Fra jern til plast: Skjul radiatorrørene i kjeller- og murvegger

Har du gamle vannrør med risiko for lekkasjer? Moderne rør i spesialplast (pex), av lignende type som brukes til vannbåren gulvvarme, er en løsning. De har lengre levetid enn moderne kobberrør. Pex-rør kan også brukes til sentralvarmeanlegg.

Intro

Tradisjonelt har vi vært vant til at vannrør for varmt og kaldt vann og i sentralvarmeanlegg var av jern eller kobber. Men i løpet av få år har pex-rør (plastrør) overtatt stadig mer av markedet for rørinnstallasjoner i boliger. De kan brukes uansett hvilken type rør og dimensjon ditt varmeanlegg opprinnelig har, du kan få alle typer fittings, slik at du kan koble rørene til det eksisterende systemet.

Og det er flere fordeler med plast-rør: Pex-rør er både billigere, lettere og raskere å arbeide med enn de tradisjonelle rørtypene. Og de skal ha en levetid på 50 til 200 år, altså lengre enn metallrør.

Flere fordeler på kjøkkenet

I forbindelse med installasjon av nytt kjøkken valgte vi å lage skjult installasjon av varmerørene i en murvegg. Dermed kunne rørene plasseres inni veggen, uten at vi behøvde å skjære i skap og benkeplate.

LES OGSÅ: Rørisolering - den enkleste besparelsen

Det gamle røret kobles sammen med pex-røret med klemringskobling. Hvis pex-røret skal mures inn i veggen, skal det trekkes gjennom et varerør (det røde riflede røret på bildet). Pex-rør til varmtvann bør ha oksy gensperre. Det er et aluminiumslag mellom plastlagene, som også sikrer større formstabilitet. Utvidelsen ved oppvarming blir da ca. 1/3 av hva det blir på et kobberrør.

Gode materialer og god utførelse

Uansett er det viktig å velge rør og fittings som holder tett. Bruk materialer, som er godkjent (www.byggforsk.no). Tenk også på at lekkasje fra «rør i rør» bør ende i sluk, og at varme rør i kalde kjellere bør varmeisoleres! Selv om det gjelder et varmeanlegg, anbefaler vi å bruke rørlegger.

Viktig!

Før du går i gang

På sentralvarmeanlegg kan du utføre arbeidet selv, hvis du har kunnskapene. Tøm vannet av anlegget. Husk å slå av fyren, ellers risikerer du overoppheting. Fram-gangs måten er forskjellig fra installasjon til installasjon, men er du i tvil så bruk en rørlegger. Montér ikke rør der det fryser.

Rør ikke anlegget for forbruksvann

Installasjonsmessig er det liten forskjell på sentralvarme og bruksvann. Men sistnevnte krever autorisasjon (rørlegger).

Veiledning

01
Slik kan radiatorrørene skjules i kjeller- og murvegger 10 Trinn

1

Når anlegget er tømt for vann, er du klar til å koble fra radiatoren og fjerne de gamle jernrørene. Det er en ganske enkel operasjon der det eneste du får bruk for, er en stor skiftenøkkel og ei rørtang.

2

Når du skjøter pex-rør med fittings, skal du skyve ei støttehylse (A) helt inn i røret. Og husk at klemringen (B) plasseres så langt inn at røret går til bunns i nippelen, deretter skrus trykkmutteren (C) på og spennes godt til.

3

Pex-røret kobles til der rørene til den gamle radiatoren satt fast. Her har vi valgt å gå et stykke tilbake i installasjonen, slik at vi kan skjule rørene oppe under et nedsenket tak, som vi skal montere senere.

4

Sporene til pex-rørene i veggen kan du skjære med en vinkelsliper. Er det mye som skal skjæres ut, kan du leie ei håndholdt betongsag, evt. en spesialfreser. De har også innbygget utsugning - for det støver mye når du skjærer i mur.

5

Ved hjelp av pex-boksene kan du mure koblingene inn i veggen. Også her har vi skåret på forhånd med vinkelsliper og hogd ut med meisel. Det er samme prinsipp som når det monteres elbokser i en murvegg.

6

Pex-boksen skrus eller spikres fast til veggen, slik at den ikke henger og slenger når du skal skjøte pex-røret og koblinger. Til slutt tettes utskjæringen med mørtel, og veggen pusses.

En klemringskobling består av tre deler: en trykkmutter, en klemring og en overgangsansats (også kalt nippel).

Trykk-mutter og klemring skal passe til størrelsen på pex-røret. Overgangsansatsen varierer avhengig av størrelse og type på det røret som pex-røret skal kobles til. Overgangsansatsen finnes som overgang fra 1" rør ned til 15 mm pex-rør og mange varianter mellom.

Støttehylse heter det lille rørstykket, som monteres i enden av pexrøret,og som sikrer en tett og sterk skjøt. Støttehylsa må passe presis til dimensjonen på pexrøret. Du må også forsikre deg om at støttehylsa har en bred krage. Det finnes også støttehylser med liten krage - de er beregnet til kobberrør.

Pex-rør i varerør. Skjulte installasjoner krever at pexrøret trekkes i et «varerør». Det er et ekstra rør, som pex-røret går i. Pex og varerør kjøpes samlet eller hver for seg.

Husk! Varerøret skal gå ubrutt gjennom hele den skjulte strekningen.

Pex-boks til innmuring består av en hel eller todelt plastboks. Ved innmuring skjæres forstykket i plan med veggen. Til platevegg (f.eks. gipsvegger) finnes en ekstra krage, som skyves ut over boksens krage, på yttersiden av veggen (ikke vist på bildet).

Video

VERKTØY: Slik bruker du en stor vinkelsliper

I denne videoen lærer du alt om hvordan du bruker en vinkelsliper med 230 mm store skiver. Den klarer en lang rekke av de samme oppgavene som en mindre modell. Men utstyrt med riktig blad, skjærer den seg enkelt gjennom tykkere emner, for eksempel betongstein.

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Rørlegger