Brosteinsirkel

Selv om stein er firkantede, kan man, som steinleggeren skal vise her, enkelt lage en flott sirkel. Steinleggeren banker et stikk i jorden, som markerer midten av brosteinsirkelen. Det merkes ikke av til høyde. Den tar man på øyemål når det er snakk om en liten sirkel som denne.

Steinene til sirkelen fordeles hele veien rundt, så de er lettere å komme til. Vår radius på sirkelen er 25 cm, som måles ut med tommestokken og markeres med en brostein.

Det bindes en snor i målebåndet, som settes over stikket. Det måles så ut til steinen. Målebåndet står på 3, og det betyr at den avstanden skal følges hele veien rundt i den første sirkelen. Da vil steinene ligge i nøyaktig samme avstand fra midten. På den første rekken med stein måler man til innsiden av steinen.

Mens man på de følgende sirklene måler til ytterkanten. På den måten kompenseres det for forskjellig størrelse på steinene. Den enkelte stein legges som vanlige brostein, hvor grusen løsnes og steinen bankes ned i grusen.

Det absolutt viktigste ved sirkelen er at alle steiner holder den samme avstanden til sentrum, som i vårt tilfelle er stikket. Skulle sirkelen lages rundt for eksempel et tre, ville man binde en snor rundt treet og så sette et merke på snoren til hver rekke med stein.

Når den første sirkelen er lagt, legges den første steinen i den neste. Her er fagmannen nøye med å plassere steinen, slik at fugen forskyves i forhold til fugen i den innerste sirkelen. Fagmannen kontrollerer jevnlig at målet til bakkanten er det samme på alle steinene. Det er hans sikkerhet for at sirkelen blir helt rund.

Vil du gjøre jobben lettere for deg selv, skal du benytte kileformede steiner, som er enklest å danne en pen sirkel med. Jo lengre bort du kommer fra sentrum, desto flere firkantede steiner kan du blande i de kileformede.

Når den siste steinen er lagt, kontrolleres målet på alle kanter igjen. I fugen mellom steinene feies det ned grus, som holder på steinene. Steinene skal til slutt støtes med et spett, så de ligger helt fast.

Det får samtidig noe av grusen til å synke lengre ned i fugene. Derfor må det alltid etterfylles med grus når steinene er komprimert, Her har vi laget to sirkler, men teknikken er den samme uansett hvor mange sirkler man lager.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Steinlegger