Rullesjikt av storgatestein

Den ene av to rader med storgatestein som danner rammen rundt hageinngangen, har satt seg i en slik grad at de nærmest ligger hulter til bulter.

Steinleggeren starter med å fjerne alle brosteinene opp til hellegangen. Det bankes ned to stikk i jorden, så man dels kan følge flukten fra bedet lengre ned i hagegangen, dels så det kan avsettes en høyde.

Det neste stikket settes 30 cm inn i forhold til det første. Avstanden tilsvarer bredden på to rader med brostein. Det samme gjøres i den andre enden, og det trekkes en snor mellom de to stikkene. Den forreste brosteinen skal være på samme nivå som fortauet.

Så for å få riktig helling, settes snoren vannrett ved hjelp av et vater. Det bankes ned et stikk i jorden, hvor fallet på den første del av kanten skal gå til. Snorene markerer de to yttersidene av brosteinsradene, og de skal naturligvis være i vater i begge ender.

Det må graves ut så det er plass til minst 5 cm, og gjerne, 10 cm betong. Hvis det for eksempel skal kjøre biler der, må det være minimum 10 cm. Her har vi gravd ned 25 cm, noe som tilsvarer 10 cm betong og steinen på 15 cm.

Betongblandingen består av 5 deler grus og en del sement, som blandes i tørr tilstand. For ikke å ødelegge belegningen, skuffes blandingen opp i en trillebår før det tilsettes vann. Betongen skal bare være det fagmannen kaller jordfuktig.

Det betyr at den har så mye vann i seg at blandingen med hånden kan klemmes sammen til en fast masse. Blandingen helles ned i hullet, så det er ca. 10 cm betong i hele utgravingen. Brosteinene settes på akkurat samme måte som hvis de ble satt i vanlig steinleggergrus.

Når begge radene er satt, legges det godt med betong bak raden ut mot bedet. Det er med på å sikre at steinene ikke velter. Det feies rent, så det ikke størkner betongrester på hellene. Så kan snorer og stikk fjernes.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Steinlegger