Skjær bakfra

Har du behov for å skjære ut et stykke midt på flisen, for eksempel til en stikkontakt, bør du skjære det siste stykket bakfra.

Fordelen ved å skjære bakfra er at du unngår å lage stygge hjørnekanter etter bladet på flisens forside. Flisleggeren streker opp til hullet som skal lages, og gjør samme oppstreking bak på flisen. Med en vinkelsliper starter han med å skjære ned gjennom flisen fra forsiden.

Her er flisleggeren nøye med å ikke skjære for dypt, da bladet i så fall vil lage et snitt som går ut over oppstrekingen og dermed bli synlig. Nå kan flisen snus, og ved å skjære bakfra kan fagmannen nå nesten helt inn i hjørnene og skjære til hullet pent, uten å ødelegge forsiden av flisen.

Flisleggeren har med vilje unnlatt å skjære helt ut i hjørnene, så den lille biten sitter bare punktvis fast i de fire hjørnene. Med et enkelt slag faller biten av.

Husk å slå på forsiden av flisen, så du ikke ødelegger overflaten. Med flisetangen kan du lett fjerne de siste små restene som stikker ut.Hullet er ferdig, og flisen passer nå for eksempel rundt en stikkontakt.

    Akkurat nå leser andre ...