Stein på stein

Når det legges stein på stein, gjelder det å få på riktig mengde mørtel. Samtidig skal mørtelen fordeles riktig på steinen.

Før steinen legges, strykes mørtelen med mureskjeen langs løperkanten på det underliggende skiftet, slik at det er full kontakt mellom mørtel og stein. Mureren holder steinen i en vinkel på ca. 25 grader i forhold til skiftet under når steinen treffer mørtelen ca. 5-7 cm fra kanten.

Så skyves steinen fram mot nabosteinen, samtidig med at den trykkes ned. På den måten blir mørtelen både skjøvet opp i stussfugen mellom de to steinene, samtidig som den fordeler seg under steinen som legges.

Når steinen er på plass, fjernes den overskytende mørtelen, som klemmes ut, og kanten skjæres rein med mureskjeen. For det ferdige resultat er det viktig at alle stussfuger er fylt godt ut.

Det krever mye øvelse, noe man ikke akkurat har som nybegynner i murerfaget. Her kan man i stedet bruke en alternativ metode.Først slår man en klatt mørtel på stussen, altså steinens ende.

Mørtelen legges og glattes som før, mens steinen legges flatere ned i mørtelen, hvorpå overskytende mørtel fjernes og det skjæres reint. Denne metoden kan imidlertid bety at det senere er nødvendig å fylle ut stussfugen, hvis det ikke blir presset nok mørtel opp i den.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Murer