Grunnprinsippet for en steinbelegning er det samme, uansett om du legger en gangsti, en terrasse eller en innkjøring: All moldjord graves vekk, deretter lager du et plant, solid lag stabilgrus, og på det fordeles et tynt lag settesand; i det legges belegningssteinene, som fuges med fugesand. Bunnsikringsgrus gir en stabil bunn på de stedene det er risiko for fukt.