3 triks når du legger fliser

I et helt firkantet rom er det enkelt å legge fliser … men slike rom er det ikke mange av. De fleste steder vil du møte en eller flere hindringer, som krever at du tilpasser en flis eller to. Her får du løsningen på tre utfordringer.

Utvendig hjørne - på helt riktig vis

Du kan støte to fliser inn mot hverandre på et utvendig hjørne, men det blir ingen elegant løsning. Det gjør nemlig at du tydelig ser den ene fliskanten.

Gjør du deg i stedet litt ekstra flid, og avfaser kantene på de to flisene som skal møtes, kan de møtes i en 45-graders gjæring, akkurat som når du setter sammen fotlister. Det ser vesentlig bedre ut.

Det eneste du skal bruke, er en billig våtskjærer, som stilles til å skjære i riktig vinkel.

1.

Uten avfasing vil de to flisene møtes slik: Den ene kanten er synlig. Det kan gjøres mye mer elegant.

2.

Tilt våtskjæreren, slik at den skjærer i vinkel. Her er det selve bordet som vinkles. På andre modeller kan det i stedet være kutteskiven som tiltes.

3.

Still inn på 45°. Indikatoren skal tippes helt over i 45° grader til denne sammenføyningen. Spenn låseskruen godt til, slik at vinkelen ikke flytter seg.

4.

Legg flisen mot skjærebordet med forsiden ned. Gjæringen (avskjæringen på 45°) skal være på baksiden, slik at forkantene møtes når flisene støtes sammen til slutt.

5.

Før flisen gjennom våtskjæreren, slik at kanten skjæres til. Press flisen forsiktig frem - og husk å bruke vernebriller.

6.

Flott sammenføyning. De to flisene møtes og danner et flott hjørne, uten synlige kanter, klar til fuging.

Rundt rør - også rør som ikke kan flyttes

Spesielt på baderom er det nesten uunngåelig å måtte legge fliser rundt rør. Hvis det er snakk om et rør som bare stikker ut av veggen, for eksempel der blandebatteriet til dusjen senere skal kobles til, skal det bare bores hull i en eller flere fliser.

Men det kan også være snakk om et rør som er trukket videre og ikke kan flyttes. Da må flisen som skal legges rundt deles i to, og de to delene må deretter legges sammen rundt røret.

1.

Mål opp og tegn et kryss. Kryssets sentrum markerer midten av det hullet du skal bore.

2.

Marker borets diameter. Her er det et 40 mm bor, så vi måler 20 mm ut fra midten av krysset og setter en strek på alle de fire sidene.

3.

Bor hull med et koppbor. Start vinkelsliperen og før koppboret forsiktig ned, litt på skrå, til det treffer én av strekene. Vipp det deretter ned, slik at det borer loddrett gjennom flisen.

4.

Del flisen med en fliskutter, hvis den skal settes rundt et rør (og ikke bare kan settes over enden på røret). Riss med rissespissen, og press ned til flisen knekker langs rissen.

5.

Flisen er klar. Nå kan de to delene settes sammen rundt røret.

Rundt hindringer - med knivskarpe kanter

Runde hindringer som rør kan du komme deg rundt ved å bore hull i flisen. Men kantete innsnitt er litt mer utfordrende.

Skal du for eksempel legge fliser på gulvet rundt en kasse på veggen, krever det rette snitt inn i flisen.

Løsningen finnes i en god kutteskive til vinkelsliperen, supplert med litt hjelp fra fliskutteren.

1.

Tegn opp hindringen på flisen. Ved å legge flisen der den skal ligge på gulvet eller veggen, kan du markere hvor bredt og dypt innsnittet skal være.

2.

Riss med fliskutteren i den streken som er parallelt med siden på flisen. Det er viktig at du holder deg innenfor markeringen, og ikke lager snittet for langt.

3.

Skjær inn med en vinkelsliper langs de to andre strekene. Skjær akkurat inn til rissen. Bruk en diamantskjæreskive med lukket kant. Den er godt egnet til myke fliser.

4.

Spenn fast flisen, og knekk av det lille stykket. Vi slo bare lett på det med en tang, så knakk det av. Knekker det ikke helt skarpt, kan du rette det til med en flistang.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Murer