Det første skiftet

Selv med detaljerte arbeidstegninger til murverket, legger mureren alltid det første skiftet løst opp på fundamentet. På den måten er han helt sikker på at tegningene passer til virkeligheten.

På dette fundamentet legger vi først et stykke murpapp, som man ville gjort på et vanlig byggverk. Så legges steinene opp på øyemål. Når alle steinene er på plass, justeres de slik at steinene stikker 1,5 cm ut over kanten på fundamentet.

Så kontrolleres bredden av muren i begge ender. Her skal det naturligvis være nøyaktig samme avstand, så det kan være nødvendig å justere den ene siden en smule. Det finnes to måter for å justere avstanden mellom steinene og dermed fugebredden.

Den ideelle fugebredden i murverket er 12 mm. Bruker man som her to ledd på en tommestokk, får man en fugebredde på 11,5 mm.

Det er en enkel og grei metode, som går til alle steinstørrelser. En mer nøyaktig måte å jobbe på er med modulmål. En murstein pluss en fuge er 24 cm, og blir her betraktet som en modul. Med modulmålet kan steinene derfor legges opp etter tommestokken, så kanten av steinen ligger på 24 cm, 48 cm, 72 cm osv.

Samtidig vet man at den siste steinen skal slutte på et tall som er delelig med 24. I dette eksempelet med fem steiner skal totalmålet derfor være på 120 cm. Da murstein er et naturmateriale, kan de variere en mm eller to på lengden.

Derfor må man forvisse seg om at totalmålet passer, mens eventuelle skjevheter rettes opp i fugebredden på de øvrige steinene.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Murer