Kom rett i mål - i en skjev verden

I en rett og vinkelrett verden ville det vært lett å få tingene til å passe nøyaktig. I den virkelige verden må vi planlegge inn skjevhetene.

Du gjør ditt beste for å gjøre en nøyaktig jobb, men likevel går det ikke opp. Det nye bordet vipper litt, skapet på veggen heller utover, benkeplaten ble litt for kort i et av hjørnene.

Årsaken er sannsynligvis at du gikk ut fra at verden, og husene våre, er rette og plane, og står i lodd og vater som på tegningene. Ute i den virkelige verden, er ikke bare veggen skapet skal henge på, eller gulvet spisebordet skal stå på, skjeve. Det gjelder også plankene og platene; som utgangspunkt, kan du anta at alt er skjevt, for rette linjer er like sjeldne som rette vinkler og plane flater.

I denne artikkelen får du 32 tips til hvordan du opdager skjevhetene, innretter deg etter dem og unngår å gjøre dem verre.

Hvis du ikke tar høyde for både det, og det at du også legger til noen nye skjevheter selv, vil ting rett og slett ikke passe sammen.

I denne artikkelen får du 32 tips til hvordan du opdager skjevhetene, innretter deg etter dem og unngår å gjøre dem verre.

1-6: Avslør skjevhetene

Den første forutsetningen for å få noe til å passe, er at du vet hva det skal passe til. Det er sjeldent noe som er helt rett og nøyaktig i vinkel. Ofte kan dette være vanskelig å se med det blotte øye, men med enkle midler kan du avsløre den skjeve verdenen, og få kontroll på den. Da vet hva du hva du har å forholde deg til, og du kan forberede deg på det som er skjevt.

1. Kryssmål avslører skjeve vinkler

Du kan raskt og sikkert måle deg frem til om et rom eller en annen firkantet konstruksjon er vinkelrett. Når de motstående sidene er like lange, er hjørnene bare vinkelrette hvis de to diagonalene er like lange. Skjeve vinkler kan du overføre med målene.

2. Krysslaseren viser lodd og vater

De røde strekene fra krysslaseren, er nøyaktig i lodd og vater. Dette kan du utnytte for å avsløre skjevheter, hvis du tar flere mål fra den lysende streken, f.eks. til kanten av en vegg, til et dørhull, opp til taket eller ned til gulvet.

3. Rettholten finner kuler og fordypninger

Med et langt vater eller et bord med en rett kant, kan du avsløre kuler og fordypninger på store flater. Du setter mål på skjevheten ved å se hvor mange millimeter luft det er mellom kuler med en viss avstand, f.eks. 30 cm eller 2 meter.

4. Vateret avslører hvor skjevt det egentlig er

Boblene i et vater er mestere i å avsløre skjevheter. Både når det gjelder loddrette og vannrette linjer og flater. Kombinert med en tommestokk, kan du måle og sette tall på avvikene.

5. Loddsnoren er alltid til å stole på

Du kan alltid regne med tyngdekraften. Når du vil sjekke om f.eks. en kant er loddrett, kan du avsløre det ved å holde en snor med et lodd av en mutter eller noe annet ved kanten. Tyngdekraften vil alltid få snoren til å henge nøyaktig i lodd og avsløre den minste skjevhet.

6. Tømrervinkelen måler skjevheter

På korte avstander, kan du avsløre skjeve hjørner ved hjelp av en vinkel og en tommestokk - og sette mål på dem. Hvis det ikke er mål på vinkelen, kan du lage et lite merke, så du vet i hvilken avstand du har målt avviket fra det rette.

7-10: Gjør det skjeve usynlig

Noen ganger kan du ikke rette opp skjevhetene. Da kan du i stedet prøve å skjule dem. Som regel gjør du det vanskelig å se om en vinkel er skjev eller veggen buet, hvis du unngår å sette rette linjer eller vinkler tett på det skjeve.

7. Fordel skjevhetene. Da gjør du dem mindre - og kanskje helt usynlige

Hvis du begynner med å følge den ene veggen i et rom slavisk, sparer du hele rommets skjevhet til motsatt vegg. Når de to veggene ikke er helt parallelle, er det nesten alltid best å fordele denne skjevheten symmetrisk, slik at tingene blir litt skjeve i begge sider. Da synes skjevheten mye mindre. Du kan fange opp skjevheten helt, hvis du kan dele den opp i mange deler, f.eks. ved å lage alle fugene i et flisgulv litt bredere i den ene enden.

8. Skyggelister fjerner lyset fra skjevheter og slappe skjøter

Det ligger i navnet. Skyggelisten er formet slik at den kaster en diffus skygge, som får sprekker og andre skjevheter i overgangen mellom vegg og tak til å forsvinne i mørket. En tilsvarende løsning er å stoppe platen i taket 10-12 mm fra veggen, slik at overgangen skjules i den bevisste fugen.

9. Bredde og avstand skjuler skjevheter

Skjeve og bulete vegger, og vegger som ikke er parallelle, blir fremhevet av rette rekker av fliser eller gulvbord, som ligger tett på veggene. Velger du brede fliser eller brede bord, og unngår å skjære dem for tett på veggene, blir avstanden til den første rette linjen større, dermed blir de skjeve linjene mindre synlige.

10. Unngå avslørende mønstre - parallelle linjer kan være farlige

Rette og parallelle linjer og striper, avslører skjevhetene rundt dem. Til gjengjeld kan du med stor effekt bryte det rette og avslørende parallelle, ved f.eks. å legge flisene diagonalt eller å velge et tapet uten loddret eller vannrett mønster.

11-15: Mål det skjeve nøyaktig

Når du utfører presisjonsarbeid, er det ikke nok å vite at ting er skjeve. Du skal også måle og overføre de skjeve målene. Her ser du hvordan måler opp det som er skjevt.

11. Enkel teknikk overfører skjevheter med millimeterpresisjon

Det er nesten umulig å måle seg frem, når sokkelen under kjøkkeninnredningen skal stå på et skjevt og bulete gulv. Men uten et eneste mål, kan du raskt finne ut akkurat hvor mye av sokkelen du må fjerne. Sett sokkelen på plass, rett opp overkanten vannrett, og overfør gulvkonturen til sokkelen ved å føre en kloss med en blyant over gulvet.

12. Lag rette linjer, som du kan måle det skjeve ut fra

En linje tvers gjennom rommet er uavhengig av alle skjevheter, og danner et nøyaktig utgangspunkt når du måler opp et rom, f.eks. hvis du skal tilpasse fliser på gulvet eller plater i taket. Du måler vinkelrett ut fra linjen, og har full kontroll på skjevhetene.

13. Ta flere mål før du kjøper skapet og hyllen - ikke minst før du tilpasser dem

Det kan være fall på gulvet, taket kan bule, og veggene kan være ujevne og stå alt annet enn loddrett - så ta heller for mange mål enn for få før du kjøper innredning eller tilpasser hyller og skap. At det er plass til ei hylle nede ved gulvet, er ingen garanti for at det er det høyere oppe. Når du måler, skal du ta flere mål, og som grunnregel gå ut fra det korteste målet både loddrett og vannrett. Det er også viktig at du måler ut fra et loddrett eller vannrett plan. Det kan du raskt lage deg selv, med et vater eller en krysslaser.

14. Halve vinkler blir alltid tette

Når du vil skjøte to emner i en 90 graders vinkel, kapper du begge i en vinkel på halvparten; 45 grader. Når vinkelen halveres, passer delene sammen fordi de skrå flatene blir like lange. Samme prinsipp gjel der for alle vinkler, også de “skjeve”. Utfordringen er bare å måle og halvere vinkelen. Dette kan gjøres på flere måter:

Smygvinkelen kan holde fast enhver vinkel; du kan deretter avlese den og halvere den ved hjelp av en vinkelmåler.

En elektronisk smygvinkel setter tall på enhver vinkel, så med den kan du enkelt avlese, dele på to og stille inn.

En halveringsvinkel uten tall fås til kappsagen. Når redskapet stilles i ønsket hele vinkel, viser et lite anlegg den halve vinkelen, som sagen justeres etter.

Du kan helt unngå å måle, ved å legge emnene oppå hverandre i ønsket vinkel, merke hvor alle kanter møtes, og forbinde merkene før du kapper.

15. Malen sikrer alltid en nøyaktig passform

Hvis du skal skjære til f.eks. et teppe eller en benkeplate, slik at de passer mot et skjevt eller buet sted, er den sikreste løsningen først å lage en mal. Med den kan du, uten andre kostnader enn til en ny pappmal, prøve deg frem til den passer nøyaktig. Deretter legger du den bare på emnet som skal tilpasses, og overfører fasongen til det.

Når malen er ferdig, overfører du konturen til det emnet som skal skjæres til.

16-22: Skjær så bitene passer

Når du har målt og markert, skal det som regel også skjæres, slipes eller på annet vis tilpasses. Denne delen av jobben er selvsagt like viktig for det ferdige resultatet som alt som er gjort så langt. Tipsene her handler egentlig om hvordan du unngår å tilføye nye skjevheter.

16. Skjær nedenfra med stikksagen, så får du et rent snitt ved streken

I de fleste tilfeller merker vi opp emnene vi skal bruke på forsiden eller oversiden. Men når du skal sage et emne med en stikksag, er det ofte best å sage fra den motsatte siden.

Når du holder stikksagen på undersiden, kan du enklere føre bladet nøyaktig langs streken, fordi sagflisen ikke dekker oppmerkingen.

Dermed ser du med en gang om du er utenfor streken. Snittet blir også penere, fordi sagtennene vender inn mot sagen. Derfor fliser treet minst på den siden som vender vekk fra sagen - i motsetning til når du sager med f.eks. en håndsag.

17. La samme mann merke opp og skjære til

Det er en god regel å la den samme mannen som har streket opp, sage etter merket. Uanset hvor fine streker og regler du følger, vil det alltid være plass til fortolkninger. Og den som lager merket vet best hvordan det er laget i forhold til det ønskede målet - om det er til en kant, midt i merket eller en ubetydelighet til en side. Regelen skaper den siste presisjonen, som blir borte om regelen ikke følges.

18. Heller for lang enn for kort. Da er hjørnet lett å slipe rett til slutt

Når to plater skal møtes i et hjørne, må du gjerne lage den platen som stikker utenfor den andre en anelse for lang. Skulle den komme til å stikke litt utenfor, er den smale kanten nemlig enkel å slipe ned. Dermed får du en helt nøyaktig sammenføyning.

Hvis du prøver å skjære til platen helt nøyaktig med en gang, vil den ofte bli litt for kort. Dermed må du i stedet slipe den store flaten for å få en perfekt sammenføyning. Det er vanskelig, og ofte umulig.

19. En stoppkloss på kappsagen sikrer deg nøyaktig like lange biter

Ved å lage deg en stoppkloss, som emnene du kapper støtes inn mot, kan du kappe mange biter i samme lengde uten å måtte måle hver enkelt. Ikke bare sparer du tid, emnene dine blir også nøyaktig like lange. De fleste kappsager har et innbygget stopp til korte biter. Til lange biter, er en spesiell bukk til kappsagen enkel og nøyaktig.

20. Sag flere biter samtidig

Skal du kappe flere biter i samme lengde, og du er sikker med sagen, kan du legge dem oppå hverandre og kappe dem samtidig. Da trenger du bare å merke opp det ene emnet, og låse dem sammen, f.eks med en tvinge. Sager du rett ned gjennom dem, blir alle emnene nøyaktig like lange.

21. Helt rette snitt med støtte til sagen

For å skjære helt rette snitt, skal du ha noe å støtte deg til. Bruk et helt rett bord, eller en rettholt å føre sagen langs - dermed har du et anlegg til sagen.

Anlegget gjør det enkelt å føre både sirkelsagen, stikksagen og overfresen, og resultatet er rette snitt hver gang. De fleste moderne verktøy kan også brukes med en spesiell føringsskinne, som styrer verktøyet til helt perfekte snitt.

For å styre nøyaktig og sikre deg mot at du skjærer for dypt, skal anlegget plasseres på den delen som skal brukes. Er den for smal til anlegget, understøtter du det med f.eks. et emne av samme type.

22. Skjær vekk hele streken - eller skjær bort halvparten

Vil du ha noen form for presisjon i det du sager, kan du ikke bare sage i streken. Streker varierer i tykkelse, og når du lager strekene, skal du ha bestemt deg for om sagen skal fjerne hele streken eller bare halvparten.

Har du merket opp på enden av tommestokken, ligger streken på det stykket som skal skjæres vekk. Da skal du streke og skjære slik at streken akkurat blir skåret vekk, ikke mer.

Merker du opp ut for et mål på tommestokken, bør du i stedet sette streken rett ut for målet. Uansett om streken er tykk eller tynn, skal du skjære vekk halvparten av den, slik at den andre halvparten blir igjen på den delen du skal bruke.

23-28: Sett mål og linjer presist

For at oppdagelsen og oppmålingen av skjevhetene ikke skal være forgjeves, skal de merkene du tilpasser etter sitte nøyaktig. Her får du tips som gir presise streker og merker å jobbe etter.

23. Mål på emnene du skal bruke - ikke på det du skjærer vekk

Har du en plate som er 240 cm lang, og skal bruke et stykke på 210 cm, skal du måle 210 cm fra den enden du vil bruke. Hvis du i stedet vil være smart og bruker et raskt overslag til å finne ut at det er greit å måle opp 30 cm fra den andre enden, er det stor sannsynlighet for at platen blir unøyaktig. Måler du med tommestokken, kommer streken til å ligge på den delen du skal bruke. Det gjør det vanskelig å sage nøyaktig. Samtidig blir unøyaktigheten som eventuelt er i platen bevart i den delen du vil bruke, i stedet for å forsvinne med det stykket som skjæres vekk.

24. Store sirkelslag lager du presist med patentbånd som passer

Små sirkler kan lett strekes opp med en passer. Har du behov for å lage større sirkler, er et stykke patentbånd og en stift eller en skrue ideelt. Fordelen med patentbåndet i forhold til en snor, som mange bruker, er at metallbåndet ikke kan gi seg, og det holdes enkelt nede, slik at vinkelen på blyanten ikke gir unøyaktigheter. Med et bånd i overlengde, kan du justere radius helt på plass med en skrue og mutter som settes gjennom to av hullene i båndet.

25. Prøv å finne eller avsette målet i én enkelt operasjon

Det er best å måle hele lengden på én gang. Skal du måle i flere omganger, er det stor risiko for feil. Både når det gjelder presisjonen i hver operasjon, i oversikten og i regnestykkene. Bruk i stedet et målebånd som rekker over hele strekket. Over lengre avstander, er moderne laseravstandsmålere perfekte.

26. Spiss blyanten så fint som oppgaven krever

Presise streker og merker krever en godt spisset blyant. Finn en type som passer til oppgaven, kravet til presisjon og materialet du skal lage streker på. En vanlig tømrerblyant er fin til grovt treverk, en knallhard modell tåler den harde slitasjen fra en betongstein, og en tynn vanlig skriveblyant gir rene streker til fint snekkerarbeid. Felles for alle, er at en velspisset blyant skaper større presisjon.

27. Sirkelrund linjal av papir

Hvis du skal kappe et rør med en større diameter nøyaktig rett over, er det nødvendig å ha en strek å følge hele veien rundt røret.

Heldigvis kan du finne den rette veien rundt røret på en måte som er like enkel som den er nøyaktig. Finn et papirark som kan rekke hele veien rundt, og litt til. Hold papiret stramt rundt røret, slik at kantene møtes nøyaktig over hverandre. Nå ligger papiret vinkelrett rundt røret, og du kan streke opp langs kanten av det.

28. Mål på enden av tommestokken

Med en tommestokk kan du lage nøyaktige mål innenfor en millimeter. Men det krever riktig bruk.

Hvis du kan komme til for å måle inn over kanten av den delen du skal bruke, legger du stokken så du har måltallet ved kanten. Deretter streker du opp på enden av tommestokken.

Skal du måle ut fra en vegg, kan ikke dette la seg gjøre. Da må du støte enden av tommestokken mot veggen og sette et merke ut for målet på tommestokken. Ikke like nøyaktig, men bra nok.

29-32: Ikke gjenta dumme feil

Vi har nok alle gjort de fleste av disse klassiske feilene. Du klarer ikke helt å unngå at det glipper en gang iblant. Men med noen få forholdsregler, kan du minimere risikoen for å gjenta de fleste av de dumme, klassiske feilene. Noen av dem er feiltenking, noen er slurv, andre handler om at du ikke har gardert deg mot at verktøyet, regnestykket eller oversikten svikter.

29. Mål en ekstra gang - og enda en gang til

Sjekk målene, og mål heller en gang for mye enn en gang for lite. Det er veldig ergerlig, og kan være dyrt å måle og skjære feil. Mål om mulig fra en annen ende, og se om det høres rimelig ut.

30. Pass alltid på metersmerket

En klassisk feil er at du skjærer i den streken som bare var en mellommarkering for en hel meter. Venn deg til å markere det endelige målet slik at du ikke kommer i skade for å skjære i et feil merke.

31. Mål uten tall gir færre feil

Når du bruker tommestokken eller en linjal, skal du huske det målet du har laget. Det skaper risiko for feil når du skal avsette målet på emnet.

Denne risikoen kan unngås helt når du bruker et målebånd som kan låses på en fast lengde. Da kan du glemme alt om centimeter og millimeter, og bare låse målebåndet så lengden passer, og overføre målet direkte til emnet.

32. Slik skal anlegget ligge - hver gang

Når du bruker et bord eller en rettholt som anlegg for sirkelsagen og annet verktøy, skal du sette fast anlegget på delen du vil bruke. Ikke på den som skal skjæres vekk. Hvis verktøyet glipper, eller du slipper kontakten med anlegget, får du ikke ødelagt den delen du skal bruke. I stedet kan du fortsatt rette den opp, og få et perfekt resultat.

Akkurat nå leser andre ...