Tradisjonelt har vi vært vant til at vannrør for varmt og kaldt vann og i sentralvarmeanlegg var av jern eller kobber. Men i løpet av få år har pex-rør (plastrør) overtatt stadig mer av markedet for rørinnstallasjoner i boliger. De kan brukes uansett hvilken type rør og dimensjon ditt varmeanlegg opprinnelig har, du kan få alle typer fittings, slik at du kan koble rørene til det eksisterende systemet.

Og det er flere fordeler med plast-rør: Pex-rør er både billigere, lettere og raskere å arbeide med enn de tradisjonelle rørtypene. Og de skal ha en levetid på 50 til 200 år, altså lengre enn metallrør.

Flere fordeler på kjøkkenet

I forbindelse med installasjon av nytt kjøkken valgte vi å lage skjult installasjon av varmerørene i en murvegg. Dermed kunne rørene plasseres inni veggen, uten at vi behøvde å skjære i skap og benkeplate.

LES OGSÅ: Rørisolering - den enkleste besparelsen