Gjør døråpningen bredere og få mye MER LYS

Hvis murveggen din ikke er bærende, er det en enkel sak å lage en døråpning om til en bredere åpning. Helt uten å mure.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
700 kroner

Døren fjernes, og steinene bankes ned. Hullet blir større, og det trenger inn mer lys i huset.

Intro

Da dette huset ble bygget, var det vanlig å ha dør mellom alle rom. Bakgrunnen var ønske om å kunne stenge av mellom rommene i fyringssesongen, slik at fyringen kunne reduseres. Nå ønsker de fleste jevn varme i alle oppholdsrom, og dørene står som regel bare åpne. Derfor er det nærliggende å fjerne døren, og i stedet lage en bred åpning, da døren uansett bare er i veien. Dette gir mer lys og bedre kontakt mellom rommene. Det skaper også mulighet for å dekke et skikkelig langbord, hvis du skal ha mange gjester til middag.

Hvis veggen er bærende, skal du la fagfolk utføre jobben. Eller du kan eventuelt gjøre jobben selv, under kyndig veiledning av fagfolk. Er veggen derimot ikke bærende, er det opplagt å gjøre jobben selv. Med den metoden vi viser her, trenger du heller ikke å mure eller pusse veggen etterpå.

Overveggen tettes med et treskjelett og gipsplater, og “pussarbeidet” gjøres med gipspuss. Enklere kan det nesten ikke bli.

Rommene blir mer integrert, med en større åpning mellom dem.

Veiledning

01
Nedriving 5 Trinn

Start med å legge ut masoniteplater på begge sider av veggen, slik at gulvet er beskyttet når du begynner å rive ned murveggen. Teip fast alle plateskjøtene, slik at de ikke forskyver seg.

Her fjernes dørkarmen hel. Men hvis du ikke vil bruke den igjen, skjærer du den bare ned. Deretter bankes pussen over døren løs, slik at steinene kan løsnes og fjernes. Når bjelken over døren er blottet, kappes den av, og tas ned. Bank løs steinene rundt, og fjern dem så hullet får ønsket størrelse. Kanten sages ren, slik at den blir noenlunde rett og jevn.

1

Fjern omrammingene rundt døren. Bruk en stikksag eller en bajonettsag til å sage over spikerene. Da kan du fjerne karmen hel hvis den skal brukes igjen. Skal du ikke bruke karmen igjen, er det lettere å sage den av og bryte den ned.

2

Løft ut karmen. Når spikerene er saget av og treklossene banket ut, kan du enkelt fjerne hele karmen. Da kan den brukes igjen eller selges.

3

Fjern mursteinene over bjelken over dørhullet. Bank steinene løse med en slegge, og ta dem ned. Sag av bjelken slik at den flukter med kanten som skal bevares. Pass på spiker fra nettingen.

4

Mål opp til hullet. Skjær streken med en kniv for å begrense skaden i pussen. Bank vekk steinene som skal fjernes med en slegge. Begynn ovenfra. Beveg deg mot streken, til du er cirka 30 cm fra den.

5

Skjær til murhullet med en mursag. Når steinene er fjernet, står hullet med teglsteinene stikkende ut. De sages av med en spesiell mursag, eller en bajonettsag med spesialblad.

02
Bygg opp kanten 7 Trinn

Nå skal du bygge opp kanten rundt hullet i muren med tre, slik at du kan lage konstruksjonen uten å mure.

I overkant bygges et treskjelett av lister og bjelker, som kles med gipsplater. Treskjelettet bygges opp ved å feste en lekt i sprekken i taket, som bjelken monteres til.

I sidene setter vi også opp bjelker og kantplater som tilsvarer veggens tykkelse. Deretter pusses kantene opp med gipspuss. Når pussen er tørr, skal det ha et lag med gipssparkel. Det hele slipes, før det males til slutt. Før du maler, er det en god idé å gi de nye flatene et strøk med heftgrunning.

1

Skru fast en lekt (A) midt i sprekken i taket. Sprekken er dyp, fordi det er laget et nedlektet gipstak under det gamle pusstaket. Her skal det derfor først monteres lektestykker på tvers, slik at underkanten av lekten er i nivå med taket.

2

Sett opp bjelker (G) i kanten på hullet. Hvis hullet er ujevnt, monterer du treklosser i “hullene”. Her skrur vi fast tre klosser loddrett på murkanten. Bruk eventuelt kiler til å rette opp med, og fest bjelkene til murveggen med egnede skruer og plugger.

Mindre hull fylles ut med treklosser, som limes og skrus godt fast.

3

Treskjelettet i kanten på hullet er bygget opp av trebjelker. Over hullet er det plassert to bjelker (B) med tre loddrette stendere (C) mellom, en i hver side og en på midten. Hullet over døren lukkes med gipsplater.

4

Skru fast justerlister (D) under bjelken (B) øverst. Justerlistene sørger for at gipsplatene kommer til å sitte plant med veggen. Bruk en gipsplatebit til å sjekke at alle justerlistene plasseres riktig.

5

Skjær til gipsplater (E), og skru dem fast over hullet med den forsenkede sparkelkanten ned. De skrus fast til juster-listene. Bruk én skrue per 20 cm, minst.

Du kan eventuelt fylle ut med isolasjon i hulrommet i treskjelettet for bedre lydisolering.

6

Sett opp kantplatene (F). De sages til, slik at bredden passer til veggtykkelsen. Lim og skru fast platene til justerlistene øverst og bjelkene i sidene.

7

Puss hele konstruksjonen med gipspuss. Smør først med akrylprimer, som sikrer en god vedheft. Spesielt er det viktig å mette murverk og pusskanten. Når primeren er tørr, trekkes gipspussen på.

Materialer

• 3,2 mm masoniteplate (tildekking)
• Lekt (A) à 48 x 48 mm
• Bjelker (B), (C) og (G) à 48 x 98 mm
• Justerlister (D) à 23 x 48 mm
• Gipsplater (E) à 13 mm
• Mdf-plater (F) à 12 mm til kantplater
• Eventuell isolasjon

Dessuten:
• Gipspuss/primer
• Gipssparkel
• Pu-lim
• Plastkiler
• 5 x 80 mm skruer
• 4 x 50 mm skruer
• 8 x 80 mm karmplugger
• 35 mm gipsskruer
• Heftgrunning
• Maling
• Eventuell akrylfugemasse

Spesialverktøy

• Slegge
• Stålpussebrett
• Murhammer
• Mursag

Tidsforbruk

2-3 dager (varighet med tørketid er cirka en uke).

Pris

Cirka 700 kroner.

Vanskelighetsgrad

Denne metoden gjør at du slipper å mure. Og gipspuss, som vi bruker her, kan alle arbeide med.

Tegning

Veggen over murhullet

Monter en lekt (A) i sprekken i taket. Deretter en bjelkebit (B) med tre loddrette stendere (C) ned til en ny bjelke (B). Skru på justerlister (D), slik at det tilsvarer veggtykkelsen. Fyll eventuell isolasjon i hulrommet, og monter gipsplater (E). Lim og skru på kantplaten (F).

Sidestykket

En bjelke (G) settes i lodd med kiler mot murveggen. Fest bjelken til murveggen med egnede skruer og plugger. Lim og skru fast kantplater (F) på bjelken. Puss opp med gipsmørtel etter at sprekken mellom bjelken og muren er stappet med isolasjon.

Tips & Triks

Slik river du ned veggen sikkert

Før du river ned en vegg, skal du forsikre deg om at den ikke er bærende eller avstivende. Er du i tvil, er det viktig at du tar kontakt med en ekspert.
Når du har forsikret deg om at veggen kan rives ned, fjernes dør og karm, slik at veggen kan rives ned over døråpningen og ut til den ene siden. Bjelken over døren skal også tas ned. Murverket fjernes til hullet har ønsket størrelse.

Deretter skal du bygge opp et treskjelett rundt kanten av murhullet. Dette festes til vegger og tak.

Utenpå treskjelettet monterer du gipsplater. Da slipper du å mure, og kan i stedet klare deg med å bygge den nye veggen over hullet med tre og gipsplater. Hele konstruksjonen pusses med gipspuss, slik at flatene blir jevne og kan males.

Dør og karm fjernes, slik at veggen kan brytes ned til åpningen har den størrelsen du ønsker.

Du bygger opp et treskjelett rundt den nye åpningen. Det kles med gips, pusses opp og males.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...