømme hvor tett treet ditt er mens løvet fortsatt er på. Sommerbeskjæring fører også til mindre gjenvekst (og mindre vanris).

9. Klipp ned staudene når frosten er forsvunnet

Stauder visner på slutten av sesongen, og alt det visne løvet skal klippes av før de vokser opp igjen. Men la det visne løvet stå over vinteren og vent med å klippe det av til frosten har gått over. De visne delene beskytter staudene mot kulde, slik at du ikke risikerer at nye skudd fryser og dør på grunn av frost.

Slik beskjærer du store trær

Når du beskjærer store trær, får du best resultat hvis du følger disse grunnleggende reglene

Slik beskjærer du frukttrær

Med den riktige beskjæringen av frukttrær, sikrer du trærne optimale betingelser for å gi best mulig frukt.

Når du beskjærer et frukttre, skal du tenke på hvordan du best former treet, slik at du får de beste fruktene. Gode epler og pærer har fått lys og plass å vokse på, slik at fruktene får en pen størrelse og en god smak. Det gjelder å ha greiner som ikke sitter for tett, og at treet ikke er altfor høyt, slik at det er lett å plukke fruktene. Den ideelle formen på et frukttre er en hovedstamme, der det vokser 3-5 greiner med god avstand mellom, slik at det kan trenge lys ned til fruktene gjennom trekronen. Loddrette greiner gir sjelden særlig mye frukt, så de skal du fjerne. Det gir også mer lys til de lavere greinene. Hvis det er greiner som sitter veldig tett, skal du fjerne noen av dem. Da blir det plass til at fruktene kan utvikle seg og få lys, noe som er med på å gi dem god smak.

Vannrette greiner gir mest frukt De mindre greinene kan gjerne være vannrette eller peke litt nedover, ettersom det gir mest frukt. Du kan eventuelt hjelpe dem i riktig retning ved å henge fast noe tungt ytterst i greinene, hvis det er et ungt tre du skal forme. Hvis du ikke fjerner greinen ved greinkragen, men bare kapper den, skal den kappes ved en knopp som vender ned og ikke opp, så greinen som vokser ut får en fornuftig vokseretning.

Multimedia

Slik beskjærer du busker

Busker har også godt av å bli beskåret, slik at de holder seg friske og harmoniske. Du skal fjerne døde greiner, skadede greiner eller greiner som krysser hverandre. Uttynning er opplagt hvis busken er blitt for tett og kompakt. Da fjerner du noen av de eldste greinene, cirka 5 cm over bakken med et skrått snitt, slik at vannet kan renne av og risikoen for råte reduseres.

Når det blir mer lys og luft rundt greinene, kan busken bedre danne nye, livskraftige skudd. Nedskjæring kan bli nødvendig hvis busken for eksempel er gammel og har vokst seg høy og stygg. Da kan du gi den en foryngelseskur ved å skjære av alle greinene cirka 10 cm over bakken. Busken vil da vokse med masser av nye, friske greiner, og du får en helt ny busk, som er tett nederst.

Ikke alle busker tåler en så hard beskjæring, men for eksempel hortensia og liguster kan fint forynges på denne måten. Trimming, der du bare fjerner det ytterste av en grein, eller skjærer vekk en gammel grein, er vanlig vedlikehold av busker. Med en forsiktig beskjæring en gang i året, vil du holde dem friske og fine.

Kulda er ofte tøff mot hortensia så de døde greinene skal skæres ned til en frisk knopp.

Når skal du beskjære trær og busker?

Formålet med beskjæringen er avgjørende for når du skal finne frem saksen, slik at treet eller busken tåler beskjæringen best mulig. I tillegg finnes det trær som skal beskjæres på en bestemt tid.

Før du setter i gang, skal du være klar over at beskjæring vil stimulere treet eller busken til mer vekst. Så jo mer du skjærer, desto flere nye skudd vil det komme. Det kan du utnytte til for eksempel å forynge en busk. Du skal også tenke over det, hvis du vil unngå å danne de såkalte vanrisene. Når det er mest optimalt å beskjære trær og busker, avhenger av hva som er formålet med beskjæringen. Generelt heter det at hvis du ikke ønsker at det skal komme mye nyvekst, skal du beskjære om sommeren. For eksempel på en busk du vil tynne ut, fordi den er blitt for tett og kompakt.

Vinterbeskjæring fremmer veksten

Vil du derimot gjerne fremme veksten, skal du beskjære om vinteren. Det er for eksempel opplagt hvis du vil forynge en busk, slik at den vil komme med mange nye, friske skudd. Vinterbeskjæring har dessuten den fordelen at det er enklere å se hvor snittet skal legges, hvis det ikke er løv på kvistene. De fleste trær tåler å bli beskåret året rundt – de vil ikke dø. Men såret heler lettere hvis du beskjærer på sensommeren. Da har treet masser av sukkerstoffer og energi, som gjør det i stand til raskere å hele sårene. Uansett når på året du velger å beskjære, skal du gjøre det i en tørr periode for å unngå soppangrep.

Spesielle trær

Visse trær skal du dog beskjære på et helt bestemt tidspunkt. Det gjelder såkalte blødertrær, som har en tidlig saftstigning. De skal beskjæres tidlig på vinteren, før nyttår. Det er trær som for eksempel bjørk og lønn. Steinfrukttrær, som kirsebær eller plommer, skal beskjæres når de har løvet på – gjerne rett etter høsten. Da kan treet best lukke sårene, slik at risikoen for sopp i sårene blir mindre.

Frukttrær beskjæres sensommer

Det beste tidspunktet for å beskjære frukttrærne, er på sensommeren (bortsett fra kirsebær- og plommetrær). Da vil trærne hele seg enklest og best, og du unngår en masse nye skudd, som kan dannes til uønsket vanris. Du kan også fint beskjære frukttrær om vinteren, hvis du passer på å gjøre det i en tørr periode. Fordelen med vinterbeskjæring er at treet står uten løv, slik at det er enkelt å komme til og forme beskjæringen slik du ønsker. Ulempen er at treet vil danne flere vanris, som skal fjernes igjen. En god regel er også at du maksimalt skal fjerne en tredjedel av treets greinmasse på en gang

    Akkurat nå leser andre ...