Sett opp tapet

Her vil maleren vise hvordan fagmannen setter opp grunnpapir og tapet med mønster.

Før man setter opp tapeten, kunne man også ha valgt å grunne, flekk- eller helsparkle og så grunne igjen og på den måde udelade at sætte grunnpapir op. Vi lar likevel maleren vise grunnpapir-metoden.

Først måles det ut på veggen til grunnpapiret. Papiret er 56 cm bredt, så her kan det være 3½ lengde. Det måles deretter hvor lange lengdene skal være. På tapetbordet rulles det nå ut fire lengder grunnpapir, slik at de er ca. 5 cm lengre enn veggen.

Hjørnene rulles sammen og trykkes ned, så det dannes eselører. Dette gjøres i alle fire hjørner av hver lengde. De foldede hjørnene gjør det enklere å styre tapeten ved oppsettingen. Selv om det ser litt voldsomt ut, forsvinner kantene når tapeten først settes opp.

Så snur man grunnpapiret, og det klistres lim på hele lengden. Fra midten og utover. Når tapet legges sammen, foldes det som skal være øverst på veggen ca 2/3 og bunnen 1/3, slik at det vender lim mot lim.

Ved bunnen kan man lage en ekstra liten fold, som gjør at man unngår for mye lim på gulvlista. Deretter kan lengden foldes ytterligere to ganger, hvorpå den legges vekk. Det samme gjentas på de tre øvrige lengdene.Grunnpapiret settes opp til taket, så det stikker 2-3 cm lengre opp enn veggen.

Når det settes opp, holdes venstre kant ut, så papiret flukter med høyre kant. Det vil si at man alltid setter fast høyre kant først, og deretter børstes papiret fast fra høyre mot venstre. Rundt kontakter klippes det et hull i tapeten ved kontaktens sentrum, hvorpå man klipper ut til de fire hjørnene.

På den måten kommer tapeten til å sitte helt opp til kontakten. Det siste av lengden foldes ut, og den nederste delen av grunnpapiret børstes inn til veggen. Ved stikkontakten i bunnen benyttes det en sparkel til å rive en rett kant av grunnpapiret. På samme måte rives det overskytende grunnpapiret av langs gulvlista.

Ved kontakten midt på veggen legges en sparkel opp til kanten, så det kan skjæres rent med en skarp hobbykniv. I toppen bruker man en bred sparkel på 60 cm til å rive en rett kant. Når grunnpapiret sitter riktig, er det viktig å få vasket alt tapetlim av kontakter, fotlister og taklister før det tørker.

Når andre lengde grunnpapir settes opp, støtes kanten inntil kanten av den første lengden. De må ikke overlappe hverandre, og det må heller ikke være luft mellom lengdene. Så man skal være nøye med å få skjøten helt tett.

Etter at grunnpapiret er satt opp på hele veggen, må det få lov til å tørke i ca. 12 timer, før den riktige tapeten settes opp. Tapeten her er med mønster, som blir gjentatt nedover lengden. Derfor må man først finne mønsterlengden, som her er på 46 cm. Maleren river over tapeten der mønsteret starter. Det gjøres på alle lengder.

På den måten er hun sikker på at mønsteret passer sammen mellom lengdene. De fire lengdene skjæres til i en høyde på 5 mønsterlengder, noe som tilsvarer 2,3 meter. Legg merke til at maleren forskyver de fire lengdene med tapet, så hele bordet er dekket.

På den måten unngår hun at det kommer lim på bordet, som kan sette seg på forsiden av tapeten. Når alle fire lengdene er skåret til, foldes de på samme måte som grunnpapiret ved å rulle fra hjørnene inn mot midten, hvorpå det presses ned med hånden.

Tapeten snus om slik at baksiden vender opp, hvorpå det pensles på tapetklister. Når det er klister på den første lengden, foldes den sammen som tidligere forklart, med 2/3 til toppen og 1/3 til bunnen, så er det lett å se hva som er opp og hva som er ned. Tapeten skal nå ligge og trekke 5 – 10 minutter før den kan settes opp.

Dørkarmer er sjelden helt i vinkel, så start med å legge et vater langs gerikten for å se hvor skjevt det er. Dørlisten her heller inn mot døra, så det er bredest i bunnen. Derfor settes det et merke på 52 cm i bunnen av veggen, noe som tilsvarer tapetens bredde.

Med vateret lages det en loddlinje fra punktet og opp, hvor den første lengden skal sitte. Første lengde settes opp så den flukter med oppmerkingen vi her har markert med en hvit strek. Når tapeten flukter hele veien ned, børstes det inntil veggen med tapetbørsten.

Igjen klippes det ut til kontakten ved først å klippe et hull i midten og derfra ut til de fire sidene. I bunnen, hvor kontakten sitter helt opptil listene, skjæres tapeten av med en skarp hobbykniv. Den overskytende tapeten i bunnen skjæres også av. Her holdes den brede sparkelen opp til lista, så det blir en helt rett kant.

Ved kontakten midt på veggen holdes en sparkel på 23 cm opp til kontakten, så snittet blir rett og tapeten sitter helt tett til kontakten. En annen måte for å få et pent resultat er å demontere dekslene på kontaktene når man tapetserer rundt dem.

Nå skal den overskytende tapeten i toppen og på siden skjæres av, og når listverket og kontakten er tørket over med en fuktig svamp, er den første lengden ferdig. Når andre lengde settes opp, må man være nøye med at mønsteret passer til den første lengden.

Først når de to mønstrene passer perfekt, børster man over tapeten fra skjøten og ut til venstre, så tapeten sitter godt fast på veggen. Overskytende tapet skjæres av i bunnen og på toppen, hvorpå skjøten mellom de to lengdene tørkes over slik at tapetlimet som kan være i skjøten fjernes.

Det samme gjentar seg helt til maleren kommer til hjørnet. Selv om det er nærliggende å la en lengde gå om hjørnet, er det utenkelig for fagmannen, da tapeten nesten med garanti vil slippe og bule ut i hjørnet. Derfor måles det ut i topp og bunn hvor bred stripen skal være, hvorpå den klippes ut.

Når stripen settes opp, må man sørge for at mønsteret kommer til å passe på tvers av lengdene. Den neste lengden settes opp til den lille strimmelen, men den børstes ikke fast til veggen. Først forsikrer maleren seg om, ved hjelp av en snor med et lodd i bunnen, at lengden sitter helt loddrett.

Først nå børstes tapeten fast til veggen. Til slutt mangler det en smal lengde på 2 cm, som klippes ut og settes opp. Nå når det er tapet på hele veggen, er jobben ferdig.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tapetsere