Tapet i lysåpningen

Tapet og glassfiberstrie er enkelt å sette opp på jevne flater. Utfordringen er å tilpasse lengdene så de passer inn i lysåpninger.

Det er forholdsvis enkelt å sette opp papirtapet eller glassfiberstrie, bare du er litt nøyaktig. Men en ting er rette veggflater, noe ganske annet er lysåpninger, der tapetet skal bøyes inn og tilpasses. Her viser eksperten deg hvordan det skal skjæres når du skal ha glassfiberstrie på veggene.

Slik gjør du

1

Legg godt med lim på veggen. Uansett om du bruker lim til glassfiberstrie eller tapet, skal du sørge for å få lim helt inn i hjørnene. Ellers slipper tapetet her.

2

Start på selve veggen. Sett strie/ tapetlengden i lodd - her tilpasset til et innad gående hjørne - slik at lengden stikker ut over åpningen. Lengden skal være så bred at den kan rekke inn til vinduskarmen.

3

Skjær gjennom lengden, parallelt med og cirka en centimeter over åpningens overkant. Snittet legges akkurat inntil lysåpningens loddrette kant, der du skjærer den ene centimeteren ned til overkanten.

4

Skjær vannrett inn i lengden, helt i flukt med vindusplatens overside. Snittet skal fortsette helt ut til vindusplatens ytterkant, der du skjærer loddrett ned og tilpasser strien rundt kanten til platen.

5

Skjær til lengden langs vinduskarmen. Start med å presse lengden rundt åpningens hjørne, og glatt ut med tapetbørste eller plastsparkel. Skjær langs en stålsparkel, eller lignende.

6

Lim opp en lengde (B) langs taket. Lengden skal være litt for lang, slik at den kan rekke fra loftskanten og helt inn i bunnen av åpningen, pluss et par centimeter. Lim langs åpningens loddrette kant uten å fjerne det underliggende stykket fra forrige lengde (A).

7

Skjær loddrett ned fra taket, langs kanten av den lengden du sist satte opp (B). På den måten skjærer du gjennom den først oppsatte, underliggende lengden (A).

8

Løft den øverste (B) lengden ut fra veggen. Fjern den underliggende stumpen, som nå er skjært løs. Dermed vil kantene sitte helt tett sammen.

9

Brett lengden inn i lysåpningen. Glatt ut, og skjær til lengden langs vinduskarmen. Høyre side tapetseres etter den samme metoden.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Tapetsere