Vinduskarm i granitt

Det er ikke mye plass i en murt vinduskarm, så derfor viser mureren her hvordan du lager en vindusplate av granitt.

Granittplater kan variere litt i tykkelsen, så mureren starter med å måle platens tykkelse. Vår plate er 20 mm, så mureren avsetter 25 mm på begge sider av vinduet. På den måten er det plass til både granittplaten og litt flislim.

Holdes det opp en benkvinkel mot siden, ser man tydelig at veggen er ute av vinkel. Vi vil derfor ha karmen til å gå inn under muren, så det må bankes av 2-3 mm puss på begge sider. Mureren bruker et vater til å streke opp hvor pussen skal hugges vekk. Jobben utføres enklest med en vanlig flatmeisel.

Mureren starter med å spore opp overkanten, her kan du eventuelt bruke en bred meisel. Med den vanlige meiselen hugges sidene så vekk i små biter. Legges vinkelen opp igjen, kan den nå rykkes inn i sporet.

Kanten av vinkelen kan ikke ses, noe som betyr at vindusplaten kommer inn under muren. For å få limet til å binde, må den gamle malingen og pussen hakkes av murverket. For å få en pen avslutning, bør vindusplaten gå ca. 2 cm forbi falsene på begge sider.

Vindushullet er 80 cm bredt, så med 2 cm på hver side skal platen skjæres i en lengde på 84 cm. De 84 cm strekes opp på platen ved hjelp av en rissepenn og en benkvinkel. Med en rød blyant framheves linjene. Med benkvinkelen merkes det opp hvor platen skal flukte med veggen fram til forkanten.

På den ene siden må det både skjæres av lengden og lages et hakk, så platen kommer de 2 cm ut over veggen. Det er her markert med den røde streken. På den andre enden av platen skal det bare lages et vinkelrett snitt.

Det er igjen markert med rødt. Ute på våtskjæreren skjæres granittplaten til i forhold til oppstrekingen. Når du jobber med fliskutteren, er det viktig at du benytter hørselvern. Bladet etterlater seg et grovt snitt, men det slipes lett glatt ved hjelp av en vinkelsliper med steinblad.

Til slutt strykes snittet over med et bryne. Platen legges opp, så mureren kan kontrollere at den passer til det som er hugget ut. Det gjør den, så nå kan det forvannes. Til å feste platen brukes det vanlig flislim.

Det legges på et godt lag, som er et par cm tykt. Mureren legger forsiktig platen opp på limet. Med vateret liggende på platen bankes den ned med en gummihammer, til den er i vater på tvers av platen.

Den skal naturligvis også være i vater på langs. Så her benyttes det to plastkiler til å klosse opp platen. Med litt reparasjonsmørtel tettes overgangen mellom vindusplate og vegg. Det gjøres både på sidene og under platen.

Reparasjonen glattes ut med en våt radiatorpensel og en fuktig svamp. Etter ca. et døgn er flislimet tørt, så nå kan kilene fjernes og hullene fylles med reparasjonsmørtel. En ny vindusplate i granitt er et flott alternativ til de tradisjonelle tre- eller laminatplatene.

Akkurat nå leser andre ...