Bygg din egen røykovn

Vi bygger en røykovn som ikke går på kompromiss med verken funksjon eller materialer. I tillegg kan du både kald- og varmrøyke i den.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 uker
Pris
20.000 kroner.
Røykovn

Bygg en røykovn med materialer fra øverste hylle

Intro

Drømmer du om duften av hjemmerøkt bacon, pølser og laksesider, som langsomt blir tilberedt i hagen?

I denne byggeveileding bygger vi en lekker røykovn med et rustikt utseende og mulighet for både kald- og varmrøyking.

Røykovnen er laget med et murt brennkammer av gjenbrukte teglstein, et røykkammer i tre kledd med rustikk villmarkspanel og et tak av gjenbrukt taktegl. Ovnen står på et fundament av armert betong, og de to kammerne er adskildt av et armert betongdekke.

Alle trinn i prosessen blir vist og beskrevet med bilder og tekster. Vi gir deg i tillegg en materialliste, som du kan støtte deg ytterligere til.

Du må ikke bygge ovnen 1:1. Prosjektet kan skaleres både opp og ned, avhengig av hvor mye plass du har til rådighet.

Veiledning

01
Fundament 2 Trinn

Vi bygger en stor og tung røykovn, som har bruk for et solid fundament å stå på. Derfor støper vi en 30 cm tykk, armert betongkloss på 97 x 121 cm. Det tilsvarer 4 x 5 mursteiner med fuger. Fundamentet er laget av 5 deler støpesand (en blanding av sand og grus) og 1 del sement.

Betongfundamentet støpes i en forskaling av bord. Selve betongen er laget av støpesand og sement, som er armert med to lag Ø10 mm armeringsjern. Fundamentet skal dekkes med en presenning mens det herder.

1

Lag en forskaling av bord. Fyll deretter støpeformen med armerimgsnett og eventuelt noen større steiner eller betongrester. Hell betong i formen, og vibrer det godt, slik at betongen fordeler seg overalt.

2

Trekk av betongen når den står 5 cm høyere enn gresset. Hvis du har satt forskalingen i vater, kan den brukes som anlegg, slik at du får en plan overflate. La betongen tørke i minst en uke under en presenning.

02
Brennkammer 12 Trinn

Sokkelen til røykovnen mures opp av gjenbruksmurstein. Det er her det tennes et lite bål, som utvikler røyk til ovnen. Derfor er bunnen også belagt med ildfaste steiner. Brennkammeret er ni steiner høyt, og det mures inn en dør fra en vedoven med et termometer under en bue av stein.

For å gi plass til døren, som har cirka to steiners bredde, er vi nødt til å skjære til steiner med en stor vinkelsliper og en diamantkutteskive.

Selv om vi ikke bruker ildfaste steiner til hele prosjektet, så mures det likevel med ildfast mørtel.

1

Etter en ukes tid er betongen hard nok til at oppmuringen kan begynne. Som en hjelp til å holde skiftene i vater, spennes det ut en murersnor mellom 4 hjørnestolper. Snoren justeres etter et laservater.

2

Steinene er gamle gjenbrukssteiner, som renses grundig før oppmuring. Det første skiftet skal bare flukte med yttersiden av fundamentet og holde overkant på snoren, det vil si parallelt med vatersnoren.

3

I fronten skal det være plass til en dør. Den vi bruker, er fra en vedovn og er drøyt to steiner bred. Derfor er vi nødt til å kutte en rekke steiner med en vinkelsliper, slik at det blir plass til døren.

4

Innsiden av muren får ikke mye oppmerksomhet. Det er nok at fugene er tette og fylt. Utvendig krever det mer. Hvis fugen ikke er fylt eller flukter med steinen, skal den etterfylles så den blir pen og jevn.

5

Etter 6 skift skal det mures et buestikk over ovnsdøren. Stikket mures opp på en mal av ovnsdøren, pluss 1 cm på alle sider. Malen hviler på 2 plastavstandsklosser, som trekkes ut umiddelbart etterpå.

6

Steinene i stikket hviler på rundingen i malen, og steinene på begge sider skal skjæres til, slik at vinkelen passer.

7

Steinene i stikket er rette. Det er fugene som blir kileformet. Her kan det hende du må prøve deg frem for å finne riktige fugebredder. Det går med ni steiner til buestikket.

8

La mørtelen i stikket herde nok til at du kan fjerne plastklossene under dørmalen. Fjern deretter malen.

9

Finn frem ovnsdøren. Døren klosses opp og kiles fast i ønsket posisjon. Merk deretter hvor på mursteinene døren skal skrus fast.

10

Monter med plugger. Fjern døren igjen, og forbor til og installer de nødvendige pluggene. Hvis det ikke følger skruer og plugger med til døren, kan du bruke 4,5 x 40/50 mm skruer og tilsvarende plugger.

11

Døren monteres, deretter skal det fuges. Avslutt med en mørtelfuge rundt døren. Bruk eventuelt tjæredrev som fugebakstopp. Det gjør fugearbeidet enklere. Bruk en smal fugeskje til oppgaven.

12

Gulvet lages av ildfaste steiner. De legges i 2 cm settesand, som bare stampes og rettes vannrett opp. Legg gulvet slik at eventuelle små steinstykker eller brede fuger havner langs ytterkanten.

03
Betongdekke 5 Trinn

Røykkammeret og brennkammeret er adskilt av en armert betongplate med et rundt hull i midten, der røyken kan bevege seg opp til det øverste kammeret. Betongplaten støpes på stedet i en forskaling, som bygges opp på det oppmurte brennkammeret. Betongplaten har et utstikk på forsiden.

Det støpes ned åtte gjengestenger, som brukes til å feste trekonstruksjonen på toppen av betongen. I tillegg støper vi også fast fire gjengestenger rundt røykkanalen. De skal brukes til å montere et varmeskjold senere.

1

Støpeformen skal understøttes. Det lages derfor et stativ for å holde en forskalingsplate som passer perfekt i hullet mellom veggene i sokkelen. Vi lager det av isopor, som senere tas ut gjennom døren.

2

Lag en støpeplate, som kan fjernes igjen. Når platen passer akkurat mellom sokkelveggene, skjæres den 90 prosent gjennom på langs for hver 10 cm, slik at platen lett kan bøyes. Sagsporene skal vende ned.

3

Lag en røykkanal i midten av platen med en Ø120 mm hullsag. Sett deretter inn et kloakkrør, som fjernes etter støping. Legg også på en plast som dekker både platen og sokkelen.

4

Lag en forskaling som stikker 2 cm utover kanten på sokkelen. Legg inn et brettet armeringsnett, så du får to lag armering, og fyll betong i formen. Når den er i ferd med å bli full, trekkes betongen rett.

5

Støp fast gjengestenger. Det støpes ned fire Ø12 mm stenger til å holde et varmeskjold over røykkanalen, samt åtte gjengestenger som du kan feste røykkammeret til. Stengene skal stikke opp 7 cm.

04
Røykkammer 7 Trinn

Oppå betongplaten står selve røykkammeret, som består av et skjelett av ubehandlet 48 x 98 mm og en kledning av kantskåret villmarkspanel.

Skjelettet hviler på en bunnsvill som er festet til gjengestengene i betongplaten. I tillegg er skjelettet bygget som fire rammer, der to siderammer og den bakerste er forsterket med et kryss. Skjelettet skrus sammen.

I den fremste rammen er det til slutt montert en dør, som er laget av en mindre ramme av 48 x 48 mm.

1

Det er tid for å sette opp hjørnestolpene. Stolpene er laget av to 100 cm lange 48 x 98 mm, skrudd sammen som en L. Stolpene settes på et dobbelt lag murpapp for å unngå oppstigende fukt fra betongen.

2

Mellom stolpene monteres en svill av 48 x 98 mm i både toppen og bunnen. De skrus fast i stolpene. I tillegg festes bunnsvillen til gjengestengene med skiver og muttere. Husk murpapp under.

3

Tre av fire rammer kryssforsterkes. Det er kun forsiden, der døren skal sitte, som ikke blir forsterket med et kryss av 48 x 98 mm. De skrus fast med 6,0 x 150 mm skruer.

4

Bygg et enkelt tak. Begynn med å lage to sett sperrer. De skrå sidene skal være 94,5 cm lange. Takvinkelen settes ved hjelp av en 94,5 cm pinne som modell.

5

Sperretoppene kappes med gjæring. Vinkelen finnes ved å vinkle opp fra midten av sperrefoten med en tømrervinkel. Sperrene settes sammen i toppen og to skruer gjennom hver sperreside ned i sperrefoten.

6

I toppen av sperrene skjæres og stemmes det ut et hakk til mønebjelken, som også lages av 48 x 98 mm. Utskjæringen skal være cirka 5 cm dyp.

7

Den fremste sperrefoten hviler på de fremste stolpene og kommer i praksis til å fungere som toppsvill. Derfor skal vinklene sjekkes og justeres, før sperrene skrus fast.

05
Kledning 5 Trinn

Røykkammeret er kledd med villmarkspanel. Alle bordene er kantet og skråskåret, slik at de overlapper litt.

For å kunne montere kledningen, er det nødvendig å skru fast et par ekstra støtter på treskjelettet, slik at kledningen får et bedre skruunderlag.

Døren kles separat, og hengsler og skåte skrus på til slutt.

1

Lag en bedre skruebunn. Før du kan kle røykkammeret, er det nødvendig å montere en ekstra 48 x 48 mm som bunn til skruene på stolpene foran og bak,

2

Skjær til bordene. I stedet for å bruke kledning med fjær og not, eller kle med for eksempel en plate, har vi valgt villmarkspanel. Bordene er skåret til, slik at kantene er 45 grader. Det gir en flott og tett overlapp.

3

Én side om gangen. Først kles siden til venstre for fronten, så kles fronten, og så videre. Kapp bordene slik at åretegningene fortsetter fra hjørne til hjørne på tvers av døren. Bruk rustfrie 5,0 x 70 mm skruer.

4

Døren er en enkel ramme av 48 x 48 mm. Rammen klosses opp og kiles fast, før kledningen skrus på. Deretter kles de resterende sidene.

5

Når kledningen er ferdig, skal døren hengsles. Hengslene skrus fast med rustfrie franske treskruer på 6,0 x 60 mm. En skåte for å holde døren lukket skrus fast i siden.

06
Tak 4 Trinn

På toppen er røykovnen utstyrt med et teglsteinstak, lagt på taklekter. Lektene ligger med 30,5 cm avstand.

Vi bruger gjenbrukstegl, men taket kunne like gjerne ha vært laget av betongstein eller stålplater, som begge er billigere enn gjenbrukstegl.

1

Lekteavstanden er 30,5 cm. Det passer til disse teglsteinene. Nederste lekt er splittet og ligger litt høyere enn de andre, slik at den nederste steinen (som ikke har noen andre å ligge på) løftes i nivå med de andre.

2

Steinene legges fra høyre mot venstre. Først en rekke loddrett og deretter en stein vannrett. Den ytterste rekken legges og skrus fast. Nederste rekke følger etter, og skrus fast. Deretter legges resten.

3

Lag en list som tetter under teglsteinene. Det gjøres med et bord med hakk som tilpasses undersiden av taket. Tegn det opp ved å tvinge fast et bord som strekes opp med en blyant på en fastklemt kloss.

4

Bruk hjørnelister. Kledningen er litt utett i hjørnene, så vi avslutter ved å sette på hjørnelister tett mot kledningen.

Materialer

Sokkel og dekke

 • Cirka 1 tilhenger støpesand
 • 5-6 sekker sement
 • 2 stk. 6 mm armeringsnett, 250 x 150 cm
 • 1 stk. 12 mm forskalingsplate, 125 x 250 cm
 • 16 meter forskalingsbord
 • 2 x 1 m galvanisert gjengestang, 12 mm + muttere/spennskiver

Brennkammer

 • Cirka 160 murstein
 • 4-5 sekker mørtel
 • Cirka 30 ildfaste steiner
 • Evt. ildfast mørtel (eller sand)
 • Ovnsdør med termometer
 • 3 styroporplater, 10 x 60 x 120 cm

Røykkammer og tak

 • 13 lekter à 300 cm
 • Cirka 36 meter villmarkspanel, 20-38 cm brede
 • 3 taklekter à 420 cm
 • 2 spikerbeslag
 • 1 skåte
 • 2 hengsler
 • 36 gjenbruksteglstein
 • 4 møneteglstein (nye)

Tidsforbruk

Tre uker.

Pris

Cirka 20.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Prosessene er enkle, men du kommer gjennom hele gjør det selv-pensumet ditt.

Video

Redd den tynne mørtelen

Video

Betong uten lufthull

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Utekjøkken