Naturlig basseng uten klor

Ta en svømmetur i ditt eget, private basseng, med lekkert, rent vann som ikke lukter klor. Med et naturlig basseng får du det beste fra to verdener: Lekkert, rent badevann som i et vanlig basseng, men uten klor eller andre kjemikalier, akkurat som i en naturlig innsjø.

Det er et voldsomt prosjekt, og det krever plass og innsats.

Men for omkring 350.000 kroner kan du gjøre det samme som eierne av dette 8 x 12 meter store bassenget (får du et firma til å gjøre alt, kan du gange prisen med tre eller fire).

Dermed får du et stort svømme- og badebasseng med lekkert ferskvann, som ikke inneholder kjemikalier av noen type, men som til tross for det likevel ikke blir til en seig algesuppe.

Hemmeligheten for å unngå klor

Hemmeligheten bak det rene, klare vannet, er naturlig filtrering: Vannet pumpes gjennom et lag av sand og stein, og underveis fanger spesielle planter sin del av de næringsstoffene som ellers ville blitt til alger.

For sikkerhets skyld er det tilføyd et UV-filter, som fjerner bakterier.

Men før du kan stupe salto ut i det lekre vannet, må du grave et hull, støpe en bunn og kle bassenget med en duk. I tillegg skal du også legge opp til, og ha kontroll på hele renseprosessen.

Se hvordan det gjøres:

 1. Utgraving
 2. Duk
 3. Sirkulasjon
 4. Rensing
 5. Pumpestasjon
 6. Se video av hvordan det naturlige bassenget ble bygget
 7. Hvis du vil vite mer

1. Utgraving

Det må graves et forholdsvis stort hull hvis du vil ha et basseng du for alvor kan svømme i. Her er hullet 8 x 12 meter, og det dypeste stedet er 1,8 meter. Totalt er det fjernet cirka 135 kubikkmeter masse, og den må enten kjøres vekk eller brukes et annet sted på tomten. Fundamentblokker danner veggene rundt bassenget, også i høydespranget som er mellom bassengets lave og dype del.

1

Grav hull og støp. Dette bassenget er 8 x 12 meter stort. Dybden er cirka 1,2 meter i den lave delen og cirka 1,8 meter i den dype enden.

2

Her anbefales det å leie profesjonell hjelp. Å grave ut for hånd er så godt som umulig, og selv om du leier en minigraver, vil det ta lang tid hvis du ikke er vant til å bruke den.

3

Kantene er bygget opp av mer enn 800 fundamentblokker, og betonglaget er støpt bit for bit, etter hvert som det ble blandet i en liten betongblander.

4

Bunnen er ferdig støpt, og sidene er pusset, slik at duken kan legges på uten ujevnheter.

2. Duk

For at vannet skal holde seg inne i bassenget, kreves det en tett gummiduk, akkurat som i et vanlig svømmebasseng. Det er en oppgave som ligger over hva folk flest kan mestre. Her er det derfor bruk for profesjonell bistand. Da er du sikker på at duken blir liggende glatt overalt.

1

Bassenget kles med en 1,5 mm tykk duk. Det er ikke enkelt å få duken til å ligge pent og glatt, med pene og tette sveisinger. Denne jobben overlates derfor til en profesjonell.

2

Det er valgt en grønn duk for å understreke det naturlige utseendet. Du kan også velge en blå, hvis du foretrekker det.

3. Sirkulasjon

Uten kjemikalier til å rense vannet, vil et stillestående basseng raskt bli til en algesuppe. Men her sørger et naturlig rensesystem av småstein og planter for å fjerne de næringsstoffene fra vannet som ellers ville ha skapt problemer.

For sikkerhets skyld er det her tilføyd et UV-filter, som sikrer at vannet er fullstendig renset.

1. Via to utløp sendes vannet ut i bassenget og danner en strøm, slik at vannet føres videre inn i filterområdet.
2. Vannet renses ved å renne ned gjennom småstein og planter, før det suges opp i pumpebrønnen.
3. Pumpebrønn - her pumpes filtrert vann opp og sendes til pumpestasjonen.
4. Vannet pumpes gjennem pumpestasjonen og UV-filteret, før det sendes tilbake i bassenget.

4. Rensing

Filteret, som danner hele den bakerste delen av bassengområdet, består av to lag stein: Større stein (ca 60 mm) i bunnen for å sikre en jevn vanngjennomstrømming. Oppå det er det et lag småstein (2-6 mm), som filtrerer vekk partikler og næringsstoffer. Det er også i dette laget at plantene gror og hjelper til med å suge opp næringsstoffer fra vannet.

I bunnen ligger det perforerte slanger, som vannet suges inn gjennom og inn i pumpebrønnen, som sender det rensede vannet videre i systemet og tilbake i bassenget.

Denne typen filtersystem kalles TWL: Technical Wetland.

1

Småsteinene fungerer som et filter. Det rensede vannet suges gjennom slangene og pumpes tilbake i bassenget.

Store steiner sikrer at de små steinene ikke tetter igjen hullene i slangene.

2

Slangene i bunnen av filterområdet er perforerte og suger det rensede vannet inn og over til pumpebrønnen.

3

De små steinene ender som øverste lag. De filtrerer vannet og er samtidig grobunn for plantene. De større steinene sikrer en jevn vanntilstrømming til slangene i bunnen.

4

Plantene hjelper til med filtreringen. De lever av de næringsstoffene som er uønsket i bassengvannet, blant annet fosfat. I filterområdet hjelper også enkelte muslinger til med filtreringen.

5. Pumpestasjon

Pumpestasjonen i hjørnet av bassengområdet er samlepunktet for de tekniske installasjonene. Her er strøm til pumper og lys koblet til, og alt det filtrerte vannet renner gjennom stasjonens UV-filter før det sendes i retur til bassenget.

1. UV-filter. Sanden og plantene burde være tilstrekkelig, men for sikkerhets skyld pumpes vannet også gjennom et UV-filter, som dreper bakterier.
2. Returløp. Her renner vannet som er renset tilbake i rørsystemet og ut i bassenget.
3. Strømtilkobling og timere. Strøm til pumper, lys og annet er samlet her. Det er brukt timere, slik at alt kan styres og fjernkontrolleres.
4. Tilkoblingsmuligheter. Uttakene her er blendet, men på sikt kan du koble til et varmesystem, for eksempel solvarme eller lignende.

6. Se video av hvordan det naturlige bassenget ble bygget

Karsten Lindgaard, som har bygget dette bassenget, har laget en video på engelsk av hele prosjektet. Her kan du høre alle de vurderingene han og familien gjorde underveis, og om de erfaringene de fikk – som du kan ha glede av.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Svømmebasseng