Slik dekker du til før du maler

Tynn plast over møblene, filt langs veggene og plast/papp midt på gulvet. Dermed kan malingsjobben gjøres effektivt.

Tynn plast over møblene, filt langs veggene og plast/papp midt på gulvet. Dermed kan malingsjobben gjøres effektivt.

Tildekking med malerfilt

1

Først må gulvet feies eller støvsuges, før det skal tildekkes. En glemt skrue eller en liten stein lager et stygt merke, hvis det settes en gardintrapp (eller en tung fot) oppå.

2

Malerfilten rulles ut med plastsiden ned. Plasten hindrer at det trenger gjennom maling, mens filten suger opp maling som søles, slik at den ikke slepes rundt i huset under skoene.

3

Når filten er skåret til i lengden, trekkes den 1-2 cm ut fra veggen og settes fast med 5 cm bred maskeringsteip. Teipen trykkes godt fast, slik at det ikke trenger inn maling under den.

4

Filten teipes fast rundt hele. Om du velger å dekke hele gulvet med filt, eller lar området på midten være dekket av papp, er en smakssak. Prisen blir stort sett den samme.

5

Der filtlengdene møtes, teipes de med gaffateip, som holder bedre fast på stoffet enn maskeringsteip. Gulvpapp og -papir kan teipes sammen med bred maskeringsteip.

Vegger, møbler og himling

1

Ved radiatormaling skal veggen bak dekkes grundig til. Kraftig gulvpapp stikkes ned bak radiatoren og teipes fast. Maler du med spraymaling, må et større område dekkes til.

2

Møbler og annet som du lar stå i rommet mens det males, skal også dekkes til. Tynn plastfolie legges over og teipes sammen, slik at eventuelt slipestøv holdes vekk fra møblene.

3

Er det bare taket som skal males, er det en god idé å dekke veggene med tynn plast. Med ferdige ruller med teip og plast i ett, blir tildekkingen betraktelig enklere

Kontakter, fotlister og karmlister

1

Stikkontakter dekkes til med bred maskeringsteip. Det er en god idé å løsne dekslene først og trekke dem litt ut, så malingen kan komme til bak dem.

2

Skal fotlistene males, er det best å male dem før veggene og deretter dekke dem til. For eksempel med en variant der teipen er utstyrt med en papirstrimmel som stikker 10 cm ut.

3

Rundt karmlistene settes det 5 cm bred maskeringsteip. Også her er det smart å male karmlistene før veggen males.

    Akkurat nå leser andre ...