Hugg en stein

Skal mureren raskt bruke for eksempel en ¾-stein, bruker han murhammeren til å kutte steinen med. Det ser lett ut, men krever god øvelse for å oppnå et perfekt resultat.

Her vil mureren først vise en snarvei til å lage ¾-steinen. Mureren måler opp på en murstein hva som tilsvarer en ¾-stein, hvilket er 16,8 cm. Samtidig avsetter han også fugens bredde.

Hammeren legges opp til oppmerkningen, hvorpå det lages en markering på skaftet ut for steinens kant. Med en håndsag skjæres det loddrett ned ved merket på de 16,8 cm og skrått inn fra siden, så det dannes et lite hakk i skaftet.

Så legges steinen bare inn til hakket, og det markeres med hammerhodet så det blir et merke på steinen. Når ¾-steinen skal hugges, legges den på låret, så det er god styring på den.

Det er viktig at den siden som skal vende utover i murverket er helt loddrett, så blir det ferdige resultatet penest. Derfor kan det være nødvendig å hugge steinen rein.Halvstein, eller koppen, klarer man på øyemål. Det er to måter å hugge halvsteinen på.

Man kan enten slå på den smale løpersiden av steinen med spissen av hammeren. Man kan også bruke hammerhodet til å slå midt på steinen. Et hardt, presist slag deler steinen i to like stykker.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Murer