Slik fjerner du en bit av listen

Multikutteren kan lage loddrette kutt i en gulvlist.

PROBLEM:

Hvordan skjærer jeg ut en bit av en gulvlist?

LØSNING:

Du bruker en multikutter. Hvis du ikke har en multikutter, så anskaffer du deg en! De fås fra 300 kroner.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Test av multikuttere

Det er nemlig til denne typen oppgaver at den smarte maskinen blir genial. Å skjære ut en bit i en fotlist er ofte en vanskelig oppgave. Normalt må du fjerne listen og kappe den, før du kan sette på listen igjen i to deler.

Med multikutteren setter du bare i et stemjernsblad, merker opp og stemmer ut. De forskjellige bladene til multikutteren kan komme til nesten overalt.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Håndverker-teknikker