Slik får du en sterk plen med gressarmering!

Med gressarmering i betong eller plast, kan du gjøre gressplenen sterk. Se hvordan du legger de forskjellige typene gressarmering og hvilken du skal velge.

Gressarmering gir en sterk plen

Med gressarmering i betong eller plast, kan du gjøre en gressplen så sterk at du kan parkere bilen din på den uten at den tar skade. Du kan også bruke gressarmering de stedene hvor det er veldig slitt, for eksempel på hagestier, foran uteboden eller ved huskestativet. Det er enkelt å legge og prismessig helt overkommelig.

Gressarmering har, utover det rent estetiske, en miljømessig fordel ettersom regvannet ikke tvinges ut i avløpssystemet, men kan sige ned i bakken under armeringen.

Gressarmeringsstein – gressarmering i betong

De fleste forbinder gressarmering med de gjennomhullede betonghellene (gressarmeringsstein), som kan ses på enkelte parkeringsarealer. Her vokser gresset opp mellom betongsteinene. Gresset gir et grønt skjær, men betongen er ganske tydelig. Gressarmering i betong legges på samme måte som andre betongsteinbelegninger på et solid underlag av stampet grus. I stedet for fugesand, avsluttes det med et lag jord som skal ligge noen millimeter under steinenes overkant. Da vil ikke gresset bli slitt i stykker når man ferdes på arealet.

Gressarmeringsstein – gressarmering i betong

Med gressarmering i betong får du en stabil innkjørsel hvor gresset likevel får lov til å sette sitt preg.

LES MER: I denne byggeveiledningen kan du se hvordan du selv kan legge en grønn innkjørsel

Gressarmering i plast

I løpet av de siste årene har det kommet en ny type gressarmering på markedet. Den består av plastfliser delt inn i felter, i prinsippet en etterligning av gressarmeringstein i betong, men med den fordelen at plast kan støpes mye tynnere. Det betyr at hovedparten av en plastarmeringsflis er luft, altså hullene som det skal vokse gress i. Og resultatet blir også grønnere å se på.

Prisen for gressarmering i plast er også lavere enn gressarmering i betong.

Gressarmering i plast

Gressarmeringen i plast gjør gressplenen slitesterk på utsatte områder.

Gressarmering til innkjørsel

Om du vil bruke betong eller plast til innkjørselen, er opp til deg. Plastarmeringen er sterk nok til både gang- og biltrafikk. Typisk kan de bære opp til 200 tonn per kvadratmeter.

Du kan også velge en enda billigere og mer naturlig løsning: makadam. Her blander du rikelig med småstein i det øverste jordlaget når du har bygget opp med grus. Du får en sterk plen, men ikke med helt den samme slitestyrken som med de andre typene armering.

LES MER: I denne gjør det selv veiledningen kan du se hvordan du lager en grønn innkjørsel med naturstein.

Slik bygger du underlaget opp under gressarmeringen

Hvis du har bestemt deg for å armere et gressareal med betong- eller plastfliser, skal du bygge opp underlaget under gressarmeringen akkurat som du ville gjort med vanlig belegningsstein: med et bærelag på 10-30 cm (avhengig av belastning), 3-5 cm settelag oppå og til slutt armeringen, som fylles med jord før det sås gress.

Til gangarealet kan du nøye deg med 10 cm bærelag og 3 cm settelag, før du legger gressarmering og fyller med jord.

Gressarmering: Slik bygger du opp underlaget under gressarmeringen

Før du legger på plass gressarmeringen, er det avgjørende at du har sørget for at underlaget under er solid.

    Akkurat nå leser andre ...