Det glatte lag - kunsten å male en dør

Med mindre du har sprøyteutstyr og kan bruke det, kan du ikke male en glatt flate på en dør like jevnt som dørfabrikken kan. Men du kan komme ganske nært.

Døren med den helt superglatte, malte overflaten kan bare et profesjonelt fabrikkmalingsanlegg klare. Skal du male selv, kan du vurdere et lite sprøyteanlegg. Men sprøyting krever øvelse, og hvis du kan leve med den lille strukturen som en finhåret malerull gir, kan du fint male en dør eller en annen glatt flate ganske pent. Forutsetningen er riktig kunnskap og verktøy.

En finhåret rull er forutsetning nummer 1. Den etterlater et minimum av spor i malingen.

Neste forutsetning handler om malingen, og her kommer maleren med et godt tips: mellommalingen, den du bruker etter en eventuell grunningsmaling (til ubehandlede flater) og før toppmalingen, skal du blande av cirka 40 prosent grunnmaling og 60 prosent topp maling. Da kommer du allerede tidlig tett på toppmalingens struktur og glans, og resultatet blir perfekt.

Velg en maling som flyter godt sammen. Spør en maler eller hos en fargehandler du stoler på. Vi har gode erfaringer med Nordsjö Blankett, så den bruker vi på denne døren.

LES OGSÅ: Slik unngår du å gjøre feil når du skal male en vegg

Bruk penselen hvis du gjerne vil ha struktur

Selv med den fineste malerull kan du ikke male en dør lik glatt som da den kom fra fabrikken, der den ble sprøytemalt i et profesjonelt anlegg.

Men du kan velge å gå helt motsatt vei: ved bevisst å vise at her er døren malt for hånd.

Da skal du bruke penslene, og ellers i prinsippet male først på langs, så på tvers og til slutt ovenfra og ned i lange strøk i hele dørens bredde.

En 55 mm bred pensel er velegnet til jobben, men du skal passe på ikke å kjøre for mye tilbake i det du allerede har malt, for da lager du veldig tydelige penselspor, som vil fremstå som tydelige feil på den ferdige flaten.

Jo høyere glans malingen har, desto flottere blir resultatet - men det gjør det også enklere å se feil.

Du kan oppnå en lignende effekt på vegger hvis du gjerne vil ha litt mer liv i malingen. Her kan du velge å male på kryss og tvers. Det vil fremheve penselstrøkene enda mer og gjøre resultatet mer tydelig strukturert.

Mal først på tvers av flaten, og deretter ovenfra og ned i lange strøk. Bruk to strøk mellommaling.

Mal toppmalingen i lange strøk, og avslutt med strøk ovenfra og ned. Ikke gå tilbake - du lager spor!

Slik gjør du

1

Slip overf aten med slipepapir etter at du har vasket den med grunnrens. Korn 180 er passende. Går du fra en mørk til en lys farge, skal du gjerne slipe så mye at du sliper av litt av malingen. Ellers sliper du bare flaten ganske lett.

2

Vask av slipestøvet. Bruk en hardt oppvridd klut, og flern alt støv. Et pusseskinn er også bra til å fjerne støv.

3

Rull på mellommalingen. Mellommalingen er en blanding av grunnings-maling (som vi ville brukt på ubehandlet tre) og sluttmaling i forholdet 40/60. Det gir mer fylde og mer av sluttfargens glans.

4

Rull malingen på. Legg godt med maling på rullen, rull litt på tvers av døren, og deretter opp og ned i lange strøk. Avslutt med å rulle ovenfra og ned for å slette eventuelle spor.

5

Slip med fint slipepapir når malingen er tørr. Korn 240 er fint, og det skal bare kjøres forsiktig over flaten.

6

Mal igjen med mellommaling. Nå begynner den rette fargen og strukturen å tre fram. Rull igjen opp og ned, og avslutt med nedadgående bevegelser.

7

Mal med sluttmalingen. Følg samme mønster som du gjorde med mellommalingen. Dermed har du en flott og glatt overflate på den nymalte døren.

6 tips til deg fra maleren

  1. Malingens glansgrad er et uttrykk for hvor matt eller blank malingen er. En maling i glans 5 er matt, glans 10 betyr halvmatt og er for eksempel den veggmalingen du bruker på badet. Herfra og opp til glans 50 er malingen halvblank, mellom 50 og 70 er den blank, og overstiger glansgraden 70, kalles den høyglans.
  2. Maling skal tørke. Malingens tørketid avhenger blant annet av glansgraden. Maling i glans 5 kan du normalt overmale etter 3-4 timer, mens halvmatt veggmaling (vannfortynnbar akrylmaling) i glans 10 generelt skal tørke i 8-10 timer før overmaling.
  3. Snu spannet på hodet. Oppbevar malingsrestene frostfritt, og snu gjerne spannene på hodet. Da unngår du at lokket klistres fast i inntørket maling og blir vanskelig å få av.
  4. Spar på lokket. Skader på malte flater er nesten uunngåelige. Derfor er det kjekt å ha en rest av den riktige malingen stående. Men når du går tom for en bestemt farge, så spar på lokket med det lille merket som viser fargekoden. Da kan du enkelt få et nytt spann med maling i riktig farge. Du kan også ta et bilde av fargekoden og spare det. Skriver du i stedet ned opplysningene, så få med deg alt - erfaringer viser at den originale merkingen eller et bilde er tryggest.
  5. Mal struktur med pensel. Med en bred pensel kan du fint male vegger eller andre overflater hvis du vil ha mer struktur i malingen enn rullen gir. Mest markert blir dette hvis du maler litt på kryss og tvers.
  6. Teip i taket. Hvis du vil male en skarp kant på takmalingen, vil du ofte oppleve at maskeringsteip har vanskelig for å sitte fast på malingen, som ofte inneholder en del kritt. Hvis du maler over med litt veggmaling i glans 5-10 i samme farge som taket, kan teipen klebe til veggmalingen.

    Akkurat nå leser andre ...